Üyelik Girişi
KATEGORİLER

MÜZİK

MÜZİK PLANI

ŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU  MÜZİK DERSİ 1.SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK DERS PLANI              


AY

HAFTA

SAAT

KONU VE KAZANIMLAR

ARAÇ VE GEREÇ

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EYLÜL

1.Hafta

1

İstiklal Marşı’mıza Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

İstiklal Marşı CD’si

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

È Özel Eğitim Alanı: 12.Yazılı ve sözlü yönergelere uyar.

İlköğretim Haftası

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  34. sayfasındaki açıklamalar.

EKİM

2,3,4. Hafta

3

Çevremizdeki Sesler

A.2. Çevresinde duyduğu sesleri taklit eder.

A.1. Çevresindeki ses kaynaklarını ayırt eder.

 

 

Ses kaynağı olabilecek materyallerin tümü. Doğa, hayvan, insan ve kullanılan teknolojik araç gereçlerin seslerini içeren CD. Hayvan, doğa olayı, insan ve teknolojik araç gereçlerin resimleri.

“Neyim Var”, “Sonbahar”, “Tren” şarkıları ve notaları.

A.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Hayat Bilgisi Dersi, "Okul Heyecanım" Teması: Trafikteki çeşitli sesleri tanır. Aralarındaki farklılıkları ayırt eder ve bunu özgün biçimde ifade eder.

` Hayat Bilgisi,   "Benim Eşsiz Yuvam"   Teması: Evindeki alet ve makinelerin çıkardıkları sese göre ayırt eder.

` Türkçe Dersi, "Dinleme" Öğrenme Alanı: Duyduğu sesleri ayırt eder.    

` Türkçe Dersi,    "Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Resim ve fotoğrafları yorumlar.

(!)  Çalgı ve insan seslerinin farklılıkları da oyunlaştırılarak ayırt ettirilmelidir.

A.2. —►   A.1.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  38. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

EKİM

5. Hafta

1

Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım

A.3. Gürültü ve düzenli sesleri birbirinden ayırt eder.

Sözsüz müzik parçaları içeren CD’ler. Pazar yeri, yoğun trafik, stad, bir konser anının resmedildiği fotoğraflar.

“Pazar Yeri” şarkısı ve notaları.

` Türkçe Dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”, Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  41. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

KASIM

6. Hafta

1

İstiklal Marşımı’za Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

İstiklal Marşı CD’si

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

È Özel Eğitim Alanı: 12.Yazılı ve sözlü yönergelere uyar.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  34. sayfasındaki açıklamalar.

KASIM

7-8. Hafta

2

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Atatürk ile ilgili şarkıların ve marşların olduğu CD, “Atatürk’ün Çiçekleri”,

“ Cumhuriyet Çocuklarıyız Biz” şarkılarının notaları.

A.7. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunum” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb.yollarla sunar.

D.5. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi, "Okul Heyecanım" Teması: Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

D.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi,  "Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

29 Ekim

Cumhuriyet

Bayramı

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  75. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

AY

HAFTA

SAAT

KONU VE KAZANIMLAR

ARAÇ VE GEREÇ

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

KASIM - ARALIK

9-10. Hafta

2

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Atatürk ve Müzik

D.4.  Atatürk ile ilgili belli başlı şarkıları tanır.

A.10. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılır.

A.9. Atatürk’le ilgili düzeyine uygun şarkıları söyler.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Atatürk ile ilgili şarkıların ve marşların olduğu CD, “Atatürk’ü Severim”, “Resimdeki Atatürk”,

“ On Kasımda Ben” şarkısının notaları.

A.7. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunum” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb.yollarla sunar.

 

D.4. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!] 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinde ve Millî bayramlarda bu kazanıma yer verilmelidir.

A.10. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!] 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinde ve Millî bayramlarda bu kazanıma yer verilmelidir.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

A.9. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!] 10 Kasım Atatürk'ü Anma Törenlerinde ve Millî bayramlarda bu kazanıma yer verilmelidir.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

D.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi,  "Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

10 Kasım

Atatürk’ü

Anma

Haftası

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  75. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

ARALIK

11,12. Hafta

2

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Gürültü ve Düzenli Sesleri Tanıyalım

A.3. Gürültü ve düzenli sesleri birbirinden ayırt eder.

“ Öğretmenim” şarkısının notaları.

 

Sözsüz müzik parçaları içeren CD’ler. Pazar yeri, yoğun trafik, stad, bir konser anının resmedildiği fotoğraflar.

“Pazar Yeri” şarkısı ve notaları.

A.7. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunum” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

 

A.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi “Görsel Okuma ve Görsel Sunu”, Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

Öğretmenler Günü

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının 41. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

ARALIK-OCAK

13,14,15,16,17. Hafta

5

Sesimizi Doğru Kullanalım

C.1. Ses oyunları yapar.

A.5. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

Eski gazete kağıtları, bir parça pamuk, “Leylek” tekerlemesi ve “Güzel Arı” şarkısının notaları.

C.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!] Öğrencilerin yaratıcılıklarını geliştirmeye yönelik uygulamalar yapılmalıdır.

A.5. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!] Şarkı söylemeden önce yapılan ses ve nefes çalışmalarının sesi rahatlattığı vurgulanmalıdır.

A.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

C “Ses ve nefes çalışmaları yapar.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

` Türkçe Dersi, “Dinleme” Öğrenme Alanı: Dinlediğine dikkatini yoğunlaştırır.

È Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık: 14.Grupla işbirliği yapar.

A.5. —►   A.6.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının 47. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

AY

HAFTA

SAAT

KONU VE KAZANIMLAR

ARAÇ VE GEREÇ

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

OCAK-ŞUBAT

18,19,20,21,22.Hafta

5

Ritim Çalgısı Yapalım,

Bir Öykü Canlandıralım

A.4. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

C.2. Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder.

C.5. Dinlediği öyküdeki olayları farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.

Boş plastik şişe, nohut, çakıl, pirinç, 20 cm uzunluğunda iki tahta çubuk, metal elbise askısı, her çeşit kağıt parçası,. Yağmur, rüzgar, kurumuş dalları olan ağaç resimleri, “Karamela Sepeti” tekerlemesi ve “Sonbahar” şarkısının notaları.

C.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

 [!] Öğrenciler dörtlük nota değerlerini kullanarak eşlik yapmalıdırlar.

` Matematik Dersi, “Doğal Sayılar” Öğrenme Alanı: 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.

 

C.5. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!]  Kolay ses çıkartan materyallerden ses üretme becerisi üzerinde durulmalıdır.

C “Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır”  ve “Yarattığı ritim çalgısıyla öğrendiği müziklere eşlik eder” kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  53. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

MART

23,24. Hafta

3

Çabuk - Yavaş

B.1. Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder.

B. 2. Müziklere uygun hızda hareket eder.

“Kaplumbağa ile Tavşan” şarkısının olduğu müzik CD’si ve notası.

B.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

 [!] Varlıkların çabuk ve yavaş hızları üzerinde durulmalıdır.

B.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

C  "Çevresindeki varlıkları hareket hızlarıyla ayırt eder" kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

4 1. Sınıf kazanımları, canlandırma, sergileme, ritim tutma,    görselleştirme,    sözlü   ve   yazılı    anlatım etkinlikleri yaptırılarak; gözlem ölçekleri, çalışma yaprakları   (eşleştirme,   resimleme-boyama,   boşluk doldurma, resimden bulma, doğru-yanlış vb.), öğren-ci ürün dosyası vb. kullanılarak değerlendirilebilir.

B.1. —► B.2.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  56. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

MART

25,26,27. Hafta

3

Müzikle Hareket Edelim

C.3. Basit ritmik yapıdaki ezgileri harekete dönüştürür.

C.4.  Dinlediği/söylediği sözlerine uygun hareketler oluşturur.

“Bal Arısı”, “Sar Makara”, “Top Oyna” tekerlemelerinin ve “Sonbahar”, “Ellerim Parmaklarım”, “Kardan Adam” şarkılarının notaları.

C.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!]  Seçilecek müzikler basit ritimlerden oluşan sayışma, tekerleme, şarkı ve türküler ile sınırlı olmalıdır.

 

C.4. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

C.3. —► C.4.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  61. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

NİSAN

28. Hafta

3

İstiklal Marşımı’za Saygı

D.1. İstiklal Marşı’na saygı gösterir.

İstiklal Marşı CD’si

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Türk bayrağını ve İstiklal Marşı’nı tanır ve bunlara saygı gösterir.

È Özel Eğitim Alanı: 12.Yazılı ve sözlü yönergelere uyar.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  34.sayfasındaki açıklamalar.

NİSAN

29,30. Hafta

2

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Atatürk ile ilgili şarkıların ve marşların olduğu CD,

“Canım Atatürk”, “ 23 Nisan” şarkılarının notaları.

A.7. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunum” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb.yollarla sunar.

D.5. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi, "Okul Heyecanım" Teması: Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

D.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi,  "Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

23 Nisan Egemenlik

ve

Çocuk Bayramı

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  75. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

AY

HAFTA

SAAT

KONU VE KAZANIMLAR

ARAÇ VE GEREÇ

AÇIKLAMALAR

BELİRLİ GÜN VE HAFTALAR

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

NİSAN-MAYIS

31,32. Hafta

2

Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma Ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

D.2.  Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

Farklı konser etkinliklerinin bulunduğu CD’ler.

D.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!]  Öğrencilerden müzik dinleme ve yapma kurallarını kendilerinin belirleyip uygulamaları istenmelidir.

 

`Hayat Bilgisi Dersi, Okul Heyecanım Teması: Kulüp ve diğer müzik çalışmalarında bir görevinin tamamlanması için iş birliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.

D.3. —► D.2.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  64. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

MAYIS - HAZİRAN

33,34. Hafta

2

Belirli Gün ve Haftalarımız

A.8. Belirli gün ve haftalarla ilgili müzik etkinliklerine katılır

A.7. Müzik çalışmalarını sergiler.

 

Atatürk ve Müzik

D.5. Sınıfındaki Atatürk ile ilgili müzik etkinliklerine katılmaktan hoşlanır.

D.6. Müzik yoluyla Atatürk'ü daha çok sever.

Atatürk ile ilgili şarkıların ve marşların olduğu CD, “Samsun’dan Doğan Güneş”

şarkısının notaları.

A.7. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

` Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunum” Öğrenme Alanı: Duygu, düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb.yollarla sunar.

D.5. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi, "Okul Heyecanım" Teması: Millî bayramları kutlamak amacıyla yapılan hazırlıklara ve kutlamalara coşkuyla katılır.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

D.6. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

`Hayat Bilgisi Dersi,  "Okul Heyecanım" Teması: Atatürk'ün hayatını öğrenmeye istekli olur.

[!] Söyletilecek şarkılar basit ölçülerde “re-la” aralığında ve en fazla onaltılık notalardan oluşmalıdır.

19 Mayıs Gençlik

ve

Spor

Bayramı

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  75. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

HAZİRAN

35,36, Hafta

2

Sınıf Ortamına Uygun Müzik Yapma Ve Dinleme Kurallarını Öğrenelim

D.3. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını bilir.

D.2.  Çevresindeki müzik etkinliklerine katılır.

Farklı konser etkinliklerinin bulunduğu CD’ler.

D.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar

[!]  Öğrencilerden müzik dinleme ve yapma kurallarını kendilerinin belirleyip uygulamaları istenmelidir.

 

`Hayat Bilgisi Dersi, Okul Heyecanım Teması: Kulüp ve diğer müzik çalışmalarında bir görevinin tamamlanması için iş birliği yapar ve sorumluluğu paylaşır.

D.3. —► D.2.

 

4 Öğretmen Kılavuz Kitabının  64. sayfasındaki derecelendirme ölçeği.

 

                                                                                         

                          1-A Sınıf Öğretmeni                         1-B Sınıf Öğretmeni                          1-C Sınıf Öğretmeni                            1-D Sınıf Öğretmeni                            1-E Sınıf Öğretmeni                                                                                                                   

 

Uygundur

28/09/2015

                                                                                                                                                                         Okul Müdürü


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam467
Toplam Ziyaret2081497
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası