Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

4.sınıf 1.Dönem 11.Hafta

DERSİN ADI

FEN VE TEKNOLOJİ

ÜNİTENİN ADI

MADDEYİ TANIYALIM

ÖĞRENME ALANI

MADDE VE DEĞİŞİM

KAZANIM

5.  Maddenin hâlleri arasındaki dönüşüm ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.Farklı maddelerin sıcaklığını termometre ile ölçer ve °C ile İfade eder (BSB-16, 17, 18,20;FTTÇ-13, 31).

5.2.Sıcak ve soğuk maddelerin teması sırasında meydana gelen sıcaklık değişimlerini gösteren deney tasarlar

(BSB-7, 14, 15,22,23).

5.3 Isınma-soğuma sürecinin ısı alışverişi ile gerçekleştiği çıkarımını yapar (BSB-2,  23; FTTÇ-16).

5.4.Isının katı maddelerde yol açtığı erime ve bozunma değişimlerini deneyle gösterir(BSB-14, 15).

5.5.Sıvıların, soğutulduğunda katı hâle dönüştüğünü deneyle gösterir (BSB-14, 15).

5.6.Sıvıların şekil almasıyla malzemelerin kalıba dökülmesi arasında ilişki kurar (BSB-4, 5, 7, 8, 22; FTTÇ-4, 13).

ETKİNLİKLER

• Etkinlik; Tüm maddelerin Sıcaklıkları Aynı mıdır? (DK)

• Biliyor musunuz? (DK)

• Tarihin İçinden (DK)

• Hava Termometresi (ÖK)

• Araştıralım (DK)

• Etkinlik; Isıtılan Katı Maddelere Ne Olur? (DK)

• Araştıralım (DK)

• Etkinlik; Isıtılan Tüm Katı Maddeler Erir mi? (DK)

• Çikolatamızın Şeklini Değiştirelim (ÖK)

SÜRE

24-28 Kasım  2014

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

2.ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

KAZANIM

1.Çarpımı en çok beş basamaklı doğal sayı olacak şekilde iki doğal sayıyla çarpma işlemini yapar.

3. En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100 ve 1000 en çok dokuz katı olan sayılarla kısa yoldan çarpar

En çok üç basamaklı doğal sayıları 10,100,1000 ile zihinden çarpar.

ETKİNLİKLER

ÇARPMA İŞLEMİNİ YAPALIM

SÜRE

24  Kasım- 01 Aralık  2014

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

ATATÜRK

YAPILACAK ÇALIŞMA

Geleneksel Halk Oyunlarımız

SÜRE

24-28  Kasım 2014

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME ALANI

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KAZANIM

8. Çevresindeki örneklerden yola çıkarak merkezî ve simetrik dengeyi fark eder.

11. Doğaya ve nesnelere ilişkin çeşitli bakış açılarının farkına varır (G.S.B.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

ETKİNLİKLER

   8. “Kendi Motiflerimi Oluşturuyorum”

Çevresindeki merkezi dengeye sahip örnekler incelenir. Sonra renkli bir kâğıt üçgen oluşturacak şekilde, bir köşesi çaprazındaki köşe ile üst üste getirilerek

katlanır. Katlama işlemi birkaç kez tekrarlanır. Katlamalar sonucu oluşan son üçgenin ortasından, kenarlarından değişik minik biçimler kesip çıkartılır. Kâğıt kat

yerlerinden açıldığında merkezden dışarıya doğru dağılan disiplinli tekrarlar görülecektir.

 

   11. “Çelenk Yapıyorum”

Öğretmen bir masanın etrafına yerleştirilmiş sandalyelerden oluşan görüntünün, mendil kapmaca oyunundaki düzenin vb. merkezî dengeye örnek olabileceğini söyleyerek öğrencilerden konuyla ilgili başka örnekler vermelerini ister. Merkezî dengenin temel düzeyde anlaşılması sağlanır. Ardından, ince bir telle büyük bir yuvarlak oluşturulur. Daha sonra renkli krepon kâğıtlarını bükerek, katlayarak, kırıştırarak, toplar haline getirerek çiçekler yapılır. Bu çiçekler tel yuvarlağa

tutturularak çelenk meydana getirilir.

 

   8, 13.“ Birdi İki Oldu!”

Öğrenciler, resim kâğıtlarını ortadan ikiye katlayıp açarlar. Kâğıdın bir tarafına fırça yardımıyla tercih edilen renklerde guaj boya, sulu boya veya tutkallı boya ile

damlatarak, fırça ile serbest lekeler, biçimler oluşturarak bir çalışma yaparlar. Daha sonra, kâğıdın diğer tarafı üzerine kapatılıp iyice bastırıldıktan sonra tekrar

açılır. Bu yolla, renklerin tesadüfî dağılımlarından da faydalanarak, çift yönlü ilginç görüntüler elde edilir. Böylece, öğrencilerin kompozisyonlarında simetrik

dengeyi hissetmeleri sağlanır.

SÜRE

10-27  Kasım 2014

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ÖĞRENME ALANI

ATATÜRK VE MÜZİK

TEMEL MÜZİK  YAZI VE ÖGELERİNİ ÖĞRENELİM

KAZANIM

A.5. Atatürk’ü anlatan şarkı ve marşları anlamına uygun seslendirir.

D.5. Atatürk’ü anlatan Şarkı ve marşları tanır.

D.6. Atatürk’ün sanata ve Türk müziğine ilişkin görüşlerini anlar.

D.2. Müziklerle ilgili araştırmalarında bilişim teknolojilerinden yararlanır.

ETKİNLİKLER

“Cumhuriyet “ marşı (Sefai ACAY), “Atatürk Ölmedi”, “Ata’m”, “Atatürk Çocukları”, “Atatürk” isimli şarkıların notaları; Atatürk ile ilgili marş, şarkı ve türkülerin bulunduğu CD’ler

B.1. Temel müzik yazı ve öğelerini kullanır.

SÜRE

03  Kasım – 05 Aralık  2014

 

DERSİN ADI

BEDEN EĞİTİMİ

ÖĞRENME ALANI

HAREKET BİLGİ VE BECERİ              LERİ            

ALT ÖĞRENME ALANI

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

KAZANIM

1.7. Bireysel, eşli ve grupla, bir nesneyi kontrollü şekilde kullanarak oyunlar oynar.

ETKİNLİKLER

 1.8. Sözlük: Yıl boyunca beden eğitimi dersinde kullanılan kavramlar açıklanır. Öğrenciler, kavramları her türlü kaynağı kullanarak açıklarlar. Yıl sonunda kavramlarla ilgili sözlük oluştururlar. “Kavramlar Sözlüğü” küçük kitapçık hâline getirilerek okul kütüphanesinde bütün öğrencilerin kullanımına açılır.

SÜRE

17-28  Kasım 2014

 

DERSİN ADI

TRAFİK GÜVENLİĞİ

KAZANIM

Işıklı trafik cihazları ve trafik işaret levhalarını tanır ve ayırt eder.

ETKİNLİKLER

Işıklı trafik cihazları ve trafik işaret levhalarını öğreniyorum

SÜRE

17-21  Kasım  2014

 

DERSİN ADI

SOYAL BİLGİLER

ÜNİTENİN ADI

Yaşadığımız Yer

ÖĞRENME ALANI

2. ŞEKİL VE KROKİ ÇİZELİM

KAZANIM

2.Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır.

3.Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur.

4.Çevresindeki bir yerin krokisini çizer.

ETKİNLİKLER

 YÖNLERİMİZİ BULUYORUZ

SÜRE

24-28  Kasım  2014

 

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

Ders: Eğitici Oyunlar Oynama

AMAÇ 1 : Boş zamanlarını eğitici oyunlar oynayarak değerlendirebilme

…………………………………………………………………………………………….

REHBERLİK

İhtiyaç duyduğu bilgileri çeşitli kaynaklardan toplar. (Kazanım Numarası -24-)

..………………………………………………………………………………………..

Ders: Şiir Okuma

AMAÇ  1 : Seviyelerine uygun şiirleri doğal bir sesle okuyabilme.

DAVRANIŞLAR :

1.Seviyesine uygun şiirleri uygun gürlükte ve tonda okuma

2.Okunan şiirin cümlelerindeki anlamına göre ses tonunu ayarlama

Okunan ya da dinlenen şiiri yazma

ETKİNLİKLER

Şimdi  sınıf içinde bir oyun oynayalım mı?

İçinizden birinizi ebe seçelim.

Kim olsun?

Oyun oynarken oyunun kurallarına dikkat edelim.

Oyun sırasında oyun kurallarına uymanın önemi açıklanacak.

Grup oyunlarında kazanan grubun tebrik edilmesinin gerektiği anlatılacak.

..…………………………………………………………………………………….

ARAŞTIRIR-ÖĞRENİRİM

………………………………………………………………………………………

Bilinen veya öğrencilerin beğendikleri şiirlerin ezbere okutturulması ,

Sınıfça belirlenen şiirlerin deftere yazdırılması

SÜRE

24-28  Kasım  2014


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam1186
Toplam Ziyaret912318
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası