Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

4.sınıf 1.Dönem 9.Hafta

DERSİN ADI

FEN VE TEKNOLOJİ

ÜNİTENİN ADI

MADDEYİ TANIYALIM

ÖĞRENME ALANI

MADDE VE DEĞİŞİM

KAZANIM

32. Katıların, sıvıların ve gazların temel özellikleriyle ilgili ola¬rak öğrenciler;

2.1.Katıların belirli bir şekli olduğunu fark eder (BSB-1, 2, 4, 5).

2.2.Sıvıların, konuldukları kabın şeklini aldığını farkına varır(BSB-1,2, 4, 5).

2.3.Küçük taneli katıların sıvılara benzer davrandığını fark eder(BSB-1,2, 4, 5).

2.4.Havanın varlığını nasıl farkedebileceğini açıklar (BSB-1,8).

2.5.Gazların bulundukları ortamda yayıldığını gösteren deney ta¬sarla (BSB-14,15; FTTÇ-2).

2.6.Gazların, çok küçük gözeneklerden kaçabildiğini gösteren deney tasarlar (BSB. 14, 15;

FTTÇ-2).

2.7.Maddeleri,  katı,  sıvı ve gaz hâllerine   göre   sınıflandırır(BSB-1,2, 3, 4, 5, 6).

ETKİNLİKLER

1 Etkinlik: Sıvı Maddelerin Bir Şekli Var mıdır? (DK)

•Etkinlik: Küçük Taneli Katılar

ve Sıvılar Arasında Ne Tür Bir Benzerlik Vardır? (DK)

•Etkinlik: Şişede Görünmeyen Bir Şey mi Var? (DK)

•Maddeler Boşlukta Yer Kaplar (ÖK)

•Etkinlik: Kolonyanın Kanatlan mı Var? (DK)

•Tarihin İçinden (DK)

•Etkinlik:  Gazlar  Küçük  Bir

Delikten Kaçabilir mi? (DK)

•Drama (DK)

SÜRE

10-14 Kasım  2014

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

I.ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

 DOĞAL SAYILAR

KAZANIM

3.4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayıları çözümler.

6.En çok altı basamaklı doğal sayıları sıralar.

1.En çok dört basamaklı doğal sayılarla toplama işlemini yapar.

ETKİNLİKLER

Sayıları sıralayalım, farklı sayılar oluşturalım

Toplama işlemini yapalım

SÜRE

10-14  Kasım 2014

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

ATATÜRK

YAPILACAK ÇALIŞMA

Atatürk ve Çoban Mustafa                    (Dinleme Metni )

Atatürk’ün Okuma Sevgisi           ( Serbest Okuma )

Bir Resimde Atatürk                           ( Serbest Okuma )

SÜRE

10-21  Kasım 2014

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME ALANI

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KAZANIM

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder.

11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır (G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

ETKİNLİKLER

   8. “Kendi Motiflerimi Oluşturuyorum”

Çevresindeki merkezi dengeye sahip örnekler incelenir. Sonra renkli bir kâğıt üçgen oluşturacak şekilde, bir köşesi çaprazındaki köşe ile üst üste getirilerek

katlanır. Katlama işlemi birkaç kez tekrarlanır. Katlamalar sonucu oluşan son üçgenin ortasından, kenarlarından değişik minik biçimler kesip çıkartılır. Kâğıt kat

yerlerinden açıldığında merkezden dışarıya doğru dağılan disiplinli tekrarlar görülecektir.

 

   11. “Çelenk Yapıyorum”

Öğretmen bir masanın etrafına yerleştirilmiş sandalyelerden oluşan görüntünün, mendil kapmaca oyunundaki düzenin vb. merkezî dengeye örnek olabileceğini söyleyerek öğrencilerden konuyla ilgili başka örnekler vermelerini ister. Merkezî dengenin temel düzeyde anlaşılması sağlanır. Ardından, ince bir telle büyük bir yuvarlak oluşturulur. Daha sonra renkli krepon kâğıtlarını bükerek, katlayarak, kırıştırarak, toplar haline getirerek çiçekler yapılır. Bu çiçekler tel yuvarlağa

tutturularak çelenk meydana getirilir.

 

   8, 13.“ Birdi İki Oldu!”

Öğrenciler, resim kâğıtlarını ortadan ikiye katlayıp açarlar. Kâğıdın bir tarafına fırça yardımıyla tercih edilen renklerde guaj boya, sulu boya veya tutkallı boya ile

damlatarak, fırça ile serbest lekeler, biçimler oluşturarak bir çalışma yaparlar. Daha sonra, kâğıdın diğer tarafı üzerine kapatılıp iyice bastırıldıktan sonra tekrar

açılır. Bu yolla, renklerin tesadüfî dağılımlarından da faydalanarak, çift yönlü ilginç görüntüler elde edilir. Böylece, öğrencilerin kompozisyonlarında simetrik

dengeyi hissetmeleri sağlanır.

SÜRE

10-27  Kasım 2014

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ÖĞRENME ALANI

ATATÜRK VE MÜZİK

KAZANIM

A.5. Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları anlamına uygun seslendirir.

D.5. Atatürk’ü anlatan

Şarkı ve marşları tanır.

D.6. Atatürk’ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anlar.

D.2. Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

ETKİNLİKLER

“Cumhuriyet “ marşı (Sefai ACAY), “Atatürk Ölmedi”, “Ata’m”, “Atatürk Çocukları”, “Atatürk” isimli şarkıların notaları; Atatürk ile ilgili marş, şarkı ve türkülerin bulunduğu CD’ler

SÜRE

03-14  Kasım  2014

 

DERSİN ADI

BEDEN EĞİTİMİ

ÖĞRENME ALANI

HAREKET BİLGİ VE BECERİ              LERİ            

ALT ÖĞRENME ALANI

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

KAZANIM

1.7. Bireysel, eşli ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynar.

ETKİNLİKLER

1.7. Top Kimin Elinde: Öğrenciler, iç içe iki halka olacak şekilde bulundukları yere uzun oturuşla otururlar. İçteki dairede öğrencilerin yüzleri dairenin içine, dıştaki öğrencilerin yüzü dairenin dışına bakar. Bir öğrencinin eline top verilmesiyle oyun başlar. Topu eline alan öğrenci, dönerek topu arkasındaki arkadaşına verir. Oyun bu şekilde devam ederken verilen uyaranla Top kimin elinde?” denildiğinde oyun durur, top elinde kalan öğrenci en içerde yeni bir daire oluşturacak şekilde oturur ve gelecek arkadaşlarını bekler. Oyun 4 kişi kalıncaya kadar devam eder. (Uyarı: Oyun müzik eşliğinde oynanır. Müziğin temposu değiştikçe topun aktarılma hızı da uyumlu şekilde değişir.)

SÜRE

10-14  Kasım 2014

 

DERSİN ADI

TRAFİK GÜVENLİĞİ

KAZANIM

Ulaşım türlerini tanır

ETKİNLİKLER

Ulaşımın Hayatımızdaki Yeri

SÜRE

03-14  Kasım  2014

 

DERSİN ADI

SOYAL BİLGİLER

ÜNİTENİN ADI

Geçmişimi Öğreniyorum

ÖĞRENME ALANI

Kültür ve Miras

KAZANIM

5.Yaşanmış olaylardan ve görsel materyallerden yola çıkarak Millî Mücadele sürecinde yakın çevresini ve

Türkiye'yi betimler.

6.Millî Mücadele'nin kazanılmasında ve Cumhuriyetin ilanında Atatürk'ün rolünü fark eder.

ETKİNLİKLER

 3. MİLLİ MÜCADELE VE ATATÜRK

SÜRE

03-14  Kasım  2014

 

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

Ders: Güzel Konuşma ve Yazma 

AMAÇ 1 : Konuşurken dikkat edilmesi gereken ilkeler bilgisi

…………………………………………………………………………………………….

Sosyal Etkinlik

1- Planlı çalışmanın önemini fark eder.

 2- Serbest zamanlarını etkin ve verimli şekilde geçirir.

..………………………………………………………………………………………..

Ders: Şiir Okuma

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

1.Düzeylerine uygun şiirleri seçme

2.Sınıf  , okul , çocuk kitapları ve değişik kaynaklardan yararlanma

3.Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma

4.Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

ETKİNLİKLER

Konuşmayı gerçekleştirebilmek için içimizdeki korkuyu yenmemiz gerekir.

Konuşmada başarılı olabilmek için kendimize güvenmemiz gerekir.

Kendimize güvenmek için en iyi yol ise konuşmaya çok iyi hazırlanmaktır.

Topluluk karşısında konuşurken vücut hareketlerimize dikkat etmeli, konuşma süresince sesimizi de iyi denetlemeliyiz.

..…………………………………………………………………………………….

Tahtaya büyük boy bir resim kağıdı yerleştirilir. Öğrenciler sırayla (ilk öğrencinin kurgusuna sadık kalarak) bir yandan resim kağıdına resim çizerek diğer yandan da öyküyü anlatarak resmi tamamlamayı sürdürür.

………………………………………………………………………………………

* Atatürk Haftası (10-16 Kasım)  ile ilgili etkinliklere yer verilecek.

SÜRE

10-14  Kasım  2014

Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi11
Bugün Toplam1307
Toplam Ziyaret988452
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası