Üyelik Girişi
KATEGORİLER

HAYAT BİLGİSİ

HAYAT BİLGİSİ PLANI


2015 – 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1. SINIF HAYAT BİLGİSİ DERSİ YILLIK PLAN

Aylar

Haftalar

Tema adı

Ders saati

KAZANIMLAR

Konu adı

Araç ve gereçler

Yöntem ve teknikler

Becerilerle ve diğer derslerle ilişkilendirme

Ara disiplinlerle ilişkilendirme

Kişisel nitelikler, Uyarılar, Atatürkçülük

Ölçme ve değerlendirme

EYLÜL

5. HAFTA

OKUL HEYECANIM   (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

1

A.1.1. Fiziksel özelliklerini fark ederek kendini tanır ve tanıtır.

İşte Ben!

Baskül, metre

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (3)

È Özel Eğitim (3, 6)

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

1

A.1.2. Duygularını fark ederek kendini tanır ve ifade eder.

Yüzümüz Ne Anlatıyor?

Duygu ifadelerini gösteren  maskeler ve farklı duyguları yansıtan resimler

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (3)
È Özel Eğitim (7)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (2)

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

2

A.1.3. Neleri kolayca yapabildiğine ve neleri yapmaktan hoşlandığına karar verir.

Yapabildiklerim, Hoşlandıklarım

Gülen yüz ve üzgün yüz ifadelerinin yer aldığı yeşil ve kırmızı kartonlar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

EKİM

1. HAFTA

2

A.1.4. Bir gününü nasıl geçireceğini planlar ve yaptığı plana uyar.

Planlı Yaşam

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Kaynakları Etkili Kullanma (Planlama ve Üretim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (20)
È Özel Eğitim (13)

 

Gözlem formu

2

A.1.5. Arkadaşlarının oyunlarına katılırken, onlarla oyun kurarken ve oynarken uygun davranışlarda bulunur.

Ben de Katılmak İstiyorum!

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (11)

 

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (6, 7)

Sabır ve saygı üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

 

 


 

 

EKİM

2. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

2

A.1.6. Oyunlar sırasında kendisinin ve arkadaşlarının hata yapabileceğini kabul eder.

Hata Yapabiliriz

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Özel Eğitim (11)
È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (11)

Hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

A.1.7. Kullanacağı ders araç gereçlerini seçer.

Çantamdakiler

Ders araç ve gereçlerinin dışındaki malzemelerden birkaçının yer aldığı okul çantası, iki kutu, ders araç ve gereci olan ve olmayan malzemelerin resimleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Gözlem formu

3. HAFTA

2

A.1.8. Kişisel bakımını sağlamak için yapabileceklerini belirler.

Günlük Bakımımız

Öğrencilerin diş fırçaları, macunları, kişisel temizlik ve bakım ürünleri ya da bu ürünlerin resimleri, kişisel bakımını yapmamış çocuk resmi

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8)
È Sağlık Kültürü (12)

Öz saygı  üzerinde durulacaktır.

[!] Okula gelmeden önceki ve okuldaki kişisel bakım üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

A.1.9. Sınıfının yerini ve sırasını bulmak için konumla ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında, önünde, arkasında, üstünde ve altında) kullanır.

Nerede?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Matematik dersi Uzamsal (durum - yer, doğrultu - yön) İlişkiler alt öğrenme alanı (Kazanım 2)

 

[!] Etkinlik öncesinde okulun bölümleri tanıtılacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

4. HAFTA

2

A.1.10. Okul ve sınıf kurallarını belirleme çalışmalarına katılır ve bu kurallara uyar.

 

Okulumuzun Kuralları

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (13, 51)

Sabır,  saygı,  toplumsallık ve adalet üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

A.1.11. Okulda ve sınıfta demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.

A.1.12. Okuldaki ve sınıftaki seçim çalışmalarına katılarak demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları sergiler.

Seçim Zamanı

Dosya kâğıdı, ay ve yıldız, yapıştırıcı, makas, kırmızı renkli boya kalemi, ödül alan bir sporcumuzun resmi

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (13)

Sabır, saygı, adalet ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

[!] Sınıf başkanlığı ve öğrenci kulüpleri seçim çalışmalarına katılır. Seçim süreçlerinde öğrencilerin okuma yazma bilmeme durumları göz önünde bulundurulmalıdır.

Grup çalışması ölçeği

Sözlü sunum ölçeği

KASIM

1. HAFTA

2

A.1.13. Görev almak istediği kulübü tercih etme nedenini açıklar.

Hangi Kulüpte Olmalıyım?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Karar Verme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Hoşgörü ve yardımseverlik üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği


 

 

KASIM

1. HAFTA

OKUL HEYECANIM  (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

2

A.1.14. Kulüp veya diğer grup çalışmalarında olumlu değerleri gözetir.

A.1.15. Kulüp veya diğer grup çalışmalarında bir görevin tamamlanması için iş birliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.

İş Birliği

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Sorumluluk) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Girişimcilik (3)
Rehberlik ve Psikolojik Danışma (14)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (14)

Hoşgörü, yardımseverlik ve vatanseverlik üzerinde durulacaktır.

Öz değerlendirme ölçeği

Sözlü sunum ölçeği

2. HAFTA

2

A.1.16. Türk Bayrağı’nı ve İstiklâl Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

Bayrağımız

Dosya kâğıdı, ay ve yıldız, yapıştırıcı, makas, kırmızı renkli boya kalemi, uluslararası yarışmalarda ödül alan bir sporcumuzun fotoğrafı, Türk bayrağı, İstiklâl Marşı’nı dinletebilecek bir düzenek

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı, Dinleme Kurallarını Uygulama (Kazanım 3)

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

A.1.17. Öğretmeninin ve arkadaşlarının sözlerini kesmeden dinler.

Sınıfta İletişim

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Dinleme öğrenme alanı, Dinleme Kurallarını Uygulama (Kazanım 3)

 

Sabır ve saygı üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

3. HAFTA

2

A.1.18. Arkadaşları ile benzer ve farklı yönlerini fark eder.

Biz Farklıyız

Birbirinin aynısı iki resim bu iki resimden çok farklı bir başka resim

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Farklılıklara Saygı Duyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Matematik dersi Eşlik ünitesi (Kazanım 1)

È Özel Eğitim (1)

Rehberlik ve Psikolojik Danışma (1)

È Sağlık Kültürü (6)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (28)

Öz saygı üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

 


 

 

KASIM

3. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

2

A.1.19. Arkadaşları ile iyi ilişkiler geliştirme konusunda yapması gerekenleri sözlü olarak ifade eder.

İyi İlişkiler

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 6)

È Özel Eğitim (10)

Toplumsallık, sevgi ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

4. HAFTA

2

A.1.20. Arkadaş edinir ve arkadaşıyla ilgili duygularını ona açıklar.

 

Benim Arkadaşım

Öğrenci sayısı kadar kırmızı ve yeşil kart

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q İletişim  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (10)

Toplumsallık, sevgi ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

A.1.21. Beslenme saatinde temizlik ve görgü kurallarına uyar.

Besleniyorum

Çatal, kaşık, bıçak, peçete, tabak, bardak ve beslenme sırasında kullanılan malzemelerin resimleriyle süslenmiş kutu

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Sağlık Kültürü (18)

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

ARALIK

1. HAFTA

2

A.1.22. Okulda, arkadaşlarının sergiledikleri davranışların etik olup olmadığını fark eder.

Doğru mu, Yanlış mı?

Gülen ve ağlayan yüz kartları

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (27)

Doğruluk, dürüstlük ve adalet üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

1

A.1.23. Arkadaşlarıyla eğlenmenin doğal bir ihtiyaç olduğunu kabul ederek, özel gün kutlamalarına katılmaya istekli olur.

Kutlama Var

Öğrencilerin hepsine yetecek kadar pasta

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Sabır ve saygı üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

 

 


 

 

ARALIK

1. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

1

A.1.24. Okul ve sınıf eşyalarını tanır ve özenli kullanır.

Sınıfımızın Eşyaları

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım, gözlem

 

 

 

 

2. HAFTA

2

A.1.25. Atatürk resmi, Türk bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nin sınıfta bulunma nedenleri hakkında sorular sorar.

A.1.26. Atatürk’ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

Şeref  Köşesi

Atatürk’ün hayatıyla ilgili film, kitap, dergi ve resimler, Atatürk ile ilgili fotoğraf ve kartpostallar; Türk bayrağı resmi, dört adet karton, yapıştırıcı, makas Atatürk ile ilgili yazılar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme (Kazanım 11)

 

 

Vatanseverlik üzerinde durulacaktır.

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.1.25-3), (A.1.26-1)

[!] Bu kazanım Atatürk Haftası’na denk gelecek günlerde işlenecektir.

Gözlem formu

2

A.1.27. Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

Yaşasın Cumhuriyet!

Kaynak kitap, dergi, sınıf süslemesi ve resim çalışması için gerekli araç ve gereçler

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (A.1.27-10)

[!] 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu kazanım 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na denk gelen haftada işlenecektir.

Gözlem formu

3. HAFTA

2

A.1.28. Sağlığını korumak için aşı olması gerektiğini anlar ve aşı olmaktan kaçınmaz.

Haydi Aşıya!

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Sağlık Kültürü (15)

 

Gözlem formu

 


 

 

ARALIK

3. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

2

A.1.29. Bilgi edinebilmek için uygun sorular sorar ve resimli kaynaklardan yararlanır.

Bilgiye Nasıl Ulaşılır?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Öğrenmeyi Öğrenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü  Olarak İfade Etme (Kazanım 11)

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

Öz değerlendirme formu

Araştırma kâğıdı ölçeği

4. HAFTA

2

A.1.30. Okulda ortaya çıkan sorunları fark eder, karşılaşabileceği her sorunun birden fazla çözümü olabileceğini kabul eder.

Sorun ve Çözümü

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (25)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (4, 5)

Sevgi, barış ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

Görüşme formu

2

A.1.31. Okulda çalışanların mesleklerini, görevlerini tanır ve acil durumlarda kimlere başvuracağını bilir.

Okulumuzdaki Görevliler

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (9)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (9)

È Özel Eğitim (14)

 

Sözlü sunum ölçeği

Görüşme formu

5. HAFTA

2

A.1.32. Görsel, işitsel ve hem görsel hem işitsel iletişim araçlarından yararlanarak doğal afetlerin zararlarını fark eder.

Doğal Afetler

Doğal afetlerle ilgili yazı, haber ve fotoğraflar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 4)

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (16)

 

Gösteri ölçeği

Görüşme formu

2

A.1.33. Doğal afetlerin etkilerinden korunmak için okuldaki güvenlik önlemlerinin gereğini yerine getirir.

Doğal Afetlere Karşı

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi “Dinleme” öğrenme alanı, Dinlediğini Anlama (Kazanım 2)

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (9, 11, 13, 22)

[!] Bir deprem sırasında okulda yapılması gerekenler vurgulanacaktır.

Gözlem formu

 


 

 

OCAK

1. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

1

 A.1.34. Trafikteki çeşitli sesleri tanır, aralarındaki farklılıkları ayırt eder.

Ne Sesi?

Trafikteki seslerin yer aldığı CD, CD çalar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Gözlem formu

2

A.1.35. Trafikte görme ve görülmenin önemini kavrar.

Aman Dikkat!

Taşıt, yaya, yol, trafik polisi, trafik levha maketleri ve resimleri, trafik işaretleri, karton, boya kalemleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

[!] Yolda koştuğu zaman başkaları tarafından görülme olasılığının azaldığı, bunun da bir risk oluşturduğu vurgulanacaktır.

Gözlem formu

1

A.1.36. Okula geliş ve gidişlerde karşıdan karşıya geçerken güvenli yerleri kullanır.

Karşıya Geçerken

Trafik lambasını temsil eden üçer adet yeşil, kırmızı, sarı renkli kartonlar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Trafikte Güvenliğini Sağlama)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Gözlem formu

2. HAFTA

2

 A.1.37. Okula geliş ve gidişleri sırasında karşılaştığı insanlarla etkileşimde bulunurken nasıl davranması gerektiğini araştırır.

Okul Yolunda

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Hayır Diyebilme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 8)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (38)

 

Görüşme formu

2

A.1.38. Okuldaki kaynakların neden bilinçli tüketilmesi gerektiğini açıklar.

Ya Biterse!

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Kaynakları Etkili Kullanma (Bilinçli Tüketici Olma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

[!] Elektrik, su, odun, kömür vb. kullanımı üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

 


 

 

OCAK

3. HAFTA

OKUL HEYECANIM (28 EYLÜL 2015  – 22 OCAK 2016)

2

A.1.39. Duyu organlarının çevreyi tanımadaki rolünü fark eder.

Okulumuzu ve Çevresini Nasıl Tanırız?

Kokulu ve canlı bir çiçek

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Kaynakları Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevredeki Kaynakları Etkili Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Sağlık Kültürü (8)                          

[!] Özellikle okulu ve çevresini tanıma üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

1

A.1.40. Sınıfını, okulunu ve çevresini temiz tutmak ve korumak için sorumluluk alır.

Temiz Bir Okul İçin

35 x 50 cm ebadında resim kâğıdı, boya kalemleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Sorumluluk)  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (56)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (3)

È Sağlık Kültürü (28)

[!] Sorumluluklarını yerine getirmenin ülke sevgisinin bir göstergesi olduğu üzerinde durulacaktır.

Öz değerlendirme ölçeği

Akran değerlendirme ölçeği

Ürün dosyası ölçeği

1

A.1.41. “Okul Heyecanım” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Neler Öğrendik?

Kavram kartları, öğrenci sayısı kadar dosya kâğıdı, kutu, tepegöz, temada geçen kavramlarla ilgili görseller.

 

q Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma  becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı, Kendini Yazılı Olarak İfade Etme

(Kazanım 1)

 

 

Gösteri ölçeği

 


 

 

 

ŞUBAT

 

2. HAFTA

 

2

B.1.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu fark eder.

Kim, Nerede Yaşıyor?

Mukavva kutu, karton, çöp parçaları, iplik, pamuk

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlığını Koruma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (1)

[!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan barınma ihtiyacı üzerinde durulacaktır.          

Sözlü sunum ölçeği

2

B.1.2. Evinin adresini ve telefon numarasını söyler.

Adres

0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarının yazılı olduğu iki veya üç takım renkli kart, öğrencilerin adres listesi

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Bilgi Teknolojileri Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Matematik dersi Doğal Sayılar alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (8)

 

Sözlü sunum ölçeği

3. HAFTA

BENİM EŞSİZ YUVAM (08 ŞUBAT 2016  – 29 NİSAN 2016)

2

B.1.3. Canlıların nasıl beslendiklerini araştırır.

Onlar da Beslenir

Çeşitli hayvan resimleri, karton, yapıştırıcı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

[!] Canlıların temel ihtiyaçlarından biri olan beslenme ihtiyacı üzerinde durulacaktır.

Araştırma kâğıdı ölçeği

2

B.1.4. Mutfakta büyüklerinin yemek yapmasını gözlemleyerek donma, erime, kaynama, buharlaşma olaylarını fark eder.

Suya Ne Oldu?

Buz parçaları, tabaklar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

4. HAFTA

 

2

B.1.5. Yemek saatinden önce ve sonra yapması gerekenleri ayırt eder ve görgü kurallarına uygun davranışlar gösterir.

Görgü Kuralları

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Sağlık Kültürü (26)

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

Gösteri ölçeği

2

B.1.6. Evde kuralların neden gerekli olduğunu açıklar.

Bizim Kurallarımız

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz saygı ve toplumsallık üzerinde durulacaktır.

Gösteri ölçeği

1. HAFTA

2

B.1.7. Günlük yaşamında oyun oynamak ve ders çalışmak için harcayacağı süreler arasında denge kurar.

Zaman Kullanımı

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Matematik dersi Doğal Sayılar ünitesi (Kazanım 8)

 

 

Sözlü sunum ölçeği


 

 

MART

1. HAFTA

BENİM EŞSİZ YUVAM (08 ŞUBAT 2016  – 29 NİSAN 2016)

2

B.1.8. Kendi çocukluğu hakkında araştırma yapar.

Albüm Sayfaları

Dosya kağıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Öz saygı, öz güven ve sevgi üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

2. HAFTA

2

B.1.9. Fiziksel özelliklerini tanıyarak bu özellikleri hakkında olumlu düşünür.

Sağlıklıyım

Müzik seti, içinde dans edilebilecek müzikler bulunan kaset ya da CD, boy aynası

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (1)

Öz saygı ve öz güven üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

2

B.1.10. Kişisel eşyalarını özenli kullanır.

 

 

 

 

B.1.11. Başkalarının eşyalarını izin alarak kullanır ve bu eşyalara zarar vermez.

Özen Göstermek Gerekir mi?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

Öz saygı, vatanseverlik ve toplumsallık üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

3. HAFTA

2

B.1.12. Ailesindeki bireyleri tanır ve tanıtır.

İşte Ailem

Meslekler ve çalışanlarıyla ilgili konu resimleri, çeşitli aile fotoğrafları

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kariyer Planlama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (9)

[!] Ailesindeki bireylerin iş ve mesleklerine vurgu yapılacaktır.

Gösteri ölçeği

2

B.1.13. Ailedeki yardımlaşmayı ve görev dağılımını araştırır, dayanışmaya günlük hayattan örnekler gösterir.

B.1.14.  Aile içinde demokrasi kültürünün gerektirdiği davranışları gözlemler.

Yardım İstiyorum

Müzik seti, hareketli bir müzik parçası

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme

 (Kazanım 8, 5)

È Girişimcilik (6)
È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (34)

Yardımseverlik, sabır, saygı, adalet ve hoşgörü üzerinde durulacaktır.

[!] Atatürkçülükle ilgili konular (B.1.13 - 4)

Gösteri ölçeği

4. HAFTA

2

B.1.15. Ailenin dayanışma ve iş birliği yapılan özel bir çevre olduğunu kavrar.

Ailede İş Birliği

İş birliği ve dayanışma ile ilgili şiir ya da tekerleme, resim kâğıdı, boyalar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (30, 31, 34)

 

Gösteri ölçeği

2

B.1.16. Ailesinde ve akrabaları arasında etik değerlere ne kadar önem verildiğini gözlemler.

Güne Başlarken

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Etik Davranma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 8)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (31)

Adalet, dürüstlük, öz güven, öz saygı ve sevgi üzerinde durulacaktır.

Gösteri ölçeği

 


 

 

MART

5. HAFTA

BENİM EŞSİZ YUVAM (08 ŞUBAT 2016  – 29 NİSAN 2016)

2

B.1.17. Kendisinin ve ailesindekilerin hata yapabileceğini ve bunun doğal olduğunu kabul eder.

Hata Yapmak Doğal mı?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (24)
 È Özel Eğitim (11)
È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (11)

Hoşgörü, öz güven ve öz saygı üzerinde durulacaktır.

Gözlem formu

NİSAN

1. HAFTA

2

B.1.18. Çevresindeki insanlara karşı hissettiği duyguları fark eder ve bunları uygun biçimde ifade eder.

Kontrol Edebilir miyiz?

Eşit sayıda  kırmızı, sarı ve mavi renkli yuvarlak kesilmiş kartonlar ve torba

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Özel Eğitim (9)
È Rehberlik ve Psikolojik Danışma (12)
È Sağlık Kültürü (9)

Hoşgörü, sevgi,  saygı ve barış üzerinde durulacaktır.

[!] Kızgınlık, üzüntü, mutluluk, korku üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

2

B.1.19. Evi ve ailesiyle ilgili duygu ve düşüncelerini özgün bir biçimde ifade eder.

Ailemi Seviyorum

Resim kâğıdı, boyalar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 6)

 

 

Ürün dosyası ölçeği

2. HAFTA

2

B.1.20. Ailesindeki liderin/liderlerin ailedeki rolünü fark eder.

Lider

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz yönetim (Liderlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (18)

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır. [!] Liderin grubunu temsil etme, koruma ve iş birliği yapma özellikleri üzerinde durulacaktır.

Görüşme formu

1

B.1.21. Günlük zamanının bir bölümünü ailesi ve yakın çevresiyle birlikte eğlenmek için harcar.

Birlikte Eğleniyoruz

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Eğlenme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Sevgi üzerinde durulacaktır.

Görüşme formu

1

B.1.22. Ailesi ve yakın çevresi ile ilişki kurmada hangi duyu organlarından yararlandığını açıklar.

Duyu Organlarımız

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Sağlık Kültürü (8)

 

Gösteri ölçeği

3. HAFTA

1

B.1.23. Evlerde kullanılan kaynakların hayatımızdaki yerini ve önemini belirtir.

Tüketilen Kaynaklar

Elektrik, su, doğal gaz, odun kömür gibi kaynakların adlarının yazılı olduğu kartlar, torba

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Girişimcilik (25)

È İnsan Hakları ve Vatandaşlık (33)

 

Gösteri ölçeği

 


 

NİSAN

3. HAFTA

BENİM EŞSİZ YUVAM (08 ŞUBAT 2016  – 29 NİSAN 2016)

2

B.1.24. Paranın değişim aracı olarak işlevini fark eder.

B.1.25. Aile bütçesi hazırlama çalışmalarına katılarak paranın sınırlı bir kaynak olduğunu fark eder.

Alışveriş

Para örnekleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Girişimcilik becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Kaynakları Etkili Kullanma (Zaman, Para ve Materyal Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

` Matematik dersi Paralarımız alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

È Girişimcilik (2, 4, 17)

 

Görüşme formu

1

B.1.26. Evindeki alet ve makineleri güvenli bir şekilde kullanmak için sorular sorar.

Nasıl Kullanabiliriz?

Öğrenci sayısı kadar dosya kâğıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

4. HAFTA

1

B.1.27. Evde güvenlik kurallarına uyulmadığında doğabilecek sonuçlarla ilgili çıkarımlarda bulunur.

Sonucunda Ne Olabilir?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Eleştirel Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Sağlık ve Güvenlik Kurallarına / Prosedürlerine Uyma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Problem Çözme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

[!] Yangın çıkma olasılığı üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

2

B.1.28. Doğal afetler karşısında yapması gerekenleri belirleyerek ailesiyle birlikte hazırlık yapar.

Hazırlıklı Olalım

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Güvenlik ve Korunmayı Sağlama (Doğal Afetlerden Korunma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Afetten Korunma ve Güvenli Yaşam (18, 20)

 

Gözlem formu

1

B.1.29. “Benim Eşsiz Yuvam” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Neler Öğrendik?

Temada geçen kavramlarla ilgili görseller ve gruplara dağıtmak için  kartonlar

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (Kazanım 1)

 

 

Gösteri ölçeği

 


 

 

MAYIS

1. HAFTA

DÜN, BUGÜN, YARIN  (02 MAYIS 2016  – 17 HAZİRAN 2016)

2

C.1.1. Geçmiş, şimdi, gelecek zaman dilimlerini ayırt eder ve uygun yerde kullanır.

Dün, Bugün, Yarın

Gazete ve dergilerden elde edilen televizyon program akış sayfası (3 günlük)

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 2)

 

 

Sözlü sunum ölçeği

2

C.1.2.  Bazı davranışları, önceki yıllarda tek başına yapamadığı hâlde şimdi yapabildiğini fark eder.

Büyüyorum, Değişiyorum

Bebek resimleri ve posterleri, küçük kâğıtlar ve torba

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Kariyer Bilinci Geliştirme (5)

 

Sözlü sunum ölçeği

2. HAFTA

1

C.1.3. Küçükken sahip olduğu bir oyuncağıyla ilgili duygu ve düşüncelerini ifade ederek bunu arkadaşlarıyla paylaşır.

Değişen Oyuncaklar

Öğrenci sayısı kadar dosya  kağıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Duygu Yönetimi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Katılım, Paylaşım, İş Birliği ve Takım Çalışması Yapma) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 6)

 

Toplumsallık üzerinde durulacaktır.

Ürün dosyası ölçeği

2

C.1.4. Eşyaların, satın alındığı ilk hâli ile kullanıldıktan sonraki hâlini karşılaştırarak, eşyaların zaman içerisinde nasıl bir değişime uğradığını inceler.

Nasıl Değişti?

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Sözlü sunum ölçeği

1

C.1.5. Kısa bir öz geçmiş hazırlayarak kendini tanıtır.

Soyadımızın Öyküsü

Öğrenci sayısı kadar dosya kâğıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişimini İzleme) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Öz Yönetim (Zamanı ve Mekânı Doğru Algılama) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Konuşma öğrenme alanı, Kendini Sözlü Olarak İfade Etme  (Kazanım 8)

 

Öz güven, öz saygı üzerinde durulacaktır.

Sözlü sunum ölçeği

 


 

 

MAYIS

3. HAFTA

DÜN, BUGÜN, YARIN  (02 MAYIS 2016  – 17 HAZİRAN 2016)

2

C.1.6. Atatürk’ün çocukluk anılarını araştırarak sınıfta sunar.

O da Çocuktu

Atatürk’ün hayatını anlatan film, çizgi film, film makinesi, müzik seti, Atatürk’ün sevdiği şarkılar Atatürk hakkında resim, fotoğraf, yazı şiir vb.

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

[!] Atatürkçülükle ilgili konular  (C.1.6. - 2)

Sözlü sunum ölçeği

2

C.1.7. Geçmişten günümüze, kılık kıyafette oluşan değişiklikleri araştırır ve bir kıyafet tasarlar.

Geçmişten Geleceğe

“Üsküdar’a Gider İken” şarkısını içeren kaset veya CD, müzik seti, renkli el işi kâğıdı, karton, makas, yapıştırıcı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Yeniliğe açıklık üzerinde durulacaktır.

Ürün dosyası ölçeği

4. HAFTA

2

C.1.8. Bayram kutlamalarındaki duygularını sözlü olarak ifade eder.

Bizim Bayramımız

 

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
q İletişim becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

Vatanseverlik, kültürel değerleri koruma ve geliştirme üzerinde durulacaktır.

[!] 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın anlam ve önemi üzerinde durulacaktır. Bu kazanım 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı'na denk gelen haftalarda işlenecektir.

Ürün dosyası ölçeği

2

C.1.9. Canlıların hareketlerini ve seslerini birbirinden ayırt eder.

Sesinden Tanıyabilir  miyiz?

Öğrenci sayısı kadar dosya kâğıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Yaratıcı Düşünme becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Gözlem formu

HAZİRAN

1. HAFTA

2

C.1.10. Mevsim değişikliklerine bağlı olarak canlıların yaşamlarındaki değişiklikleri fark eder.

Mevsimler

Kartonlardan yapılmış Güneş, bulut, şeftali ağacı, kırmızı yaprakları olan ağaç dallarında kar olan ağaç materyalleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
` Türkçe dersi Görsel Okuma ve Görsel Sunu öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 7)

 

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

 


 

 

HAZİRAN

1. HAFTA

DÜN, BUGÜN, YARIN  (02 MAYIS 2016  – 17 HAZİRAN 2016)

2

C.1.11. Takvimden yararlanarak gün içinde hava durumundaki değişiklikleri gözlemler ve gözlem sonuçlarını tablo üzerinde gösterir.

Havalar Nasıl?

Takvim örnekleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

 Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Matematik dersi Zamanı Ölçme alt öğrenme alanı (Kazanım 1)

 

 

Gözlem formu

2. HAFTA

2

C.1.12. Yeryüzünü ve gökyüzünü gözlemleyerek doğadaki renk çeşitliliğini fark eder.

Gökkuşağı

A4 resim kâğıdı, biçimleri aynı, renkleri farklı kalemler; mavi, sarı, kırmızı, siyah, beyaz renklerdeki guaj boyalar, renkleri karıştırmak için kap ya da palet, fırça,, su, bez parçası, su tabancası, çiçek sulama ya da deterjan püskürtme kabı vb.

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

q Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

q Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişkenlik / Benzerlik) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Ürün dosyası ölçeği

2

C.1.13. Dünya’nın kendi çevresinde dönmesini bir model üzerinden gözlemler ve bunun sonuçlarını fark eder.

Dünya Dönüyor

Işık kaynağı (el feneri, mum vb.) model küre

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

 Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Neden-Sonuç İlişkisi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

3. HAFTA

1

C.1.14. Doğal afetlerin çevreyi nasıl değiştirdiğini araştırır. 

Doğal Afetler

Doğal afetler ve korunma yolları konulu film, slayt ve fotoğrafları, film ve slayt gösterme araçları, öğrenci sayısı kadar dosya kâğıdı

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

 Kaynakları Etkili Kullanma (Çevre Bilinci Geliştirme ve Çevredeki Kaynakları Etkili Kullanma) becerisini geliştirmeye yöneliktir. Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Değişim) becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Bilimin Temel Kavramlarını Tanıma (Neden-Sonuç İlişkisi) becerisini geliştirmeye yöneliktir.

 

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

1

C.1.15. İnsanların çevreyi hangi yollarla değiştirdiğini ve bunun için neler yaptıklarını araştırır ve anlatır.

Değişen Çevre

Çeşitli iş makinelerinin resimleri ve bunlarla ilgili haber örnekleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

 Araştırma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Türkçeyi Doğru, Etkili ve Güzel Kullanma becerisini geliştirmeye yöneliktir.

È Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (24)

 

Araştırma kâğıdı ölçeği

2

C.1.16. “ Dün, Bugün, Yarın” temasında geçen kavramları yerinde ve doğru bir biçimde kullanır.

Neler Öğrendik?

Kavram kartları, boya kalemleri

Görsel okuma, soru-cevap, tartışma, çıkarımda bulunma, beyin fırtınası, anlatım

 Temalarla İlgili Temel Kavramları Tanıma becerisini geliştirmeye yöneliktir.
 Türkçe dersi Yazma öğrenme alanı, Kendini Yazılı Olarak İfade Etme (1. kazanım)

 

 

Ürün dosyası ölçeği

                         

 

                                      1-A Sınıf Öğretmeni                         1-B Sınıf Öğretmeni                          1-C Sınıf Öğretmeni                            1-D Sınıf Öğretmeni                            1-E Sınıf Öğretmeni                                                                                                                   

 

Uygundur

10/09/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                  Okul Müdürü


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi13
Bugün Toplam494
Toplam Ziyaret2081524
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası