Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

4.Sınıf 2.Dönem 28.Hafta

DERSİN ADI

FEN VE TEKNOLOJİ

ÜNİTENİN ADI

GEZEGENİMİZ DÜNYA

ÖĞRENME ALANI

DÜNYA VE EVREN

KAZANIM

2. Dünya'nın yapısında bulunan mad­deler ve bu maddelerin önemi hak­kında öğrenciler;

2.1.Karalar, sular ve bunları saran hava ta­bakasının Dünya'nın gözlemlenebilir katmanlarını oluşturduğunu fark eder(BSB-1).

2.2.Dünya yüzeyinde kara ve suların kapladığı alanlar karşılaştırır (BSB-1,2,3,4).

2.3.Karaların kayaçlardan oluştuğunu ifade eder.

2.4.Kayaçların minerallerden oluştuğunu bilir.

2.5.Ekonomik değeri olan mineral veya kayaçtan maden olarak tanımlar (FTTÇ–3,4).

2.6.Mineral, kayaç ve maden arasında iliş­ki kurar (BSB–23).

2.7.Toprağın nasıl oluştuğunu açıklar(BSB–23; FTTÇ–3,15).

2.8.Erozyonla toprak kaybı arasında ilişki kurar (BSB–23).

2.9.Hava, toprak ve suyun yaşam için öneminin bilincine varır (FTTÇ-16, 17).

2.10.Hava, toprak ve su kirliliğini önlemek için alınabilecek önlemleri araştırır ve sunar (FTTÇ-18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28).

2.11.Dünya'daki karaların taş küre (yer kabuğu), suların su küre ve bunları çevre­leyen havanın hava küre adı verilen bi­limsel bir modelle temsil edildiğini ifade eder (FTTÇ-6).

2.12.  Katmanları temsil eden ateş küre ve ağır kürenin (çekirdek) belirgin özelliklerini ifade eder.

2.13..Dünya'nın yapısındaki katmanlar genel özelliklerine göre karşılaştırır (BSB-3,4).

2.14..Dünya'nın katmanlarını gösteren ken­dine özgü bir model oluşturur ve sunar (BSB-21,22, 24;FTTÇ-6).

ETKİNLİKLER

•   Biliyor musunuz? (DK)

•   Etkinlik: Dünya'mızın Nasıl Bir Yapısı Vardır? (DK)

•   Araştıralım (DK)

•   Etkinlik: Kayaçları, Mineraller ve Madenleri Tanıyalım (DK)

•   Tepsideki Erozyon (ÖK)

•   Etkinlik: Su Erozyonu (DK)

•   Sorunu Çözelim (DK)

•   Medyadan (DK)

•   Drama (DK)

•   Eğlenelim (DK-ÇK)

SÜRE

30 Mart – 17  Nisan  2015

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

5.ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

Ondalık Kesirler

KAZANIM

1.Bir bütün 10 ve 100 eş parçaya bölündüğünde ortaya çıkan kesrin birimlerinin ondalık kesir olduğunu belirtir.

2.Ondalık kesirleri virgül kullanarak yazar.

3.Ondalık kesirlerin tam kısmını, kesir kısmını ve basamak adlarını belirtir.

4.İki ondalık kesri karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi büyük, küçük veya eşit sembolüyle gösterir.

ETKİNLİKLER

HANGİSİYLE ÖLÇELİM?

SÜRE

30 Mart – 25  Nisan  2015

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

YENİLİKLER VE GELİŞMELER

YAPILACAK ÇALIŞMA

Yeni Bir Buluş, Yeni Bir Dünya          ( Dinleme Metni )

 Ölmez Buluş                                        ( Serbest Okuma )

Kitabın Serüveni                                  ( Serbest Okuma )

SÜRE

30 Mart – 10  Nisan  2015

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME ALANI

GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ

KAZANIM

4. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününü inceler.

5. Yöresel el sanatları ürünlerinin hangi açıdan önemli olduğunu tespit eder(G.S.K.).

6. Bulunduğu yöreye ait bir el sanatı ürününden yola çıkarak görsel tasarımlar  yapar (G.S.K.).

13. Duygu, düşünce ve izlenimlerini çeşitli görsel sanat teknikleriyle ifade eder.

ETKİNLİKLER

    “Örüntü”

Öğrencilerden, annelerinin ördüğü kazak,hırka,yelek,dantel,tülbent oyası,kilim,hasır veya yöreye özgü başka sanat ürünü varsa onunla ilgili araştırma yapmaları ve bunu sınıfta tartışıp fikir sahibi olmaları sağlanır.

   Her yörenin kendine has özellikleri olduğu ve ihtiyaç ve imkanlara bağlı olarak her yörenin kendine özgü sanat dallarına sahip olduğu  sonucuna varmaları sağlanır. Bunların önemi tartışılır.

 Edindikleri izlenim ve getirdikleri örneklerden yola çıkarak çiz-kes-yapıştır teknikleriyle görsel tasarım yapmaları istenir. Yapılan tasarımlar kartona  yapıştırılarak örüntü yaptırılır.

SÜRE

30 Mart – 17  Nisan  2015

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ÖĞRENME ALANI

MÜZİKTE GÜRLÜK DEĞİŞİKLİKLERİ

KAZANIM

B. 5. Dinlediği müziklerdeki gürlük değişikliklerini fark eder.

ETKİNLİKLER

“Kuşların Dili” isimli şarkının notaları

SÜRE

30 Mart – 17  Nisan  2015

 

DERSİN ADI

BEDEN EĞİTİMİ

ÖĞRENME ALANI

ETKİN KATILIM VE SAĞLIKLI YAŞAM       

ALT ÖĞRENME ALANI

Düzenli Fiziksel Etkinlik

KAZANIM

1.4. Fiziksel etkinlik sonrasında kişisel bakımını ve temizliğini yapmaya gönüllü olur.

ETKİNLİKLER

 1.4. Tertemizim: Her fiziksel etkinliğin sonunda, yanlarında getirmiş oldukları havlu ve sabunları ile temizliklerini yaparlar. Öğrencilerin içinden seçilen görevliler, ders sonunda temizliğini en doğru şekilde sağlayan öğrencileri ödüllendirirler.

SÜRE

30 Mart – 17  Nisan  2015

 

DERSİN ADI

TRAFİK GÜVENLİĞİ

KAZANIM

Yazılı değerlendirme yapılacak

ETKİNLİKLER

 

SÜRE

03  Nisan  2015

 

DERSİN ADI

SOYAL BİLGİLER

ÜNİTENİN ADI

İnsanlar ve Yönetim

ÖĞRENME ALANI

Güç, Yönetim ve Toplum

KAZANIM

1. Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır.

ETKİNLİKLER

1. YEREL YÖNETİM BİRİMLERİMİZ

SÜRE

06 – 10  Nisan  2015

 

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

Ders: Film izleme

AMAÇ

1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 

Ders: Sportif Etkinlik

…………………………………………………………………………………………….

Sosyal Etkinlikler

1- Vatanını sever.

…………………………………………………………………………………..

Ders: Spor Etkinlikleri 

AMAÇ 1. Ulusal bayram kutlamalarında spor, dans ve halkoyunları gibi etkinliklerde rol alır.

ETKİNLİKLER

•İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,

•Olayların,  bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter

niteliklerinin,  olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması

.……………………………………………………………………………………………………………….

Etkinliğe vatan kelimesi üzerinde durularak ve sözlükten kelime anlamı bulunarak giriş yapılır. Vatanımızı neden sevdiğimiz sorulur. Vatan sevgisi ve vatandaşlık bilincinin gelişimine yönelik tartışma süreci başlatılır.

…………………………………………………………………………………………………………………

Öğrencilere ulusal bayram kutlamalarından önce bu bayramlarda kutlanılan etkinliklerin neler olduğunu hatırlarlar. Daha sonra kutlanacak bayrama yönelik etkinlik adları ve etkilik içeriği ile ilgili bilgi verilir. Bu bayramlardaki sevinç ve coşkuyu yaşamak için öğrencilere spor dans ve halk oyunları etkinlikleri hangisinde görev almak istedikleri sorulur. Öğrencilerin önerilerine göre görev dağılımı yapılır

SÜRE

06 – 10  Nisan  2015


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam469
Toplam Ziyaret909993
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası