Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

2.Sınıf 2.Dönem Performans Görevleri

  2.DÖNEM PERFORMANS GÖREVLERİ

  

 

2.DÖNEM HAYAT BİLGİSİ DERSİ  PERFORMANS GÖREVİ

 

 

Konu

 

Sınıf Düzeyi

 

Beklenen Performans

 

Puanlama Yöntemi

 

Doğal Afetler

 

2. Sınıf

 

Araştırma,Güvenlik ve Korunmayı sağlama, Türkçe’yi etkili doğru ve güzel kullanma

 

 Dereceli puanlama anahtarı

 

PERFORMANS GÖREVİ

 

   Sevgili öğrencim,

   Dünyamızda ve ülkemizde çeşitli doğal afetler olmakta ve olmaya da devam etmektedir.Deprem,sel,

toprak kayması  ve çığ ülkemizde sıklıkla meydana gelen doğal afetlerdendir.Senden bu doğal afetlerden birini seçerek zararlarını ve korunma yollarını anlatman istenmektedir.

KOLAY GELSİN.

 

YÖNERGELER

 1. Çalışma bireysel olacaktır.
 2.  “Deprem,sel,toprak kayması ve çığ” Bu doğal afetlerden bir tanesini seçiniz.
 3. Seçtiğiniz doğal afetle ilgili resimler bulunuz
 4. Bulduğunuz resimleri  A4 kağıdına yapıştırınız
 5. Resimlerin altına bu doğal afetin  nasıl olduğunu ve zararlarını yazınız
 6. Son olarak bu doğal afetten korunmak için neler yapılması gerektiğini araştıralım ve yazalım
 7. Çalışmana kapak hazırla.
 8. Çalışmanız , puanlama anahtarına göre derecelendirileceğinden puanlama anahtarını inceleyiniz.

9.    Sunum için okula getiriniz.

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………..

 

 PUANLAMA ANAHTARI

 

 

                 4:çok iyi      3: iyi      2:orta     1:geliştirilmeli

 

ÖLÇÜTLER                                                                                                              

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

Seçtiği doğal afetle ilgili resimler yapıştırılmış

 

 

 

 

Doğal afetin nasıl olduğu ve zararları anlatılmış

 

 

 

 

Doğal afetten korunmak için yapılması gerekenleri belirtmiş

 

 

 

 

Temiz ve düzenli çalışmış

 

 

 

 

Sunum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin aldığı not :                              ( Toplam puan ……./20)x100

 

 

 

BU TABLO ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK İŞARETLEME YAPMAYIN

 

 ********************************************************

                                  2.DÖNEM MATEMATİK DERSİ  PERFORMANS GÖREVİ

 

 

Konu

 

Sınıf Düzeyi

 

Beklenen Performans

 

Puanlama Yöntemi

 

Problem Kuralım ve

Çözelim

 

2. Sınıf

 

Akıl yürütme,iletişim,iliş-

kilendirme,Problem çözme

 

 Dereceli puanlama anahtarı

 

PERFORMANS GÖREVİ

 

   Sevgili Öğrencim,

    Sana iki tane sayı vereceğim bu sayıları kullanarak günlük hayatımızla ilgili bir problem kurup bu problemi çözmen istenmektedir.

KOLAY GELSİN.

 

YÖNERGELER

 1. Bu çalışmayı bireysel olarak sınıfta yapacaksın.
 2. Çalışman için bu kağıdın arka yüzünü kullanabilirsin
 3. Öğretmeninin verdiği sayıları kullanarak bir problem yaz
 4. Kuracağın problem çarpma işlemi ile ilgili olacak
 5. Kurduğun problemdeki durumu anlatan resim çalışmasını yap
 6. Problemde verilen ve istenenleri yazarak problemini çöz
 7. Aşağıdaki derecele puanlama anahtarına göre puan verilecektir
 8. Yaptığın çalışmayı öğretmene teslim et.

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………..

 

 PUANLAMA ANAHTARI

 

 

                 4:çok iyi      3: iyi      2:orta     1:geliştirilmeli

 

ÖLÇÜTLER                                                                                                              

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

Verilen sayılarla kurulan problemin niteliği

 

 

 

 

Kurduğu probleme uygun bir resim çizmiş

 

 

 

 

Verilen ve istenenleri doğru olarak yazmış

 

 

 

 

Problemi doğru olarak çözmüş, bulduğu sonucun ne olduğunu belirtmiş.

 

 

 

 

Temiz,düzenli çalışma ,güzel yazma,verilen sürede tamamlama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin aldığı not :                              ( Toplam puan ……./20)x100

 

 

BU TABLO ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK İŞARETLEME YAPMAYIN

 

ÇARPMA PROBLEMİ YAPALIM

Öğretmenimin verdiği sayılar: 

Birinci sayı:4     İkinci sayı:5

Problem:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problemi anlatan resim:

 

 

  Problemin çözümü:

 

  Verilenler :                                                                                    İstenenler:

……………………………………………                                     ………………………………………….

……………………………………………                                     …………………………………………

……………………………………………                                     …………………………………………

 

 

 

 

                                                                   ÇÖZÜM:                       

 

 

 

 

 

 

 ************************************************

                                     2.DÖNEM TÜRKÇE DERSİ  PERFORMANS GÖREVİ

 

 

Konu

 

Sınıf Düzeyi

 

Beklenen Performans

 

Puanlama Yöntemi

 

Noktalama İşaretleri

 

2. Sınıf

 

Araştırma, Türkçe’yi etkili,doğru ve güzel kullanma

 

 Puanlama anahtarı

 

PERFORMANS GÖREVİ

 

   Sevgili öğrencim,

   Noktalama işaretlerinden nokta(.),virgül(,),soru işareti(?), kesme işareti (’),ünlem işaretinin kullanıldığı yerleri araştırarak bu kağıdın arkasındaki çalışmayı yapman istenmektedir.

 

KOLAY GELSİN.

 

YÖNERGELER

 • Bu çalışmayı bireysel olarak yapacaksın.
 • Bu çalışma sınıfta yapılacak
 • Yukarda belirtilen noktalama işaretlerinin nerelerde kullanıldığını araştır.
 • Bu kağıdın arkasında verilen çalışmaları yap.

 

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………..

 

 PUANLAMA ANAHTARI

 

 

                 4:çok iyi      3: iyi      2:orta     1:geliştirilmeli

 

ÖLÇÜTLER                                                                                                              

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

Nokta doğru yerlerde kullanılmış.

 

 

 

 

Virgül doğru yerlerde kullanılmış.

 

 

 

 

Soru işareti doğru yerlerde kullanılmış

 

 

 

 

Kesme işareti doğru yerlerde kullanılmış

 

 

 

 

Anlamlı ve kurallı cümleler yazılmış.

 

 

 

 

Yazılan metinde noktalama işaretleri doğru yapılmış

 

 

 

 

Bitişik eğik yazı kurallarına uyma

 

 

 

 

 

Öğrencinin aldığı not :                              ( Toplam puan ……./28)x100

 

 

BU TABLO ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK İŞARETLEME YAPMAYIN

 

 

Nokta ( . )kullandığımız 2 cümle yazalım

1……………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………

 

Soru işareti ( ? ) kullandığımız 2 cümle yazalım

1…………………………………………………………………………………………….

 

2…………………………………………………………………………………………….

 

Virgül ( , ) kullandığımız 2 cümle yazalım

1……………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………

 

Kesme işareti ( )  kullandığımız 2 cümle yazalım

1……………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………

 

Ünlem işareti ( ! )  kullandığımız 2 cümle yazalım 

1……………………………………………………………………………………………

 

2……………………………………………………………………………………………

 

Aşağıdaki metinde ( ) olan yerlere uygun noktalama işaretlerini yapalım.

    Bir zamanlar bir kadın ile bir oğlu varmış(  ) Bu oğlan bütün gün ağacın yanında oturup gele(  )

ni geçeni seyredermiş(  ) Oğlan yirmi yaşına geldiği halde başından bir tel saç çıkmamış(  ) Bu

yüzden adına Keloğlan derlermiş(  ) Keloğlan(  ) ın annesi her zaman şöyle dermiş:

 

   _ Senin bu halin ne olacak(  ) Ben yaşlı(  )güçsüz(  ) hasta bir kadınım(  ) Çalışmazsan nasıl yaşa(  )

yacaksın(  )

 

 

 

 

****************************************************

                                     2.DÖNEM MÜZİK DERSİ  PERFORMANS GÖREVİ

 

 

Konu

 

Sınıf Düzeyi

 

Beklenen Performans

 

Puanlama Yöntemi

 

Dinlediğimiz Şarkılar

 

2. Sınıf

 

Araştırma,iletişim becerisi, şarkı söyleme

 

 Puanlama anahtarı

 

PERFORMANS GÖREVİNİ  HAZIRLARKEN

 

   Sevgili öğrencim,

   Ailemizdeki bireylerin dinlediği müzik türlerini (Türk sanat müziği,Türk halk müziği,Türk pop,arabesk ….vs) araştıralım.Bu müzik türlerinden bir tanesini seçerek o müzik türü ile ilgili bir şarkı öğrenip sınıfta seslendirelim.

KOLAY GELSİN.

YÖNERGELER

 • Bu çalışmayı bireysel olarak yapacaksın.
 • Araştırma sonuçlarını bu kağıdın arkasına yaz
 • Büyüklerinden bu müzik türleri ile ilgili örnek şarkı ve türküler dinle
 • En çok hoşuna giden müzik türü ile ilgili bir şarkı öğren ve sınıfta söyle
 • 1 Hafta sonra  müzik dersinde  çalışmamızı arkadaşlarımıza sunalım.

 

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………..

 

 PUANLAMA ANAHTARI

 

 

                 4:çok iyi      3: iyi      2:orta     1:geliştirilmeli

 

ÖLÇÜTLER                                                                                                             

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

Ne tür müzikler dinlendiğini araştırmış

 

 

 

 

Sevdiği müzik türü ile ilgili şarkı öğrenmiş

 

 

 

 

Şarkının müziğin türüne uygun söylenmesi

 

 

 

 

Sunum

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin aldığı not :                              ( Toplam puan ……./16)x100

 

 

 

BU TABLO ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK İŞARETLEME YAPMAYIN

 

 

Ailenizde veya çevrenizdeki insanlar ne tür müzikler dinliyor?

Adı Soyadı:………………………………………..

Dinlediği Müzik türleri:

 1. ……………………………………………..
 2. ……………………………………………..
 3. ……………………………………………..
 4. ………………………………………………
 5. …………………………………………….. 

Adı Soyadı:………………………………………..

Dinlediği Müzik türleri:

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4………………………………………………

5……………………………………………..

 

Adı Soyadı:………………………………………..

Dinlediği Müzik türleri:

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4………………………………………………

5……………………………………………..

 

Adı Soyadı:………………………………………..

Dinlediği Müzik türleri:

1……………………………………………..

2……………………………………………..

3……………………………………………..

4………………………………………………

5……………………………………………..

 

Yukardaki araştırmana göre en çok hoşuna giden müzik türü:………………………………...

Bu Müzik türü ile ilgili öğrendiğin şarkının adı:………………………………………………

 

 *****************************************************

 

                                     2.DÖNEM BEDEN EĞİTİMİ DERSİ  PERFORMANS GÖREVİ

 

 

Konu

 

Sınıf Düzeyi

 

Beklenen Performans

 

Puanlama Yöntemi

 

Vücudumuzun Bölümleri ve Nesnelerin

Hareketi

 

2. Sınıf

 

Araştırma, Eleştirisel düşünme, Türkçeyi etkili doğru ve güzel kullanma

 

 Puanlama anahtarı

 

PERFORMANS GÖREVİNİ  HAZIRLARKEN

 

   Sevgili öğrencim,

   El ,ayak,baş gibi vücudumuzun farklı bölümlerini kullanarak nesneleri hareket ettirebiliriz.Tenisçiler gibi bizde elimize aldığımız raketle topa vurarak topu hareket ettirebiliriz.Senin yapman gereken kalın kartondan yapacağın bir raket ve bir balon ile okula gelip vücudumuzun bölümleri ile nesneleri nasıl hareket ettirdiğimizi sergilemen.

KOLAY GELSİN.

 

 

YÖNERGELER

 • Bu çalışmayı bireysel olarak yapacaksın.
 • Evde kalın karton kullanarak  bir raket hazırlayacaksın.
 • Bir balonla ve yaptığın raketle okula geleceksin
 • Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarını okuman faydalı olacaktır

 

Öğrencinin Adı Soyadı:……………………………………..

 

 PUANLAMA ANAHTARI

 

 

                 4:çok iyi      3: iyi      2:orta     1:geliştirilmeli

 

ÖLÇÜTLER                                                                                                              

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

Uygun bir raket yapılmış

 

 

 

 

Yaptığı raketle balonu sektirebiliyor

 

 

 

 

Vücudunun diğer bölümlerini kullanarak balonu hareket ettiriyor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrencinin aldığı not :                              ( Toplam puan ……./12)x100

 

 

BU TABLO ÖĞRETMEN TARAFINDAN DOLDURULACAK İŞARETLEME YAPMAYIN

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi3
Bugün Toplam61
Toplam Ziyaret984328
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası