Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI
KATEGORİLER

4.sınıf 2.Dönem 36.hafta

DERSİN ADI

FEN VE TEKNOLOJİ

ÜNİTENİN ADI

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÖĞRENME ALANI

 

KAZANIM

4.     Bir elektrik enerjisi kaynağı olan pillerin kullanımı ile ilgili olarak öğrenciler;

4.1.Pille çalışan cihazlarda, pillerin pil yatağına uygun yerleştirilmemesi durumunda cihazın çalışmayacağını kavrar.

4.2.Pillerin (+) ve (-) olmak üzere iki kutbu olduğunu fark eder.

4.3.Pilin (+) ve (-) kutuplarına bağlantı yapar.

4.4.Pil atıklarının çevreye ve insan sağlığına verebileceği zararlarını ifade eder (FTTÇ-27)

5.  Basit elektrik devreleri oluşturma ile ilgili olarak öğrenciler;

5.1.Basit bir elektrik devresinin temel devre elemanlarını (pil ampul, duy, anahtar, kablo pil yatağı) tanır ve kullanır

(BSB-15).

5.2.Basit bir elektrik devresi kura ve çalıştırır (BSB-15).

5.3.Bir elektrik devresinin hangi durumlarda çalışmayacağın fark eder.

5.4.Devredeki ampulün istenilen verimde çalışabilmesi için PİL ile uyumlu olması gerektiğin fark eder.

5.5. Çalıştırdığı basit elektrik devresinin resmini çizer (BSB-21).

5.6.Verilen çeşitli devre resimlerini inceleyerek, devrenin kurulduğunda çalışıp çalışmayacağını talimin eder ve sebebini açıklar (BSB-8).

5.7.Basit bir elektrik devresinin kullanıldığı bir sistem tasarlar ve çalıştırır (FTTÇ-4).

ETKİNLİKLER

•    Gezi-Gözsem (DK)

•    Tarihin İçinden (DK)

•    Etkinlik: Her Pil, Her Cihazı Çalıştırır mı? (DK)

•    Araştıralım (DK)

•    ilişkilendirelim (DK)

•    Kompozisyon (DK)

•    Poster (DK)

•    Etkinlik: Ampulün Işık Verme¬

sini Sağlayabilir misiniz? (DK)

•    Sorunu Çözelim (DK)

•    Eğlenelim(DK-ÇK)

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

6.ÜNİTE

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

Doğal sayılarla çarpma işlemi

Doğal sayılarla bölme işlemi

KAZANIM

7. Doğal Sayılarla çarpma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar

6. Doğal sayılarla bölme işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar

ETKİNLİKLER

Problem çözelim

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

SAĞLIK VE ÇEVRE

YAPILACAK ÇALIŞMA

Tatilde Sağlık

Baba Anne ve Ihlamur Ağacı           ( Dinleme Metni )

Yaralı Leylek                                     ( Serbest Okuma )

 Ormanda                                           ( Serbest Okuma )

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

ÖĞRENME ALANI

GÖRSEL SANAT KÜLTÜRÜ

KAZANIM

17. Müzelerin içerdiği eserlere göre Resim Müzesi,

Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi ve Bilim Müzesi gibi sınıflandırıldığını fark eder.

18. Ülkemizin müze, ören yeri, tarihî eser, anıt vb. zenginliklere sahip olmasından gurur duyar.

19. Orijinal eser ile röprodüksiyon arasındaki farkı bilir.

ETKİNLİKLER

“Etnografya Müzesi Kuruyoruz”

Öğrenciler, Antakya Arkeoloji ve Mozaik Müzesi’ne götürülmeli, imkan yok ise sanal ortamda müze ziyareti yapmaları ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Daha sonra öğrencilerden ninelerine, dedelerine,

yaşlı komşularına, çocukluk ve gençlik yıllarındaki oyuncaklar, kıyafetler ve kullandıkları eşyaların neler olduğunu ve özelliklerini sormaları istenir. Ardından, büyüklerinden yardım alarak daha sonra iade etmek üzere bulabildikleri eskiden kullanılmış bez bebekler, gaz lambaları, yazmalar, yazma oyaları, yöresel kıyafetler, yöresel dokumalar, danteller, bakır kaplar, para kesesi, kumaş mendil vb. eşyaları sınıfa getirirler. Getirilen eşyalar kayıt altına alınarak numaralandırılır, eşyanın adı ve mümkünse kaç yıl öncesine ait olduğu vb’nin yazıldığı etiketlerle sınıfın ya da okulun bir köşesinde müze ortamı hazırlanır. İstenirse o döneme ait canlandırma yapılabilir

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ÖĞRENME ALANI

FARKLI MÜZİK TÜRLERİ

KAZANIM

D.3. Farklı türlerdeki müzikleri dinleyerek müzik beğeni ve kültürünü geliştirir.

D.1. Sınıfça ortak müzik arşivi oluşturmada görev almaya gönüllü olur.

C.1. Dinlediği müziklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade eder.

A.3. Müzik çalışmalarını sergiler.

ETKİNLİKLER

“Bayrağım”, “Ha Bu Deniz (Karedeniz)” isimli şarkıların notaları, farklı türlere ait müzik eserlerinin olduğu CD’ler, yaşadığınız yöreye ait

müziklerle ilgili kaset veya CD’ler

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

DERSİN ADI

BEDEN EĞİTİMİ

ÖĞRENME ALANI

ETKİN KATILIM VE SAĞLIKLI YAŞAM

ALT ÖĞRENME ALANI

Düzenli Fiziksel Etkinlik

KAZANIM

3. 1. Olimpiyat oyunlarında başarılı olmuş sporcuları tanır.

 Kazanım:3.2. Spor organizasyonlarının önemini fark eder.

ETKİNLİKLER

 3.1.  Sporcularımız: Olimpiyat oyunlarımızda başarılı olmuş sporcularımızın yaşam öyküleri, bilişim teknolojilerinden yararlanılarak bulunur.  Sporcularımızın fotoğraf ve anıları çerçevelenerek okulun uygun yerlerine asılır.

 3.2.   Ben Yapabilirim: Spor karşılaşmalarının organizasyonlar içersinde yapıldığı fark ettirilir. Okulda yapılan sportif organizasyonların önemi açıklanır. Öğrenciler, okul spor organizasyonlarının her boyutunda görev alırlar.

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

DERSİN ADI

TRAFİK GÜVENLİĞİ

KAZANIM

Genel değerlendirme

ETKİNLİKLER

değerlendirme

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

DERSİN ADI

SOYAL BİLGİLER

ÜNİTENİN ADI

Uzaktaki Arkadaşlarım

ÖĞRENME ALANI

Küresel Bağlantılar

KAZANIM

3. Kendisi ile başka bir toplumdaki yaşıtlarının günlük yaşamlarını karşılaştırır.

4. Toplumlar arasında ortak kutlanan özel günlere örnekler verir.

ETKİNLİKLER

3. ÇOCUK HER YERDE ÇOCUKTUR

4. DÜNYADA ORTAK KUTLANAN ÖZEL GÜNLER

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

 

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

Ders: Sergi

AMAÇ 1 : Çalışmalarını sergilemekten ve arkadaşlarının yaptığı eserleri izlemekten zevk alır.

…………………………………………………………………………………………….

REHBERLİK

Arkadaşlığın önemini ifade eder. (Kazanım Numarası 106)

…………………………………………………………………………………..

Ders: Okuma

AMAÇ 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

ETKİNLİKLER

Sınıfımızda sergi çalışması için görev dağılımı yapılır.

……………………………………………………………………………………………………………….

İYİ Kİ BENİM ARKADAŞIMSIN!

…………………………………………………………………………………………………………………

•Serbest okuma

SÜRE

01– 12  Haziran  2015

Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi10
Bugün Toplam1141
Toplam Ziyaret912273
Ebru1993
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası