Üyelik Girişi
KATEGORİLER

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLERİ

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER


2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU 1.SINIF OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER DERSİ ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANI

AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

EYLÜL

5

28 Eylül-

2 Ekim 2015

5

 

1.Yer değiştirme hareketlerini yapar.

 

Yer değiştirme hareketleri (özellikle atlama‐ sıçrama) kas iskelet sistemine önemli oranda ek yük getirdiği için etkinlikler sırasında ve sonrasında kas ağrısı ve aşırı yorgunluk gösteren öğrenciler yakından gözlenmelidir.

Yer değiştirme etkinliklerini uygularken öğrencilerin vücut ve alan farkındalığı geliştirmeleri için farklı yönlere (sağa, sola, öne, geriye) ve hızlara (hızlı, yavaş vb.) göre uygulamalar çeşitlendirilmelidir. Öğrencilerin bu etkinliklere spor ayakkabısı ile katılmaları teşvik edilmelidir.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

 

“Yer Değiştirme Hareketleri” kartlarındaki (sarı, 1‐8 arasındaki ‐kart 5 hariç‐ kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır. Oyunlar : Yağ Satarım Bal Satarım, Köşe Kapmaca, Basit Stafet Oyunları, Ayağını Yerleştir, Yönünü Bul, Değiş ve Dön, Üç Küçük Kuzu, Yükseğe Sıçra, Çemberden Çembere, Sıçra-Dokun, Zıp Zıp Zıpla, Sincap Ve Ceviz, Kuzular Yarışması vb.

Oyun ve Fiziki Etkinlik

Değerlendirme Formu

        Gözlem

 

 

EKİM

1

5-9

Ekim 2015

5

5

2.Dengeleme hareketlerini yapar.

 

Dengeleme hareketlerini uygularken öğrencilerde denge kaybı nedeniyle düşme olabilir. Bu nedenle çevre buna göre düzenlenmelidir.Dengeleme hareketlerinde önce dinamik denge (vücut hareket halinde iken denge), daha sonra statik denge (vücut belli bir duruş ve konumda iken denge) geliştirilmeye çalışılmalıdır.Yaş düzeyine uygun bireysel, eş ve grupla çeşitli dengeleme çalışmaları yapılabilir. Farklı vücut bölümleri (iki destek noktası: iki ayak, tek destek noktası: tek ayak, üç destek noktası: iki ayak bir el vb.) kullanılarak denge çalışmaları yapılmalıdır. Bu etkinlikler sırasında öğrencilere görsel ipuçları veya anlık geribildirim verilmesi önemlidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Dengeleme Hareketleri” kartlarındaki (sarı, 9‐17 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır. Oyunlar:

Tünel Gezgini, Kurbağa Sıçrayışı, Ali Kutuda, Ali Baba Saatin Kaç?, Elde Davul Zurna 1-2-3, Vücut Dengesi, İpte Denge, Balon Yere Düşmesin, Büyü Büyü Küçül Küçül, Yattı Kalktı, Kurbağa Havuzu vb.

 

2-3

13-23

Ekim 2015

5+5

3.Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Nesne kontrolü gerektiren hareketler, nesne ile el‐göz ve göz‐ayak koordinasyonu içeren çalışmalardır. Bu yaş grubu için karmaşık etkinliklerdir ve öğrenciler nesne kontrolünde zorlanırlar. Kontrol edilen nesnenin başkalarına veya çevreye zarar verme ihtimaline dikkat edilmeli ve gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

Bu etkinliklerde öğretmenin sınıf üzerinde kontrolünün yüksek olması gereklidir.

Etkinliklere vücut ve nesnenin hareketsiz olduğu çalışmalarla başlanmalıdır. Daha sonra vücut veya nesneden birinin hareketli olduğu çalışmalarla devam edilmelidir.

Bu sınıf düzeyinde nesnenin atıldığı veya fırlatıldığı etkinliklerde, nesnenin istenilen hedefe atılmasından çok hareketin yapılma şekli (formu) daha önemlidir.Bu etkinliklerde balon, deniz topu, pon pon, eşarp, farklı büyüklükte fasulye torbası, hafif toplar kullanılması uygundur.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Nesne Kontrolü Gerektiren

Hareketler” kartlarındaki (sarı, 18‐19‐20‐21 ve 25. kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır. Nesne kontrolü gerektiren çalışmalarda topa alışma etkinliğine (kart 18) öncelik verilmelidir.

Oyunlar: Kova ile Yakala,

Hedefe Yuvarla Oyunu, Fasulye

Torbasını Bul, Bovling, Yakala Oyunu, Çizgi Çiziyorum, Sırt Sırta Veriyorum vb.

 

 

 

 


 

AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

 

4

26-30

Ekim 2015

5

20. Milli bayramlar/

belirli gün ve

haftaların

kutlamalarında

rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Dans Ediyorum” kartlarındaki

(mor,1‐2‐3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki (mor, 1. kart) etkinlikler kullanılmalıdır.

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu

Gözlem

KASIM

1

2-6 Kasım 2015

5

4.İki ve daha

fazla hareket

becerisini içeren

basit kurallı

oyunlar oynar.

 

 1, 2 ve 3. kazanımlara ait açıklamalar, bu etkinliklerde kullanılan hareket becerilerine göre dikkate alınmalıdır.

Oyunlar her ortamda oynanabilecek (spor salonu, bahçe, koridor, sınıf vb.) ve çeşitli ekipmanların (çeşitli büyüklükte toplar, çeşitli büyüklükte hafif kutular, ipler, çemberler vb.) kullanımını içeren oyunlar şeklinde öğrencilere sunulmalıdır. Oyunlarda tüm öğrencilerin eğlenmeleri önemlidir. Ayrıca, temel hareket becerilerini geliştirici bireysel, eşli ve küçük grup ile oynayabilecekleri oyunlara katılma fırsatları sunulmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Birleştirilmiş Hareketler”

kartlarındaki (sarı, 27‐33 arasındaki kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.Oyunlar:

Taş Taş Üstüne, Meyve Sepeti, Su-Top Taşıma, Mandal Asma, Balık Yakalama, Eşini Bul, Kartopu Partisi, Kümes Oyunu,Leylekler ve Kurbağalar vb.

2

9-13  Kasım 2015

5

5.Ritim ve müzik

eşliğinde hareket

eder.

 

Etkinlikler önce bireysel, sonra eş ve grupla çalışacak şekilde düzenlenmelidir.Basit ritim çalışmalarında öğrencinin kendi vücudunu (elleri, parmakları, ayakları, gövdesi vb.) kullanması sağlanmalıdır. Öğrencilerin kendi ve arkadaşlarının mırıldanmalarına göre hareket yapmaları istenmelidir. Öğrencinin kendini hareketlerle ifade etmesi ve yaratıcılık desteklenmelidir. 4/4’ lük ritimler seçilmesi önemlidir. Ritim çalışmaları çeşitli nesnelerin (kaşıklar, tahta parçaları, kitaplar, ataç kutuları vb.) ve vurmalı çalgıların kullanımı (tef, davul, marakas, kastanyet vb.) ile de desteklenmelidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Dans Ediyorum” kartlarındaki (mor,1‐ 2. kartlar) etkinlikler kullanılmalıdır.Oyunlar : Balık Toplama Oyunu, Dedemin Bahçesi, Parmak Oyunu, Say Bak, Topuk Burun, Sen Oyna vb.

3

16-20 Kasım 2015

5

6. Vücut

bölümlerinin

hareketlerini

tanımlar.

 

 

Vücut farkındalığında, vücut bölümleri (parçaları) ve vücudun tümü ile ilgili “Ne yapar?” sorusuna yanıt aranmalıdır. Vücut ağırlık merkezinin değişiminde,

vücut bölümlerinin nasıl koordineli çalıştığının gözlemlenmesi sağlanmalıdır. Atlama‐konma hareketleri yaparken vücut dengesini korumak için gerekli kol ve bacak pozisyonları keşfettirilmelidir.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı, 1 ‐8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri”  (sarı, 9‐17 arasındaki kartlar) kartlarındaki etkinliklerden

yararlanılmalıdır. Yer değiştirme hareketlerinden atlama‐sıçrama (4. Kart), dengeleme hareketlerin

den ağırlık aktarımı (12. Kart) ve atlama‐konma (13. Kart) öncelikli olarak kullanılmalıdır.Oyunlar:

Dörtlü Dokunma, Miço, Çevir Salla, Vücudumuz Oyunu vb.

 


 


AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER / DERS KONULARI

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

KASIM

4

23-27  Kasım 2015

5

7. Kişisel ve

genel alanını

gösterir.

 

 

Alan farkındalığı ile ilgili olarak yer belirlemede kişisel ve genel alanların ne olduğu keşfettirilmeli ve bunlara uygun çeşitli denemeler yapılmalıdır. Oyunlarda öğrencilerin kollarını iki yana açıp kendi etraflarında bir tam tur dönerek kişisel alanlarını tanımaları sağlanmalıdır. Etkinlikler öncesi oyun alanının sınırlarını belirleyerek öğrencilerin genel alanlarının

farkına varması sağlanmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Yer Değiştirme Hareketleri” (sarı, 1‐8 arasındaki kartlar) ve “Dengeleme Hareketleri” (sarı, 9‐17 arasındaki kartlar) kartlarındaki etkinlikler kullanılmalıdır. Uygulamada öncelik “Yer Değiştirme Hareketleri” adım al‐sek (5.kart) ve “Dengeleme Hareketleri” başlama durma (14. Kart) kartlarında olmalı, daha sonra sıra olmadan diğer kartlardaki etkinlikler yeri geldiğince kullanılmalıdır. Oyunlar: Mikrop, Kar Taneleri, Çiçek Oyunu, Çömlek Çömlek Ne Kaynar?, Aç Fil ile Şişman Fil vb.

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu

       Gözlem

ARALIK

1

30 Kasım-           4 Aralık 2015

5

8.Verilen bir dizi

hareketi, temel

hareket beceri

gruplarından

uygun olanla

ilişkilendirir.

 

Hareket dizini birden fazla hareketin birleşimidir. Örneğin: Öğrenciye koşma, atlama, topu yuvarlama hareket dizininde, koşmanın yer değiştirme ile, atlama konmanın dengeleme ile, topu yuvarlamanın ise nesne kontrolü gerektiren temel hareket becerileri ile ilişkili olduğunu kavrayacağı öğrenme fırsatları yaratılmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü Gerektiren” hareketlerle ilgili tüm kartlardan (sarı

kartlar) yararlanılmalıdır.

 

2

7-11 Aralık 2015

5

9.Temel hareketleri

yaparken dengesini

sağlamak için

vücut bölümlerini

kullanarak stratejiler

geliştirir.

 

Dinamik (hareket halinde iken) dengeyi

korumada vücut bölümlerinin koordineli

kullanılması önemlidir.

Öğrencilerden, hedeflenen hareketleri

doğru ve çabuk yapabilmeleri için çözümler

üretmeleri istenmelidir.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve “Nesne Kontrolü” gerektiren hareketlerle ilgili tüm kartlardan (sarı

kartlar) yararlanılabilir.

Dengeleme hareketi kartlarından ağırlık aktarımı, dinamik ve statik denge ve duruş‐oturuş (12‐15 ve 16.kartlar) kartlarının öncelikli uygulanması gereklidir. Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki oyunlar da yardımcı olacaktır: Çember

Dünyası, Çember Transferi, Ambara Vurdum Bir Tekme, Balık Ağı, Kedi Geliyor, Eşini Bul ve Otur Oyunu vb.

3

14-18 Aralık 2015

5

10. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

 

 

 

 

 

Öğrencilere sunulacak oyunlar yaş ve gelişim düzeyine uygun olan basit kuralları içermelidir. Oyun ve fiziki etkinliklere ait kurallar ile ilgili yapılan açıklamalar sade, kısa ve öz olmalı, uygulamalı gösterim yapılmalıdır. Yeni kurallar oluştururken öğrencilerin fikirlerinden yararlanılmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Birleştirilmiş Hareketler” (sarı, 27‐

33. kartlar) grubundaki basit kurallı

oyunlardan yararlanılmalıdır.

 

 

 

 

4

21-25 Aralık 2015

5

11. Oyunda

kullanılan basit

stratejileri/taktikleri

tanımlar.

 

 

Öğrencilere oyunda kullanabilecekleri (oyun kuralları doğrultusunda) basit stratejiler/taktikler belirlemeleri için fırsatlar yaratılmalıdır.

Oyun ile ilgili, düzeye uygun sorular sorularak ve ipuçları verilerek öğrenciler düşünmeye sevk edilmelidir.Ürettikleri stratejileri/taktikleri sözel olarak paylaşmaları sağlanmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Yer Değiştirme”, “Dengeleme” ve

“Nesne Kontrolü Gerektiren”

hareketlerle ilgili tüm kartlardan

(sarı) yararlanılmalıdır.

Oyunlar: Stafet Oyunları,

Tünel Oyunu vb.

 

 


AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

ETKİNLİKLER / DERS KONULARI

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ARALIK-OCAK

5

28 -31 Aralık 2015

 

3

12. Sağlık ile oyun

ve fiziki etkinlikler

arasında ilişki kurar.

 

Öğrencilerden, oyun ve fiziki etkinliklere katılmalarının, sağlıkları için ne gibi faydalar sağladığını söylemeleri

istenmelidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm sarı kartların sağlık anlayışı bölümlerinden yararlanılmalıdır. “Sağlık Anlayışı I ve II” kartları öncelikli olarak kullanılmalıdır.

Oyunlar: Sağlık Öğütleri vb.

Oyun ve Fiziki Etkinlik Değerlendirme Formu

       Gözlem

1

4-7 Ocak 2016

5

13. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken

vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

 

Öğrencilerden, orta ve yüksek şiddette etkinliklere (kalp atım hızının ve alınan verilen nefes sayısının belirgin olarak arttığı etkinlikler) katıldıklarında kendilerinde ve arkadaşlarında olan değişiklikleri (kalp atımlarında artış, nefes alıp vermede artış, vücut ısısında artış, yüzün kızarması vb.) gözlemlemeleri ve bu değişiklerle ilgili fikirlerini söylemeleri istenmelidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı kartlarından yararlanılmalıdır.

Oyunlar: Stafet Yarışları, Minik Fare Kaçsana Kara Kedi Tutsana vb.

 

2

11-15

 Ocak  2016

5

14. Oyuna ve fiziki

Etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken

unsurları söyler.

 

Oyun ve fiziki etkinliklere katılmadan önce ve katıldıktan sonra daha rahat hareket etmelerini sağlamak için öğretmen eşliğinde ısınma ve soğuma çalışmaları yaptırılmalıdır ve bunların önemi üzerinde durulmalıdır.

Sağlıklı ve sağlığına uygun olmayan besinler, uygun spor kıyafeti ve dinlenme ihtiyacı hakkında basit bilgiler verilmelidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Sağlık Anlayışı I ve II” sarı kartlarından yararlanılmalıdır.

Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki rontlar kullanılabilir: Sağlık Rondu, Erken Yatarım Erken Kalkarım,

Sabah Şarkısı, Bir Çocuk vb.

 

3

18-22 Ocak 2016

5

15. Güvenli oyun ve

fiziki etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

 

Oyun alanı ve uygun ekipmanlar öğrencilerle birlikte belirlenmeli ve öğrencilere güvenli oyun alanı kavramı

hissettirilmelidir.

Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının nasıl olması gerektiği konusunda, farklı oyun ve fiziki etkinlikler

uygulanırken öğrencilerin fikirlerini söylemeleri istenmelidir.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik ve Ekipman” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

 

1.KANAAT DÖNEMİ SONU VE YARIYIL TATİLİ : 22 OCAK - 07 ŞUBAT 2015

ŞUBAT

2

8-12 Şubat 2016

5

16. Oyun ve fiziki

etkinliklere düzenli

olarak katılır.

 

Öğrenciler haftanın her günü ders içinde ve ders dışında en az 1 saat “oyun ve fiziki etkinliklere” katılmalıdırlar.

Hafta sonu günlerinde de fiziki etkinlik içeren oyunlar oynamaları için teşvik edilmelidirler.

Öğrencilerin katıldıkları etkinliklerin kaydını tutmaları (okuma yazma bilmedikleri dönemde resim çizerek) sağlanmalı ve yeri geldiğinde bunları sınıf içinde arkadaşlarıyla paylaşmaları için ortamlar yaratılmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm sarı kartlardaki fiziki etkinlikler

ve önceki kazanımlarda önerilen

oyunlar öğrenciler tarafından

incelenmeli ve seçtiklerine düzenli

katılımları sağlanmalıdır.

 

 

 

 

 

 


 

AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

2

15-19  Şubat 2016

5

17. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

 

 

 

Oyun ve fiziki etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında dengeli ve düzenli beslenme konusunda öğrencilere düşüncelerini söyleme fırsatları yaratılmalıdır.

Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında uygun beslenmemeye bağlı ortaya çıkan bazı sorunlardan yola çıkarak (örneğin, etkinliğin hemen öncesi yenen yemek nedeniyle karna ağrı girmesi, kahvaltı

yapmama nedeniyle kendini halsiz hissetme vb.),beslenmede dikkat edilmesi gereken unsurlara vurgu yapılmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Beslenme Piramidim” kartından yararlanılmalıdır.

Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki rontlar kullanılabilir: Pazara Gidelim,Erken Yatarım Erken Kalkarım, Kahvaltı Rondu vb.

 

Oyun ve Fiziki

 Etkinlik Değerlendirme Formu

     Gözlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

22-26  Şubat 2016

5

18. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlıkları sergiler.

 

Öğrenciye oyun ve fiziki etkinlikler dersi öncesinde, ders sırasında ve ders bitiminde temizliğine (hijyene) dikkat etmediği takdirde karşılaşacağı sorunlar fark ettirilmelidir. Oyun ve fiziki etkinlik dersi bitiminde öğrencilerin ellerini ve yüzünü alışkanlık haline getirerek temizlemesi sağlanmalıdır. Terlemeye neden olan oyun ve fiziki etkinlikler sonrasında yedek fanila vb. getirmeleri teşvik edilerek etkinlik sonrası değiştirmeleri sağlanmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm sarı kartlardaki “Sağlık Anlayışı” bölümlerinden yararlanılmalıdır. Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki rontlar kullanılabilir: Okula Gidelim mi?, Ellerim Tombik Tombik, Mikrop, Temizlik vb.

MART

1

29 Şubat-

4 Mart 2016

5

2

7-11

 Mart 2016

5

19. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik

ortamlarında oynar.

 

 

Oyunlarda ve fiziki etkinliklerde öğrencilerden çalışma alanını belirlemesi istenmeli ve belirlenen alanı ihlal etmemesi sağlanmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm sarı kartlardaki “Güvenlik” bölümlerinden yararlanılmalıdır.

3

14-18

 Mart 2016

 

5

 

 

 

 

21. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

 

Kültürümüze ait sözlü ve sözsüz halk oyunlarının ezgi ritimleri 2/4, 4/4, 5/8, 6/8 zamanlı basit ritimlerle, ayak, adım çalışmaları öne, geriye ilerleyerek verilmelidir. Daha sonra eşle ve grupla

çalışma yapılabilir. Öğrencinin yaşadığı yöreye özgü halk danslarına öncelik verilmelidir. Seçilen oyunlar öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Kültürümü Tanıyorum” (mor, 1 Kart) kartlarındaki etkinlikleri kullanılmalıdır.

 

4

21-25

Mart 2016

5

 


 

AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

  MART

5

28 Mart- 1 Nisan 2016

5

22. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

 

Öğrencinin yaşadığı yöreye özgü geleneksel

oyunlara öncelik verilmelidir.

Seçilen oyunlar öğrencilerin yaş ve gelişim

özelliklerine uygun olmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Geleneksel çocuk oyunları

mızdan yararlanılmalıdır. Bu kazanıma ulaşmada aşağıdaki

oyunlarda yardımcı olacaktır: Yağ Satarım Bal Satarım, Yerden Yüksek, Kutu Kutu Pense, Aç Kapıyı Bezirgan Başı, Köşe Kapmaca vb.

 

Oyun ve Fiziki

 Etkinlik Değerlendirme Formu

     Gözlem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NİSAN

1

4-8

Nisan  2016

5

2

11-15  

Nisan  2016

5

23. Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul eder.

 

 

 

 

Öğrencilerin birbirinden farklı özellikleri olabileceğini anlayabilecekleri çeşitli oyun ve fiziki etkinlikler sunulmalıdır.Farklı engelleri olan arkadaşlarına karşı duyarlık geliştirmeleri sağlanmalıdır.

Bireysel farklılıkları olan öğrencilerin, cesaretlendirilerek oyun ve fiziki etkinliklerde kendilerine güven duymaları

sağlanmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

 

 

Tüm sarı kartlardaki “Çeşitlendirme” bölümlerinden

yararlanılmalıdır. Ayrıca “Spor Engel Tanımaz Kartı” (sarı) kullanılmalıdır.

3

18-22

 Nisan  2016

3

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

 

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Dans Ediyorum” kartlarındaki (mor,1‐2‐3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki (mor, 1. kart) etkinlikler kullanılmalıdır.

4

25 -29 Nisan

2016

3

24. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında

çeşitli iletişim becerileri gösterir.

 

Öğrencilerin oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi için çeşitli iletişim yollarını

(sözlü ve sözsüz) kullanmaları teşvik edilmelidir.

Oyun ve fiziki etkinlikler ile öğrencinin öncelikli olarak iyi bir dinleyici ve etkili bir konuşmacı olması sağlanmalıdır.

Arkadaşlarının sözlü ve sözsüz mesajlarını anlayacağı ve uygun davranışlar sergileyeceği fırsatlar yaratılmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

“Biz bir takımız”, “Eşini

yönlendir”(mor‐2. Kart) kartındaki etkinlikler öncelikli olarak kullanılmalıdır. Oyunlar : Kulaktan Kulağa, Pandomim Çalışmaları vb.

 

MAYIS

 

 

 

 

MAYIS

1

2-6

 Mayıs 2016

5

 

 

 

 


AY

HAFTA

TARİH

SAAT

KAZANIMLAR

AÇIKLAMALAR

ÖĞRENME ÖĞRETME YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

KULLANILAN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ. ARAÇ VE GEREÇLERİ

ÖLÇME DEĞERLENDİRME

MAYIS

2

9-13

 Mayıs 2016

5

 

 

 

25. Doğada oyunlar

oynar.

 

 

Öğrencilerin doğayı seven, koruyan, yaşantılarında çevre bilinci gelişmiş bireyler olabilmeleri için öncelikle doğayla iç içe olmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin doğada oyunlar oynamaları için mümkün olduğunca çok fırsat yaratılmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Doğada (okul bahçesi vb.)

gerçekleştirilen tüm etkinliklerden

yararlanılmalıdır.Oyunlar/fiziki etkinlikler : Kısa Mesafeli Çuval Oyunu, Uçurtma Uçurma, Saklambaç Oyunu, Bisiklete Binme vb.

Oyun ve Fiziki

Etkinlik Değerlendirme Formu

Gözlem

3

16-20

 Mayıs 2016

5

 

20. Milli bayramlar/

belirli gün ve haftaların

Kutlamalarında rontlar,

 halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

 

 

 

Milli bayramlar ile belirli gün ve haftaların coşkusunu hissettirmek için yapılan hazırlıklara tüm öğrencilerin katılımı sağlanmalıdır. Hazırlanacak rontlar, halk dansları ve benzeri etkinliklerde görev dağılımı ve beklentiler, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak yapılmalıdır.

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

 

“Dans Ediyorum” kartlarındaki (mor, 1‐2‐3. kartlar) ve “Kültürümü Tanıyorum” kartlarındaki (mor, 1. kart) etkinlikler kullanılmalıdır.

 

4

23-27 Mayıs 2016

5

HAZİRAN

1

30 Mayıs-       

03 Haziran 2016

5

 

 

 

25. Doğada oyunlar

oynar.

 

 

Öğrencilerin doğayı seven, koruyan, yaşantılarında çevre bilinci gelişmiş bireyler olabilmeleri için öncelikle doğayla iç içe olmaları sağlanmalıdır.

Öğrencilerin doğada oyunlar oynamaları için mümkün olduğunca çok fırsat yaratılmalıdır.

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Doğada (okul bahçesi vb.)

gerçekleştirilen tüm etkinliklerden

yararlanılmalıdır.Oyunlar/fiziki etkinlikler : Kısa Mesafeli Çuval Oyunu, Uçurtma Uçurma, Saklambaç Oyunu, Bisiklete Binme vb.

2

06 - 17 Haziran 2016

5

26. Oyun ve fiziki

etkinliklerle ilgili

çeşitli bilgi edinme

yollarını kullanır.

Öğrencilere, oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili bilgi elde etmek için gözlem yapma olanakları sağlanmalıdır.

 

 

Yaparak yaşayarak, anlatım, gösteri

Tüm etkinlik ve oyunlardan

yararlanılmalıdır.

 

3

5

 

                                                                                     

                          1-A Sınıf Öğretmeni                         1-B Sınıf Öğretmeni                          1-C Sınıf Öğretmeni                            1-D Sınıf Öğretmeni                            1-E Sınıf Öğretmeni                                                                                                                   

 

Uygundur

10/09/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Okul Müdürü

                                                                                                                                                                                                                

 

1. Yer değiştirme hareketlerini yapar.

2. Dengeleme hareketlerini yapar.

3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

4. İki ve daha fazla hareket becerisini içeren basit kurallı oyunlar oynar.

5. Ritim ve müzik eşliğinde hareket eder.

6. Vücut bölümlerinin hareketlerini tanımlar.

7. Kişisel ve genel alanını gösterir.

8. Verilen bir dizi hareketi, temel hareket beceri gruplarından (yer değiştirme, dengeleme, nesne kontrolü) uygun olanla ilişkilendirir.

9. Temel hareketleri yaparken dengesini sağlamak için vücut bölümlerini kullanarak stratejiler geliştirir.

10. Oyunu belirlenen kurallara göre oynar.

11. Oyunda kullanılan basit stratejileri/taktikleri tanımlar.

12. Sağlık ile oyun ve fiziki etkinlikler arasında ilişki kurar.

13. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken vücudunda meydana gelen değişiklikleri açıklar.

14. Oyuna ve fiziki etkinliklere katılırken sağlığını korumak için dikkat etmesi gereken unsurları söyler.

15. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarının özelliklerini söyler.

16. Oyun ve fiziki etkinliklere düzenli olarak katılır.

17. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken dengeli ve düzenli beslenme alışkanlığı sergiler.

18. Oyun ve fiziki etkinliklere katılırken temizlik alışkanlığı sergiler.

19. Güvenli oyun ve fiziki etkinlik ortamlarında oynar.

20. Milli bayramlar/ belirli gün ve haftaların kutlamalarında rontlar, halk dansları, oyun ve dans etkinliklerine katılır.

21. Kültürümüze ait basit ritimli halk dansları adımlarını yapar.

22. Geleneksel çocuk oyunlarımızı oynar.

23. Oyun ve fiziki etkinliklerde beceri ve güçlerin farklı olabileceğini kabul eder.

24. Oyun ve fiziki etkinlikler sırasında çeşitli iletişim becerileri gösterir.

25. Doğada oyunlar oynar.

26. Oyun ve fiziki etkinliklerle ilgili çeşitli bilgi edinme yollarını kullanır. 


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam47
Toplam Ziyaret2094349
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.435232.5652
Euro34.707534.8466
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası