Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

4.sınıf 1.Dönem 13.Hafta

DERSİN ADI

FEN VE TEKNOLOJİ

ÜNİTENİN ADI

MADDEYİ TANIYALIM

ÖĞRENME ALANI

MADDE VE DEĞİŞİM

KAZANIM

, 6. Saf madde ve karışım arasındaki farklarla ilgili olarak öğrenciler;

6.1.Birden çok saf maddenin biraraya gelerek karışım oluşturduğunu fark eder (BSB-7).

6.2.Karısan maddelerin karışma sonunda kimliklerini koruduğunu deneyle gösterir (BSB-14, 15;FTTÇ-5).

6.3.Bildiği saf ve karışık maddeleri listeler (BSB-1, 2. 3, 4, 5, 6;FTTÇ-2, 15).

6.4.Bazı maddelerin suda çözündüğünü, bazılarının ise suda çözünmediğini fark eder (BSB-1,5,7).

6.5.Suda çözünen maddenin kaybolmadığını gösteren deney tasarlar (BSB-1,  5,  7,  14,  15;FTTÇ-2).

6.6.Erime ile çözünme arasındaki farkı  açıklar (BSB-1, 5, 7, 22;FTTÇ-5).

6.7.Topraktaki tuzun yağmur sulan

ile çözünüp taşınmasının denizlerin tuzluluğu ite ilişkisini kurar.

6.8.Saf madde ile karışım arasındaki farkı açıklar.

ETKİNLİKLER

Düşündünüz mü? (DK)

• Araştıralım (DK)

• Etkinlik: Karışımı Oluşturan

Maddeler (DK)

• Nesi Var? (ÖK)

• Düşündünüz mü? (DK)

• Etkinlik: Her Türlü Maddeyi

Suda Çözebilir miyiz? (DK)

• Hangisi Çözünür? (ÖK)

• Yağmur, Kar, Dolu (ÖK)

SÜRE

08-12 Aralık  2014

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

2.ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

KAZANIM

2.Üç basamaklı doğal sayıları, en çok iki basamaklı doğal sayılara böler.

3.Son üç basamağı sıfır olan en çok beş basamaklı doğal sayıları 10, 100 ve 1000’e kısa yoldan böler.

En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.

ETKİNLİKLER

DOĞAL SAYILARLA BÖLME İŞLEMİ

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA İŞLEMİ

SÜRE

01- 12 Aralık  2014

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

DEĞERLERİMİZ

YAPILACAK ÇALIŞMA

Kırk Yıl Odun Taşıyan Şair

SÜRE

08-12 Aralık  2014

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME ALANI

GÖRSEL SANATLARDA BİÇİMLENDİRME

KAZANIM

9. İki veya üç boyutlu çalışmalarında çizgileri kullanmaktan haz alır.

10. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder (G.S.B.).

12. Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır(G.S.B.)..

ETKİNLİKLER

 9. “Çizgilerle Heykel”(12. hafta)

Ömer Uluç’un spiral borularla çalıştığı üç boyutlu eserlerinden örnekler gösterilebilir. Öğrenciler, renkli spiral borular, renkli plastik kablolar vb. kullanarak üç boyutlu çalışmalar yaparlar.

 

 

 10. “ Kâğıt Çubuklarla Heykel Yapıyorum”(13 hafta)

Kullanılmış defter ve gazete kâğıtlarını ince sopalara dolayarak kağıt çubuklar elde edilir ve çekilerek içerideki sopa çıkartılır. Bantlanarak rulonun açılması engellenir.Aynı işlem sürekli tekrarlanarak çok sayıda kâğıt çubuk elde edilir. İhtiyaca göre bu çubuklar uzunlu kısalı olabilir. Koli bandıyla çubukları yatay, dikey, eğik yönlerde birbirine ekleyerek heykel çalışması yapılır. Bu heykel, serbest biçimde ya da bir nesneye benzetme amacıyla yapılabilir. Sonuç, çizgisel etkiye sahip bir heykel olacaktır. Bu yöntemle büyük boyutlu heykeller de inşa edilebilir. Mutlaka grup çalışması şeklinde yaptırılmalıdır.

 

 9.10. 12. “Çağrışım’(14.15.hafta)

Genel hatlarıyla somut bir objeyi çağrıştıran bir taş bulunur. Çakıl taşları bu iş için en uygun taşlar olabilir. Bu taşın üzerine beyaz guaj boya ile astar çekilir.

Taşın çağrışım yaptığı obje veya figür, taş üzerine kurşunkalemle çizilerek istenen renklerde boyanır. Çizilen biçimlerin belirgin olması için, ince fırça yardımıyla siyah veya uygun görülen bir renkte kontur kullanılabilir. Gerek

görülürse çeşitli malzemeler yapıştırılarak ilaveler yapılabilir. Örneğin, pamuklardan sakal, iplerden saç vb

SÜRE

01-27  Aralık 2014

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ÖĞRENME ALANI

SESLER VE TEMEL ÖZELLİKLERİ

KAZANIM

B.1. Temel müzik yazı ve ögelerini kullanır.

B.4. Öğrendiği seslerin temel özelliklerini fark eder.

ETKİNLİKLER

“Ah Ne Süslü Kelebek”, “Yağ Yağ

Yağmur”, “Bulut Olsam”, “Ne İster” ve “Uç Uç Böceğim” isimli şarkıların notaları

SÜRE

08 – 26 Aralık  2014

 

DERSİN ADI

BEDEN EĞİTİMİ

ÖĞRENME ALANI

HAREKET BİLGİ VE BECERİ              LERİ            

ALT ÖĞRENME ALANI

Özelleşmiş Hareket Bilgi ve Becerileri

KAZANIM

1.9. Özelleşmiş hareketlerle ilgili ilke ve kuralları bilir.

1.10.Yakın çevresindeki spor alanlarını ve spor etkinliklerini tanır.

1.11. Fiziksel etkinliklerde kurallara uyma ve yönergeleri takip etmeye gönüllü olur.

ETKİNLİKLER

 1.9. Eşli Yarışma: İki takım oluşturularak ikişerli sıralanır.  Takımların 15 metre ilerisine bir dönüş işareti konur. Yan yana duran ilk eşler ellerini birbirinin omzuna koyar. Başlama işareti ile eşler ayrılmadan sıçrayarak dönüş işaretine kadar ilerler. Döner ve sıralarına gelirler. Yarışmayı ilk bitiren eş takımına bir puan kazandırır. Bütün eşler yarışmayı bitirdiğinde en çok puan alan takım yarışmayı kazanmış olur.

 

  1.11. Kar, Fırtına: Öğrenciler daire şeklini alırlar. Aralarından seçilen bir kişi ebe olur ve ortaya geçer. Öğrenciler, ebenin söylediği kelimeleri dikkatle dinleyerek doğru hareketi yapmaya çalışırlar. Ebe “ Fırtına. “ deyince öğrenciler ellerini dizlerine vururlar. “ Kar.” deyince ellerini havaya kaldırırlar. “ Yağmur. “ deyince elleriyle yukarıda alkış yaparlar. “ İlkbahar.”  deyince kelebek gibi uçarlar. “Sonbahar.” deyince kollarını açarak rüzgâr sesi çıkarırlar. Yanlış hareket yapan öğrenci dairenin içine alınır.

SÜRE

01-12  Aralık 2014

 

DERSİN ADI

TRAFİK GÜVENLİĞİ

KAZANIM

Kara yolunda karşıya geçiş kurallarını uygular.

ETKİNLİKLER

Karşıya güvenli yerlerden ve kurallara uygun geçerim.

SÜRE

01-12  Aralık  2014

 

DERSİN ADI

SOYAL BİLGİLER

ÜNİTENİN ADI

Yaşadığımız Yer

ÖĞRENME ALANI

ÇEVREMİZDEKİ DOĞAL VE BEŞERÎ UNSURLAR

KAZANIM

6.Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder.

ETKİNLİKLER

 3. HAVA OLAYLARI

SÜRE

08-12 Aralık  2014

 

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

AMAÇ 1 :Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

DAVRANIŞLAR

1.Masal anlatmaya istekli olma

2.Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma

3.Masalı doğal bir sesle anlatma

…………………………………………………………………………………………….

Sosyal Etkinlikler

1- Eğitsel Kulübüne yönelik tutumluluk önerileri geliştirir.

.………………………………………………………………………………………..

Ders:  Film izleme

AMAÇ

1.  Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme 

2.  Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme   

ETKİNLİKLER

Öğretmen tarafından okunan öykünün; öğrenciler tarafından düzgün ve doğru  cümlelerle olayların oluş  sırasını bozmadan anlatılması.

..…………………………………………………………………………………….

Tutumluluk ve savurganlık hakkında öğrencilerin ne düşündükleri sorusuyla derse giriş yapılır.

Tutumluluk ve savurganlık örnek olayları anlatılır.

Kendi kulüplerine yönelik tutumluluk önerileri geliştirmeleri sağlanır.  “Okul eşyalarına karşı nasıl bir tutum içinde olmalıyız?” sorusu sorularak alınan cevaplardan okul eşyalarının önemi vurgulanır.

………………………………………………………………………………………

Atatürk’ün hayatını anlatan film izleme.

* Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası (12-18 Aralık) ile ilgili etkinliklere de yer verilebilir.

 

 

SÜRE

08-12  Aralık  2014


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam202
Toplam Ziyaret1041018
Duyurular
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası