Üyelik Girişi
KATEGORİLER

MATEMATİK

MATEMATİK PLANI (KOZA YAYINLARI)


2015 - 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU 1. SINIFLAR MATEMATİK DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI


Sınıf: 1/D     Ders: Matematik      1. ÜNİTE  28 EYLÜL-27 ARALIK 2015

Ünite Numarası: 1     Ünite Süresi: 44 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

EKİM - KASIM                                                                 EYLÜL-  EKİM

 

GEOMETRİ

Örüntü ve Süslemeler

 

Örüntü ve Süslemeler

 

1. Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

 

 

 

6 saat

 

28.09.2015

-

05.10.2015

 

[!] Örüntüler; somut nesneler, modeller, resimli kartlar, çizilmiş hazır şekiller vb. malzemelerle çizim yaptırılmadan oluşturulur.

 

[!] Oluşturulan örüntülerdeki ilişkiler sözel olarak da açıklatılır.

 

[!] En çok üç öğeden oluşan tekrarlı örüntüler kullanılır.

 

[!] Örüntüler tekrar eden en az iki bölümle verilir.

 

 

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 4)

 



 • Kazanım Değerlendirme Formu

 

 • Kendimi Değerlendiriyorum

 

 • Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum

 

 • Grup Değerlendirme Formu

 

 • Öğrenci Gözlem Formu

 

 • Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

Doğal Sayılar

 

1. Rakamları okur ve yazar.

 

 

 

25 saat

 

06.10.2015

-

10.11.2015

 

[!] Öğrenciler, okur yazar duruma geldiklerinde rakamlar harflerle yazdırılır.

 

 

 

 

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 1)

 

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı, Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

`Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.1.2)

 

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

 

 

Sınıf: 1/ D     Ders: Matematik                 1. ÜNİTE  28 EYLÜL-27 ARALIK 2015

Ünite Numarası: 1     Ünite Süresi: 44 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

KASIM                                                           

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

Doğal Sayılar

2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı yazar.

 

3 saat

11.11.2015

-

13.11.2015

[!] Rakamların yazılış yönüne dikkat edilir.

 

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı, Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

`Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.1.2)

 

 

 

 

Ritmik Saymalar

 

3. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.

 

 

3 saat

16.11.2015

-

18.11.2015

 

[!] Birer ritmik saymalar 1’den, onar ritmik saymalar 10’dan başlatılır.

 

qDoğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

ÈSpor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5)

 

Geriye Doğru Ritmik Saymalar

 

4. 20 içinde geriye birer sayar.

 

5 saat

19.11.2015

-

26.11.2015

 

[!] Verilen herhangi bir sayıdan başlatılarak da sayma yaptırılabilir.

 

qDoğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

1 saat

27.11.2015

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf: 1/ D     Ders: Matematik                2. ÜNİTE  30 KASIM 2015 - 22 OCAK  2016

Ünite Numarası: 2     Ünite Süresi: 39 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

KASIM – ARALIK - OCAK

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluklar

5.Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

8  saat

30.11.2015

-

09.12.2015

 

 

 

È Spor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 5)

İletişim Akıl Yürütme İlişkilendirme

 



 • Kazanım Değerlendirme Formu

 

 • Kendimi Değerlendiriyorum

 

 • Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum

 

 • Grup Değerlendirme Formu

 

 • Öğrenci Gözlem Formu

 

 • Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu

 

Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluklar

 

6. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.

5  saat

10.12.2015

-

16.12.2015

 

[!] Az, çok, aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır

 

 

 

 

Bir Çokluktan İstenilen Kadarını Ayırma

 

7. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.

 

5  saat

17.12.2015

-

23.12.2015

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

Toplama İşlemi

 

1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark edet.

 

 

 

2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplananı bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.

 

12  saat

24.12.2015

-

11.01.2016

 

[!] “Ve” , “ile” , “daha” gibi bağlaçlar kullanılarak dört işlemin her biri ifade edilebildiğinden bu bağlaçlarla toplama işleminin özdeşleştirilmemesi gerekir. Bu bağlaçlarla öğrencileri şartlandırmak yerine, öğrencilerin içinde toplama anlamı bulunan, günlük yaşam durumları ile yeterince deneyim kazanması sağlanmalıdır.

 

[!] Toplanan ve toplam kelimeleri ile “+” işaretinin toplama işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır.

 

[!] İki doğal sayının toplanmasıyla ilgili yeterince deneyim kazandırıldıktan sonra, üç doğal sayıyla toplama işlemleri de yaptırılır.

 

[!] Yan yana toplama işleminde “eşit” işaretinin (=) anlamı vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qDoğal Sayılar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı, “Yazma Kurallarını Uygulama” (Kazanım 5)

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

Sınıf: 1/D     Ders: Matematik               2. ÜNİTE  30 KASIM 2015 - 22 OCAK  2016

 

                                                               Ünite Numarası: 2     Ünite Süresi: 39 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

OCAK

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

Toplama İşleminde Sıfırın Etkisi

 

3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.

 

4 saat

12.01.2016

-

15.01.2016

 

 

 

 

 

`Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı, “Tür, Yöntem ve Tekniklere Uygun Konuşma”

(Kazanım 3)

 

 

 

ÖLÇME

Tartma

 

Tartma

 

1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

 

 

 

 

 

2. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar.

 

 

 

4  saat

18.01.2016

-

21.01.2016

 

[!]Karşılaştırmalarda “hafif, ağır, daha hafif, daha ağır” gibi ifadeler kullanılarak sezgi ve tahminden yararlanılır.

 

 

 

 

[!] En ağır, en hafif gibi ifadeler kullanılır.

 

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

1

22.12.2015

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

 

Sınıf: 1/A-B-C-D          Ders: Matematik        08 ŞUBAT – 25 MART 2016

Ünite Numarası: 3     Ünite Süresi: 35 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

MART                                                                                               ŞUBAT

 

GEOMETRİ

Geometrik Cisimler

 

Geometrik Cisimler

 

1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.

 

2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.

 

8 saat

 

08.02.2016

-

17.02.2016

 

[!] Prizma modellerinden adları verilmeden yalnızca üçgen, dikdörtgen ve kare prizma kullandırılır. Ayrıt, köşe ve yüzeylerin sayılarından söz edilmez.

 

[!] Dik prizma, dik dairesel silindir ve koni modelleri kullandırılır.

 

qÖrüntü ve Süslemeler

 

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı, Görsel Okuma (Kazanım 1)

 



 • Kazanım Değerlendirme Formu

 

 • Kendimi Değerlendiriyorum

 

 • Arkadaşlarımı Değerlendiriyorum

 

 • Grup Değerlendirme Formu

 

 • Öğrenci Gözlem Formu

 

 • Problem Çözme Öğrenci Raporu

 

 • Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Formu

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

Nesne Gruplarında Azlık ve Çokluk

 

 

8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.

 

9. Miktarları 20’den az olan nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

 

5 saat

 

18.02.2016

-

24.02.2016

 

[!] Bu karşılaştırmalarda sezgiye dayalı karar verme esas alınır.

 

[!] Nesne sayıları karşılaştırılırken “büyük” , “küçük” veya “eşit” kelimelerinden uygun olanı kullanılır. Sembol kullanılamaz.

 

[!] Az, çok, aynı kelimeleri kullanılarak da karşılaştırmalar yaptırılır.

 

 

`Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.1.7)

 

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

 

Verilmeyen Toplananı Bulma

 

4. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.

5 saat

 

25.02.2016

-

02.03.2016

 

[!] Verilmeyen toplanan buldurulurken çıkarma işlemi yaptırılmaz.

 

qDoğal Sayılar

 

 

Toplananların Yer Değiştirmesi

 

5. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.

2 saat

 

03.03.2016

-

04.03.2016

 

[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınarak özellik fark ettirilir.

 

 

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

 

 

 

Sınıf: 1/D     Ders: Matematik      08 ŞUBAT – 25 MART 2016

 

                                                                 Ünite Numarası: 3     Ünite Süresi: 35 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

                                                                             MART

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

 

 

Toplamları 10 veya 20 Olan Sayılar

 

6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.

 

 

3 saat

07.03.2016

-

09.03.2016

 

 

 

 

 

 

 

Doğal Sayıları İki Doğal Sayının Toplamı Biçiminde Yazma

 

 

7. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

 

2 saat

10.03.2016

-

11.03.2016

 

 

 

 

 

 

Zihinden Toplama İşlemi

 

8. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.

3 saat

14.03.2016

-

16.03.2016

 

[!] Önce bir basamaklı iki doğal sayının, daha sonra bir basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayının toplama zihinden buldurulur.

 

 

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

Çıkarma İşlemi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aynı Sayıların Farkı

 

1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.

 

2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.

 

3. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.

6 saat

17.03.2016

-

24.03.2016

 

 

 

 

 

[!] “Eksilen” , “çıkan” , “fark” kelimeleri ile “-“ işaretinin, çıkarma işlemine ait ifadeler olduğu vurgulanır.

 

 

 

 

 

 

`Türkçe dersi “Yazma” öğrenme alanı, Yazma Kurallarını Uygulama (Kazanım 5)

 

 

 

 

 

 

               ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

1 saat

25.03.2016

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

Sınıf: 1/D          Ders: Matematik       28 MART – 10 MAYIS 2016

Ünite Numarası: 4     Ünite Süresi: 31 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

MART - NİSAN

 

GEOMETRİ

Eşlik

 

Eşlik

 

1. Eş nesnelere örnekler verir.

 

4 saat

 

28.03.2016

-

31.03.2016

[!] “Eşlik” ve “Eşitlik” kavramlarının karıştırılmamasına dikkat edilir. “Eşlik” teriminin somut nesneler; “Eşitlik” teriminin, sayılar gibi somut kavramlar için kullanıldığı belirtilir.

 

 

`Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.1.3)

 



 • Kazanım Değerlendirme Formu

 

 • Kendimi Değerlendiriyorum

 

 • Arkadaşımı Değerlendiriyorum

 

 • Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu

 

 • Grup Değerlendirme Formu

 

 • Öğrenci Gözlem Formu

 

 • Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Formu

 

 • Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği

 

 • Problem Çözme Öğrenci Raporu

 

GEOMETRİ

Uzamsal (Durum – Yer, Doğrultu – Yön, Belirten) İlişkiler

 

Uzamsal İlişkiler

 

1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.

6 saat

01.04.2016

-

08.04.2016

 

[!] Uzamsal ilişkiler, yer-durum ve doğrultu-yön anlamında ele alınır.

 

[!] Uzamsal ilişkilerde kullanılan terimlerde Türk Dil Kurumunun Türkçe Sözlük’ündeki anlamlar esas alınır.

 

 

 

 

 

[!] Uzamsal ilişkiler açıklatılırken belirli bir referans noktası alınır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

qDoğal Sayılar

 

qUzunlukları Ölçme

 

qÖrüntü ve Süslemeler

 

`Türkçe dersi “Konuşma” öğrenme alanı, “Konuşma Kurallarını Uygulama”

(Kazanım 4)

 

ÈSpor Kültürü ve Olimpik Eğitim

(Kazanım 5)

 

ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 9)

 

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı, “Görsel Okuma” (Kazanım 4)

 

`Hayat Bilgisi dersi “Okul Heyecanım” teması (Kazanım A.1.9)

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

 

Problem Çözme

 

9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

             6 saat

11.04.2016

-

18.04.2016

 

[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

 

 

Èİnsan Hakları ve Vatandaşlık (Kazanım 13)

 

 

Problem Çözme

 

                        [!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

Sınıf: 1/D     Ders: Matematik                                                28 MART – 10 MAYIS 2016

Ünite Numarası: 4    Ünite Süresi: 31ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

MAYIS                                                                         NİSAN

 

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

 

 

Verilmeyen Eksilen veya Çıkanı Bulma

 

4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

 

5 saat

 

19.04.2016

-

25.04.2016

[!] Verilmeyen terimin belirlenmesinde farklı stratejilerin kullanılmasına fırsat verilir.

[!] Çıkarma işleminde önce çıkanı, sonra eksileni bulmayı gerektiren işlemler yaptırılır.

 

 

 

 

 

Zihinden Çıkarma İşlemi

 

5. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

          4 saat

26.04.2016

-

29.04.2016

 

 

 

 

 

ÖLÇME

Uzunlukları Ölçme

 

Uzunlukları Ölçme

 

1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.

 

 

 

2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

 

3 saat

02.05.2016

-

04.05.2016

[!] En çok üç nesne karşılaştırılır. Karşılaştırmada, ölçmeye başvurulmaz; “daha uzun, daha kısa, en uzun, en kısa” gibi terimler kullandırılarak sezgi ve tahminden yararlandırılır.

 

[!]Karşılaştırmalarda eşit uzunluğa sahip modeller de seçilerek bunların “aynı uzunlukta” oldukları vurgulanır.

 

[!]Seçilen öğrencilerin boy uzunluklarının çok yakın olmasına dikkat edilir.

 

[!]Sıralanmış nesne sayısı beş ile sınırlandırılır.

 

 

 

 

 

Uzunlukları Tahmin Etme ve Ölçme

 

 

 

3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

3 saat

05.05.2016

-

09.05.2016

 

[!]Nesnelerin uzunlukları önce tahmin ettirilir. Sonra seçilen birimle ölçme yapılarak tahminle karşılaştırılır.

 

[!]Ölçme sonuçları, kullanılan ölçme birimleriyle belirtilir.

 

 

 

 

qDoğal Sayılar

 

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

                1

      10.05.2016

                      ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

Sınıf: 1/ D          Ders: Matematik       11 MAYIS – 17 HAZİRAN 2016

 

 

Ünite Numarası: 5    Ünite Süresi: 27 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

MAYIS - HAZİRAN

SAYILAR

Doğal Sayılar

 

Sıra Bildiren Sayılar

 

10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.

 

3 saat

11.05.2016

-

13.05.2016

 

[!] Sıra sayıları, sözel ve sembolik olarak ifade ettirilir.

 

ÈSpor Kültürü ve Olimpik Eğitim (Kazanım 18)

ÈRehberlik ve Psikolojik Danışma (Kazanım 12)

 



 • Kazanım Değerlendirme Formu

 

 • Kendimi Değerlendiriyorum

 

 • Arkadaşımı Değerlendiriyorum

 

 • Öğrenci Ürün Dosyası Değerlendirme Formu

 

 • Grup Değerlendirme Formu

 

 • Öğrenci Gözlem Formu
 • Problem Çözme Becerilerini Değerlendirme Formu

 

 • Matematiğe Yönelik Tutum Ölçeği

 

 • Problem Çözme Öğrenci Raporu

 

 

 

Problem Çözme

 

6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

8 saat

16.05.2016

-

26.05.2016

[!] Bu sınıftaki sayı sınırlılıkları içinde kalınır.

[!] Çıkarma ve toplama işlemlerini gerektiren problemler çözdürülür ve kurdurulur.

 

 

 

Problem Çözme

 

6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

SAYILAR

Kesirler

Kesirler

1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.

 

 

2. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.

4 saat

27.06.2016

-

01.06.2016

[!] Bir çokluğun yarısını gösterme etkinliklerine girilmeyecektir.

 

 

[!] Yarım, sayılarla ifade edilmez.

qEşlik

 

`Türkçe dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” öğrenme alanı, “Görsel Sunu” (Kazanım 5)

 

`Türkçe dersi “Okuma” öğrenme alanı, “Söz Varlığını Geliştirme” (Kazanım 1)

 

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

 

 

 

Sınıf: 1/ D          Ders: Matematik                          11 MAYIS – 17 HAZİRAN 2016

Ünite Numarası: 4     Ünite Süresi: 27 ders saati

AYLAR

 

ÖĞRENME ALANI /

ALT ÖĞRENME ALANI

 

KONU

 

KAZANIM

 

Ders

Saati

 

UYARI

 

Ders İçi İlişkilendirme

Diğer Derslerle İlişkilendirme /

Ara Disiplinlerle İlişkilendirme

 

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN                                                

 

ÖLÇME

Paralarımız

 

Paralarımız

 

1. Paralarımızı tanır.

 

4 saat

02.05.2016

-

07.06.2016

 

[!] Türk lirasının “TL” ve kuruşun “Kr” olarak kısaltıldığını belirtir.

 

[!] Kağıt paralarımızdan 1, 5, 10 Türk liraları il 1, 5, 10, 25, 50 kuruşlar tanıtılır.

qDoğal Sayılar

 

qDoğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

qDoğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

`Hayat Bilgisi dersi “Benim Eşsiz Yuvam” teması (Kazanım B.1.24)

 

ÈGirişimcilik

(Kazanım 32)

 

 

 

 

VERİ

Tablo

 

Tablo

 

1. Tabloları okur.

 

4 saat

08.06.2016

-

13.06.2016

[!] Tablo oluşturma etkinlikleri yapılmaz.

 

[!] Etkinliklerde, bu sınıf düzeyinin kolay algılayabileceği ve okuyabileceği tablolar kullanır.

 

 

 

ÖLÇME

Zamanı Ölçme

 

Zamanı Ölçme

1. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.

2. Saat modeli oluşturularak saat başlarını okur.

3 saat

14.06.2016

-

16.06.2016

[!] Sayısal saat modeli kullanılmaz.

[!] Yelkovanın saat başlarında her zaman 12’nin üzerinde olduğuna dikkat çekilir.

 

 

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

1

17.06.2016

 

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

[!] Uyarı          qDers İçi İlişkilendirme          `Diğer Derslerle İlişkilendirme          ÈAra Disiplinlerle İlişkilendirme          Değerlendirme

         

 

 

1/A Sınıfı Öğretmeni                       1/B Sınıfı Öğretmeni                   1/C  Sınıfı  Öğretmeni                          1/D Sınıfı Öğretmeni      1/E Sınıfı Öğretmeni

 

UYGUNDUR

28.09.2015

 

 

OKUL MÜDÜRÜ


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi9
Bugün Toplam503
Toplam Ziyaret2081533
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası