Üyelik Girişi
KATEGORİLER

GÖRSEL SANATLAR

GÖRSEL SANATLAR PLANIŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU 2015-2016 ÖĞRETİM YILI 1.SINIF GÖRSEL SANATLAR DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.), Kültürel Miras (K.M)                                      

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EYLÜL-EKİM

1

28 EYLÜL-02 EKİM 2015

 

 

 

 

1.Görsel sanat çalışmalarını oluştururken uygulama basamaklarını bilir (G.İ.B.).

               

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M).          

 

 

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.

 

Ders Araç Gereçlerinin Tanıtımı

Görsel sanatlar kavramı, bazen bir amaca yönelik olarak bazen de estetik kaygılar ile sanatsal düzenleme eleman ve tasarım ilkelerini dikkate alıp, hayal gücü, düşünce, yaratıcılık ve becerinin birleşmesi sonucu ortaya çıkan eserleri ifade eder. Bu eserler mimari yapı, resim, seramik, heykel, tekstil tasarımı, fotoğraf gibi sanat eserleridir.

 

Görsel sanat çalışması oluşturma süreci; duygu, düşünce, gözlem, malzemenin belirlenmesi ve biçimlendirme basamaklarını içerir.

 

Atatürk’ün sözlerinden yararlanılır:“Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik, resimle olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.”

 

 “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

 

 

Bu yıl Görsel Sanatlar dersinde kullanacağı araç ve gereçler öğrencilere açıklanır.

 

 [!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

 

 

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları  sağlanır.

 

Renk: Ana renkler

Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral

Biçim/Şekil: Geometrik, organik

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)          

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EKİM

 

2,3

05-16 EKİM 2015

 

 

 

 

 

2

 

 

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

5.İki boyutlu yüzey üzerinde biçimleri düzenler

(G.İ.B.).

El Becerilerim: El işi kağıtları ya da renkli kağıtlarla el becerilerini geliştirici çalışmalar yaptırılır.

 

Kare, daire, üçgen vb. biçimler oluşturularak, renkli fon kartonu üzerinde düzenlenmesi sağlanır.

 

  [!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

4. .HAFTA

19-23 EKİM 2015

1

5.HAFT  26-30 EKİM 115

1

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

Sınıfı Süslüyorum: 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na hazırlık nedeniyle el işi kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak sınıf süslenir.

 

 

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

 

 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)          

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KASIM

  

6.HAFTA

02-06 KASIM

 

 

 

1

 

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

 

Evini, odasını, okulunu, sınıfını gösteren resim çalışması yaptırılır.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

7.HAFTA

09-13 KASIM 2015

1

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

“Canım Atatürk’üm”

Öğrencilerden, Atatürk ile ilgili resim ve fotoğraflar getirmeleri istenir. Sınıfta arkadaşlarıyla birlikte bir Atatürk Köşesi oluştururlar. Etrafını krepon kağıtları, fon kartonları vb. renkli kağıtları boyayarak, biçimlendirerek, kurdeleler asarak ya da değişik malzemelerle diledikleri gibi süslerler. Öğrenciler okuma -yazma öğrendikten sonra Atatürk’ün sözleri, anıları, Atatürk ile ilgili şiirler, şarkı sözleri vb. ile zenginleştirilebilir.

 

(!) Atatürkçülük İle İlgili Konular (6.Kazanım,1.Konu).

 

10 -16 Kasım Atatürk Haftası

8.HAFTA

16-20 KASIM 2015

1

8.Çevresindeki objeleri ve figürleri gözlemleyerek çizimlerini yapar (G.İ.B.).

 

“Gezinti”

Öğrencilerle, yakın çevrede / okul bahçesinde gezi yapılabilir. Gezi sırasında öğrencilerden doğayı dikkatli gözlemlemeleri, gezerken ilgilerini çeken varlıkları (hayvan, bitki vb.) göstermeleri, söylemeleri istenebilir. Gözlemleri ile ilgili resim çalışması yaptırılır.

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)          

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KASIM

  

9.HAFTA

23-27 KASIM 2015

 

 

 

1

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

“Canım Öğretmenim”

Öğrencilerden, Öğretmenler Günü ile ilgili resim ve fotoğraflar getirmeleri istenir. Öğrenciler getirilen resimler hakkında konuşturulur.

 

Öğretmenler Günü ile ilgili öğrencilere drama çalışması yaptırılır.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

ARALIK

10.HAFTA

30 KASIM-04 ARALIK 2015

1

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

 

Öğrencilerin mekân içerisinde rol aldığı öğretmen-öğrenci ilişkisi, reklâmlar, arkadaşlık, alışveriş vb. ile ilgili bir oyun tasarlanır. Mesela, bir seyyar satıcı kalabalık bir mekânda veya bir toplu taşıma aracında birisine mal satmaya çalışır. Bir trafik kazası olur ve kaza esnasında orada olanlar toplumsal roller (polis, avukat, hırsız, öğretmen vb.) üstlenerek doğaçlama yaparlar.

 

Oyun anındaki mekan içerisinde yer alan nesneler ile kendileri arasındaki yakınlık, uzaklık, büyüklük ve küçüklük ilişkileri belirtilir.

 

 

11.HAFTA

07-11 ARALIK 2015

 

1

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)          

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARALIK

  12.HAFTA

14-18 ARALIK 2015

 

 

 

1

6. Görsel sanat çalışmasında figür mekan ilişkisini bilir (G.İ.B.).

 

7.Görsel sanat çalışmasında büyük-küçük ilişkilerini kullanır

(G.İ.B.).

Kolaj Çalışması: Öğrencilerden büyük küçük ağaçlar , büyük küçük arabalar , otomobil, tır gibi araçlar çizmeleri istenir. Çizdikleri görsele uygun gazete kağıtlarından kesmeleri istenir. Kesilen gazete kağıtları çizilen görsellere yapıştırılır. Kalan boş yerlerin suluboya ile boyanması istenir.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

13.HAFTA

21-25 ARALIK 2015

1

“Gezmeye Gidiyorum”

Öğrencilere değişik renklerde kumaş parçaları verilir. Bu parçaların her birini en sevdikleri kişilerin (Örneğin, anneanne, kuzen vb.) evi olarak isimlendirmeleri istenir. Kâğıt üzerinde diledikleri yere, yakın evler, uzak evler, büyük evler, küçük evler olarak yapıştırmaları istenir. Kalan boşluklara bol plastik tutkal ya da öğretmen tarafından hazırlanan kola sürülür. Daha sonra, öğrencilere atık ipler verilir. İlk önce gitmek istedikleri evden başlayarak renkli iplerle gezmeye çıkarlar. Sevdiklerini kaç kez ziyaret etmek istiyorlarsa, ipleri evler arasında o kadar sayıda dolaştırarak diledikleri zaman evlerine dönerler. Boşlukları, sevdikleri boya malzemesiyle resim yaparak doldurabilirler.

 

 

 

ÖĞRENME ALANI: Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)          

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ARALIK

  

14,15,16,17 .HAFTA

28 ARALIK2015 -  22 OCAM 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

9.Üç boyutlu çalışma oluşturur (G.İ.B.).

10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır (G.İ.B.).

 

Üç boyutlu çalışmalara örnekler gösterilir.

 

Bu çalışmalar oluşturulurken kesme, yapıştırma, elle şekillendirme gibi teknikler kullanılarak origami vb. çalışmalar oluşturulabilir.

 

Öğrencilerden, öncelikle çevrelerindeki eşyaları incelemeleri istenir ve bu yolla üç boyutluluğu fark etmeleri sağlanır. Daha sonra kuş, balık, çiçek, kurbağa, gemi vb.figür ve nesnelerin resimleri çizilir ve renklendirilir. Öğrenciler, resmini yaptıkları nesneleri kartona yapıştırıp-kesme çubuk,tel vb. malzeme kullanarak ya da kâğıt katlama (origami) veya yoğurma malzemeleri (kil, alçı, tutkal, oyun hamuru) kullanarak üç boyutlu hale getirirler.

 

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları  sağlanır.

 

Renk: Ana renkler

Çizgi: Zikzak, nokta, dalgalı, spiral

Biçim/Şekil: Geometrik, organik

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

Üç Boyut: Eni, yüksekliği (boyu), derinliği olan, plastik.

 

 

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

OCAK

1

 

 

 

 

1.KANAAT DÖNEMİ SONU VE YARIYIL TATİLİ : 23 OCAK - 07 ŞUBAT 2016

 

 

ÖĞRENME ALANI: Kültürel Miras (K.M.)                  

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

  

18,19,20.HAFTA

08-26ŞUBAT 2016

 

 

 

1

1.Sanatın, kültürün bir parçası olduğunu fark eder (K.M)

.

“Güzel Ülkem”
Öğrencilerden, dersten bir hafta önce sınıfa, ülkemizin tarihî güzelliklerini tanıtan ve açıklayan yazılar, kartlar, broşürler vb. malzemeler getirmeleri istenir. Getirilen malzemeler, daha sonra öğretmen rehberliğinde, büyük bir mukavvaya, kartona ya da sınıf-okul panosuna estetik kaygı gözeterek ve sanatsal düzenleme ilkelerine göre yerleştirilebilir.

 

“Ulusal Kültür Ürünlerimiz”
Minyatür, Hat Sanatı, Çini, Seramik, Halı-Kilim, Yazmacılık vb. ulusal kültür eserlerimizden yola çıkarak görsel tasarımlar yapılabilir.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

` 4. Sosyal Bilgiler dersi, “Kültür ve Miras” öğrenme alanı, “Adım Adım Türkiye” ünitesi,  “Çevresindeki ve ülkemizin çeşitli yerlerindeki doğal varlıklar ile tarihi mekânları, nesneleri ve yapıtları tanır.”, “ Ülkemizin çeşitli yerlerindeki kültürel özelliklere örnekler verir.

 

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

1

1

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.) Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.)             

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MART

21,22,23,24..HAFTA

29 ŞUBAT-25 MART 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Yapay objelerle doğal objeleri ayırt eder (S.E.E.)

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

 

H “Yuvarlak – Köşeli Oyunu”

Öğretmen, öğrencilerden çevrelerinde bulunan yuvarlak ve köşeli biçimlerden örnekler vermelerini ister. Örneğin, meyveler yuvarlak hatlı, sıralar köşelidir. Örnekler verilirken doğal nesne ve yapay nesnelerden örnek bulmaları sağlanır.Kitap, defter köşeli, şapkalar yuvarlaktır, portakal,karpuz yuvarlak çam ağacı üçgen v.b. gibi örneklerle biçim zıtlıklarının, temel düzeyde, farkına varmalarını sağlar.

 

Sanat eserleri de dahil olmak üzere çevresindeki yapay (insan yapımı) ve doğal nesneleri tanımaları sağlanır. Nesneler incelendikten sonra, bu nesneler üzerindeki sanatın renk, çizgi ve biçim/şekil gibi

elemanları gösterilir.

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

Doğal Nesneler: Ağaç kabuğu, yaprak, kum, kayalar gibi doğaya ait nesneler.

 

Yapay Nesneler: Bardak, tabak, ip, kumaş gibi üretilmiş nesneler.

 

 

5. Fen ve Teknoloji dersi, “Madde ve Değişim ” öğrenme alanı,  “Maddeyi Tanıyalım” Ünitesi “Doğal, işlenmiş ve yapay madde kavramlarını ayırt eder.”

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

 

1

 

 

 

 

 

1

 

 

 

1

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Görsel İletişim ve Biçimlendirme (G.İ.B.) 

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

MART

  

25,26,27,28.HAFTA

28 MART – 22 NİSAN 2016

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

3.Sanat eserleri arasındaki farklılıkları belirtir (S.E.E.).

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

4.Görsel sanat çalışmalarını temalardan, konulardan, fikirlerden, şiirlerden, hikâyelerden

esinlenerek oluşturur (G.İ.B.).

 

 

Seçilen iki sanat eseri arasındaki farklılıklar üzerinde durulur. Sınıfa bir heykel ve yağlı boya tablo getirilir veya görselleri gösterilir. Öğrencilere gördükleri bu iki eser arasında farklılıkların ne olduğunu söylemeleri istenir. Öğretmen öğrencilerin söylediklerini tahtaya yazar. Tahtaya yazılan görüşlere ilişkin fikirlerini sorar. Öğretmen daha sonra iki sanat eseri arasındaki farkın ne olduğunu açıklar.

Sınıfı Süslüyorum: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na hazırlık nedeniyle el işi kağıtlarıyla çalışmalar yaptırılarak sınıf süslenir.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

NİSAN

1

1

1

 

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Kültürel Miras (K.M.)                

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

NİSAN

29,30,31,32,33.HAFTA

25 NİSAN-27 MAYIS 2016

  

 

 

 

1

2. Sanat eserinin biçimsel özelliklerini söyler (S.E.E.).

 

Ressamları Tanıyorum: Sınıfa değişik sanatçıların eserleri getirilerek bu eserler hakkında konuşulur.

 

Öğrencilere bir  röprodüksiyon örneği gösterilir. Öğrencilerden “Eserde hangi renkler kullanılmış? Eserde hangi figürler var? Eserde hangi nesneler var? Bu yer neresi olabilir? Orada olmak ister miydiniz? İnsanlar ne yapıyor? Eser sizin olsaydı adını ne koyardınız? Eserden hoşlandınız mı, en çok ne hoşunuza gitti?” gibi sorulara cevap vermeleri istenir. Gösterilen resim asıldığı yerden kaldırılır ve eserden edinilen izlenimden, eserde beğendikleri herhangi bir bölümden ya da eserle ilgili duygu ve düşüncelerinden yola çıkarak görsel çalışmalar yaptırılabilir.

 

Sanat eseri öğrencinin yaş ve düzeyine göre seçilir; renk, çizgi, biçim/şekil açısından incelenir.

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

MAYIS

 

1

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2.Müze, sanat galerisi, sanatçı atölyesi, ören yeri vb. ile ilgili izlenimlerini söyler (K.M).

 

 “Bilgiye Yolculuk”

Öğrencilerin yakın çevresinde bulunan müze, ören yeri, tarihî yapı, anıt gibi kültür miraslarından bildiklerini söylemeleri istenir. Bu eserlerle ilgili bilgilere nasıl ulaşılabileceği sorulur. Öğrenciler, farklı sorularla yönlendirilerek İnternet ortamından, daha önce gidip gören kişiler ve yetkililer gibi canlı kaynaklardan; gazete, dergi ve broşürlerden, kütüphanelerden ya da bizzat kendisi giderek bu eserlerle ilgili bilgi edinebilecekleri sonucuna ulaşmaları sağlanır. İstenirse, konuyla ilgili bilgiye ulaşma sürecini kapsayan canlandırmalar yaptırılabilir.

 

İmkân dahilinde ve “Müzeler Haftası” (18 – 24 Mayıs) kapsamında, yakın çevrede bulunan bir müze, ören yeri, tarihî eser veya anıt ziyaret edilmelidir.

 

Müze veya ören yerine ziyaret gerçekleştirilemezse, sınıf içerisinde müzeyi tanıtıcı görsel doküman ve materyaller incelenmelidir.

 

 

 

 

 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

1

1

 

ÖĞRENME ALANI: Sanat Eleştirisi ve Estetik (S.E.E.)     Kültürel Miras (K.M.)                

AY

HAFTA

 

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER

 

AÇIKLAMALAR

ARA DİSİPLİNLER ve

ATATÜRKÇÜLÜK DİĞER DERSLERLE İLİŞKİLENDİRME

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

34.HAFTA

30 MAYIS-03 HAZİRAN

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

2.Görsel sanat çalışmalarında farklı materyal, malzeme, gereç ve teknikleri kullanır (G.İ.B.).

 

3. Duygu ve düşüncelerini görsel sanat çalışmasına yansıtır (G.İ.B.).

 

Renkli İplikler: Kalın ve ince iplikler , yün malzemeleri yapıştırarak doğa ile ilgili görseller oluşturulması istenir.

 

 

 

[!] Tercih edilen araç - gereçler en  az bir ders öncesinden öğrencilere bildirilmeli, araç-gereç ve teknik seçimlerinde öğrencilerin ilgi ve istekleri dikkate alınmalıdır.

 

 

4 Ölçme ve değerlendirmede doğru-yanlış, kısa cevaplı, çoktan seçmeli, kontrol listesi, dereceleme tipi gözlem formları, öz ve akran değerlendirme formları, rubrikler, grup değerlendirme formları, proje değerlendirme formu, performans değerlendirme formu, sunum dosyası, eskiz defteri vb. yararlanılır.

 

 

 

 

35.36. HAFTA

06-17 HAZİRAN

2016

1

 

. Patates Baskısı: Patates ortadan ikiye kesilir.Kesilen yüzeye kırmızı kalemle şekil çizilir , şeklin çevresi bıçak ile dikkatlice çıkarılır.Çıkan şekil boyanır ve kağıt üzerine bastırılarak şeklin kağıda çıkması sağlanır.Yapılan çalışmalardan beğenilenler panoya asılır

 

 

 

      1-A Sınıf Öğretmeni                   1-B Sınıf Öğretmeni                    1-C Sınıf Öğretmeni                1-D Sınıf Öğretmeni                1-E Sınıf Öğretmeni                                                                                                                  

 

Uygundur

28/09/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Okul Müdürü

 


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam705
Toplam Ziyaret2057044
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.451532.5815
Euro34.684134.8231
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası