Üyelik Girişi
KATEGORİLER

SERBEST ETKİNLİİKLER

SERBEST ETKİNLİKLER PLANIŞÜKRÜPAŞA İLKOKULU 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI SERBEST ETKİNLİKLER 1. SINIF ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLAN

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

EYLÜL

28 EYLÜL– 02 EKİM 2015

4

Şarkı Söyleme

Bilmece Sorma

 

Bildiği bir şarkıyı arkadaşlarına söyler.

(Grupça söylenecek şarkılar hep birlikte söylenir.)

 

Bildiği ve yeni öğrendiği bilmeceler arkadaşlarına sordurulur.

Bilgisayar, CD çalr, mp3, projeksiyon makinesi vb.

Şarkıyı dramatize ederek söyleme.

Şarkıyı oyunlaştırarak söyleme

Konuşma ve sınıf kurallarına uyulmasına dikkat  edilir.

Fotoğraf Yorumlama

      (Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek.)

Masal Anlatma ve Dinleme

Soru Sorma

Her öğrenci kendisine ve ailesine ait fotoğrafları getirerek kendisini ve ailesini arkadaşlarına tanıtır.  Konuşmalarında kelimeleri yerli yerinde kullanmasına dikkat edilir.

İstekli öğrencilere bildikleri masal anlattırılır.

( Örnek: Keloğlan masalları)

Öğrenciler iki gruba ayrılır sırayla karşı gruba sorular sorar. Karşı taraf soruları cevaplar. Bu kez soru sorma sırası diğer tarafa geçer.

 

Soru- cevap

Anlatım - Gösterme

Gözlem

Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz Yuvam temasında B.1.8 numaralı kazanım.

1.Resimler ile ilgili yorum yapabiliyor mu? 2. Bu resimler ne anlatıyor? 3. Sınıfta güçlük çekmeden konuşabiliyor mu? 4.Kelimeleri düzgün söyleyebiliyor mu?

Hikâye unsurlarını belirler. (Olay, kişiler, yer ve zaman)

Boyama Çalışması

Serbest konulu boyama çalışması yapma.

Oyun Oynama

Serbest konulu boyama çalışması yapılır. Çalışma kâğıdının temizliğine dikkat çekilir.

 

Bildiği ve oynadığı oyunların isimlerini söyletilir. Arkadaşlarının fikirlerini alarak oynayacakları oyuna karar verir.

( Saklambaç ebeleme, ip atlama, futbol vb.)

Boya kalemleri resim kâğıdı

Renkli çalışmalar sınıf panosunda değerlendirilir.

Oyun sonunda birbirlerini alkışla ödüllendirirler.

 

 


 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

EKİM

12 – 16 EKİM2015  

4

Masal Anlatma

Bildiği bir masal kahramanının yerine kendisini koyarak masalı yeniden kurgulaması istenir.

Anlatım

Öyküleme

Soru – cevap

Türkçe dersi kazanım konuşma 3.5

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.)

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Kendini İfade Etme

“Sizi neler rahatsız etmektedir / mutlu etmektedir?” sorusu sorulur. Öğrencilerin duygularını konu dışına çıkmadan sade bir dille anlatmaları istenir.

 

 

Soru – cevap

Anlatım

Türkçe dersi konuşma kazanımı 1.11

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

EKİM

19 – 23 EKİM 2015

4

Film İzleme

 

 

Atatürk’ün hayatını anlatan film izlenir. (Özellikle Atatürk’ün çocuk sevgisi üzerinde durulur.) İzlenen filmi yorumlamaları sağlanır.  Film izlenirken ilgili kurallara uyulmasına dikkat edilir.

 

 

 

 

 

VCD ve DVD player. Soru – yanıt

Anlatım Gözlem

Öyküleme

Atatürk’ün çocuklarla ilgili anılarını anlatır.

                   Monolog

Monolog çalışması hakkında bilgi verilir. Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar olduğu hatırlatılır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerektiği vurgulanır. Sınıfta örnek monolog çalışmaları yapılır.

 

 

 

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

Ders kitabı, yardımcı kitaplar.

Monoloğu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?

Bulmaca Çözme

Labirent bulmacayı yönergeler doğrultusunda çözme.

Uygulama

İnceleme

Gözlem

Bulmacayı doğru çözenler alkışla ödüllendirilir.

Matematik dersi geometri öğrenme alanı uzamsal ilişkiler 1 numaralı kazanım.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

EKİM

26 – 30 EKİM 2015

4

Resim Yorumlama

Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk’ün yaptıklarını gösteren resimler yorumlanır.

Soru  - cevap

Gözlem

Uygulama

Türkçe dersi görsel okuma 1.4

Harf Bulmacası

Hayat bilgisi dersinde işlenen konuların yer aldığı bir bulmaca hazırlanır. Öğretmen tarafından örnek çözümler yapılarak öğrencilerin tamamlaması istenerek bulmaca çözdürülür.

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Hayat bilgisi ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi

Güzel Konuşma ve Yazma

Çevremizdeki insanlarla iletişim kurarken nezaket kurallarına dikkat etmemiz gerektiği hatırlatılır. “Günaydın, iyi akşamalar, iyi geceler, hoş geldiniz, güle güle” ifadeleri dramatize edilir.

 

 

 

 

 

 

Soru  - cevap

Gözlem

Uygulama

“Geçmiş olsun.” Sözünün nerede ve ne zaman kullanıldığı sorulur.

Türkçe dersi konuşma 1.10

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

KASIM

02 – 06 KASIM 2015

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.)

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurlalar uyma Uygulama

Bu sınıfta öz değerlendirme, akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Kenar Süsü Yapma

Defter kenarları farklı figür ve desenlerle belli bir düzen içinde süsletilir. Öğrencilerin el becerilerinin gelişmesi sağlanır.

Uygulama

Bireysel çalışma

Gözlem

 

Matematik dersi geometri – örüntü ve süslemeler kazanım 1


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

KASIM

9-13 KASIM  2015

4

Fıkra Anlatma

Seviyelerine uygun düşündürücü eğlendirici fıkralar anlatılır. (Öğrenci fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları, Temel fıkraları)

 

Uygulama

Bireysel etkinlikler

Fıkralar, soru-cevap

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.7

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılmaları istenir.

Bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Bitki Yetiştirme

Bir hafta önceden fasulye veya nohut ıslak pamuklu ortamda yetiştirilir. Çimlenen bitki öğrencilere gösterilir. Öğrencilerin de bir bitkiyi çimlendirmeleri istenir.

 

 

 

 

 

 

Uygulama

Bireysel etkinlikler

 

Bitkinin çimlenme sırasında yaşadıklarını öyküleştirir. Türkçe dersi konuşma kazanımı 2.2

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

KASIM

16 - 20 KASIM 2015

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir.  (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.)

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Fotoğraf Yorumlama

      (Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek.)

 

Her öğrenci kendisine ve ailesine ait fotoğrafları getirerek kendisini ve ailesini arkadaşlarına tanıtır.  Konuşmalarında kelimeleri yerli yerinde kullanmasına dikkat edilir.

Soru- cevap

Anlatım - Gösterme

Gözlem

Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz Yuvam temasında B.1.8 numaralı kazanım.

1.Resimler ile ilgili yorum yapabiliyor mu? 2. Bu resimler ne anlatıyor? 3. Sınıfta güçlük çekmeden konuşabiliyor mu? 4.Kelimeleri düzgün söyleyebiliyor mu?

Film İzleme

Seviyesine uygun eğlendirici çizgi filmler izletilir. İzledikleri filmi yorumlamaları istenir. 

Film izlenirken ilgili kurallara uyulmasına dikkat edilir

 

Bilgisayar, CD çalar, mp3, projeksiyon makinesi vb.

Gözlem

Soru - cevap

İzlediği filmin konusu, kahramanları, filmin geçtiği yer ve zaman öğrencilere sorular sorularak buldurulur.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

KASIM

23 – 27  KASIM 2015

4

Şarkı Söyleme

Birlikte şarkı söylemekten zevk alması sağlanır. “Ali Baba’nın Bir Çiftliği Var” şarkısı sınıfça dramatize edilerek söylenir.

Uygulama

Şarkıya ait varsa hareket ve dansları yapma.

                   Monolog

Monolog çalışması hakkında bilgi verilir. Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar olduğu hatırlatılır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerektiği vurgulanır. Sınıfta örnek monolog çalışmaları yapılır.

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

Ders kitabı, yardımcı kitaplar.

Monoloğu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?

Güzel Konuşma

Toplum karşısında doğal bir sesle konuşmasına dikkat edilir. Kış mevsimi ile ilgili olumlu / olumsuz duygu ve düşüncelerini anlatmaları istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözlem

Bireysel çalışma

Türkçe dersi konuşma kazanım 1.3

 

1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?

2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

KASIM - ARALIK

30 KASIM – 04 ARALIK 2015

4

Tekerleme Söyleme

İstekli öğrencilere bildikleri bir tekerleme söyletilir. “Yağ yağmur yağ” tekerlemesi ritmik söyletilir.

Soru - cevap

Öğrendiği tekerlemeyi tek başına söyleyebiliyor mu?

                     Oyun oynama

Öğrencilerin istekleri doğrultusunda sınıf içi oyunlardan biri oynanır.  İlk önce bir ebe seçilir. Oyun kurallarının önemi açıklanarak tekrar hatırlatılır. Oyun sonunda kazanan grubun veya kişinin tebrik edilmesi gerektiği anlatılır.

 

Anlatım, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

“Balon patlama” oyunu

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

Film İzleme

Düzeylerine uygun konuşmalarını geliştirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek amacıyla eğitici filmler izletilir.  Film izlenirken ilgili kurallara uyulmasına dikkat edilir.

 

VCD ve DVD player

İzlediği filmin konusu, kahramanları, filmin geçtiği yer ve zaman sorulur.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ARALIK

07 – 11 ARALIK 2015

4

Masal Anlatma ve Dinleme

İstekli öğrencilere bildikleri masallar anlattırılır. Diğer öğrenciler de masal anlatmaya teşvik edilir. Öğretmen anlattığı masalı belli bir yerde keser, sonunu öğrencilerin tahmin etmelerini ister.

Soru – cevap

Anlatım

Masalın sonunu tahmin etme.

Harf Bulmacası

Hayat bilgisi dersinde işlenen ünite konuların yer aldığı bir bulmaca hazırlanır. Öğretmen tarafından örnek çözümler yapılarak öğrencilerin tamamlaması istenir.

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Hayat bilgisi ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi

Şarkı Söyleme

 

 

Bir öğrenci bildiği bir şarkıyı arkadaşlarına söyler. Şarkının nakarat bölümleri birlikte söylenir.

Bilgisayar, CD çalar, mp3, projeksiyon makinesi vb.

Şarkıya ait hareket ve dans yapar.

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ARALIK

14 – 18 ARALIK 2015

4

Konuşma

“Konuşmalarda nelere dikkat edersek bizi dinleyenleri etkileriz?” sorusu sorulur. Konuşma kuralları tekrar hatırlatılır. Televizyonda izlenen bir haber, belgesel veya film anlattırılır.

Anlatım

Öyküleme

Soru - cevap

İyi bir konuşmacı nelere dikkat eder?

Türkçe dersi konuşma 3.5 numaralı kazanım.

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Kendini İfade Etme

Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etmesi gerekliği vurgulanır. İstekli öğrencilerden başlayarak tüm öğrencilere nelerden hoşlandıkları sorulur.

Anlatım

Soru Cevap

Türkçe dersi konuşma 2.1 numaralı kazanım.

Dinleme 2.12 numaralı kazanım.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ARALIK

21 – 25 ARALIK 2015

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.)

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru-Cevap

Birlikte çalışma,

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Oyun kurallarına uyuyor mu?

 

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılmaları istenir.

Bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Bilmece Sorma

Bildikleri ve yeni öğrendikleri bilmeceleri arkadaşlarına sormaları istenir.

Örnek: Ne ağzı var, ne dili. Konuşur insan gibi.

 

 

 

Gözlem inceleme

Bireysel etkinlik

Başka bildiği bilmeceler sorulur.

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ARALIK

28 – 31 ARALIK 2015

4

Fıkra Anlatma

Seviyelerine uygun düşündürücü eğlendirici fıkralar anlatılır. (Öğrenci fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları, Temel fıkraları)

 

Uygulama

Bireysel etkinlikler

Fıkralar, soru-cevap

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.7

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

                   Monolog

Monolog çalışması hakkında bilgi verilir. Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar olduğu hatırlatılır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerektiği vurgulanır. Sınıfta örnek monolog çalışmaları yapılır.

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

Ders kitabı, yardımcı kitaplar.

Monoloğu söylerken el kol hareketleri ve mimiklerle yapıyor mu?

Şarkılı Oyunlar Oynama

Basit hareketleri içeren oyunlar oynatılır. İçlerinden biri ebe seçilir. Oyunun kurallarına dikkat edilerek kazanan grup tebrik edilir.

Birlikte çalışma, inceleme, uygulama.

Oyunun kuralına uyma.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

OCAK

04 – 08 OCAK 2016

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.)

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Oyun kurallarına uyuyor mu?

 

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Sayışma

Bildikleri veya yeni öğrendikleri sayışmaları söyletilir.

Örnek: “İğne battı canımı yaktı” sayışması söyletilir.

 

 

 

 

 

 

Soru – cevap

Anlatım

Uygulama

Sayışmayı ritimli söyler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

OCAK

11 – 15 OCAK 2016

4

Okuma Çalışması

Seçilen bir okuma metni önce sessiz sonra sesli okuma yapılarak metin ile ilgili sorular sorulur.

Sessiz okuma, yorumlama, tümevarım, tümdengelim, resimler.

 

Metnin anlatılması, metin ile ilgili sorulara cevap verebilme.

 

Harf Bulmacası

Hayat bilgisi dersinde işlenen konuların yer aldığı bir bulmaca hazırlanır. Öğretmen tarafından örnek çözümler yapılarak öğrencilerin tamamlaması istenerek.

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Hayat bilgisi ders kitapları

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi

Diyalog

Telefonla konuşma örnekleri yaptırılır.

Not: Telefonla konuşma kurallarına dikkat çekilir.

Anlatım, gösterip yapma soru – cevap.

Türkçe dersi konuşma 1.1 numaralı kazanım.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

OCAK

18 – 22 OCAK 2016

4

Tasarım Yapma

Kare şeklindeki bir mendilin köşelerine ip bağlayarak iplerin ucuna bir mandal tutturulur. Yüksek bir yerden aşağıya atılır.

Gösterip yapma

Tasarımı en güzel yapan alkışlanarak ödüllendirilir.

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerini gereken yerde kullanmaları istenir.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kağıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlü, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Tekerleme Söyleme

Pazara gittim, pazar yok.

Eve geldim, annem yok.

Çorbaya baktım, kaşık yok.

Dedeme baktım, sakalı yok

Yok, yok, yok.

Tekerlemesi söylenir.

 

 

 

 

Soru – cevap

Anlatım

Gözlem

Öğrencilerden değişik tekerlemeler söylemeleri istenir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

08 - 12 ŞUBAT 2016

4

Güzel Konuşma Yazma

 

Öğrencilere tatil dönüşü tatillerini nasıl ve nerede geçirdikleri sorulur. Konuşma kurallarına dikkat edilir ve uyarılır.

 

Anlatım,

Soru – cevap.

 

Duygu ve düşüncelerini ifade edebilmesi kontrol edilir.

1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?

2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

 

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Kendini İfade Etme

Duygu ve düşüncelerini sınıf ortamında sıkılmadan düzgün cümlelerle ifade etmesine ortam hazırlanır.

Anlatım

Soru – cevap

Konuşmak isterken izin istemesi.

Türkçe dersi konuşma 3.3 numaralı kazanım.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

 15 – 19 ŞUBAT2016

4

Masal Anlatma ve Dinleme

İstekli öğrencilere bildikleri masallar anlattırılır. Diğer öğrenciler de masal anlatmaya teşvik edilir. Öğretmen anlattığı masal belli bir yerde kesilir, sonunu öğrencilerin tahmin etmelerini istenir.

Anlatım

Soru – cevap

Masalda geçen kahramanlar sorulur.

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılması istenir.

Bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Film İzleme

Atatürk’ün hayatını anlatan film izlenir. (Özellikle Atatürk’ün çocuk sevgisi üzerinde durulur.) İzlenen filmin yorumlanması sağlanır.

 

 

 

 

 

VCD ve DVD player,

Soru – yanıt

Anlatım, Gözlem

Öyküleme

Atatürk’ün çocuklarla ilgili anılarını anlatır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT

22 – 26 ŞUBAT 2016

4

Duygu ve Düşüncelerini İfade Etme

Öğrencilerden yaşadıkları bir olayı kelime dağarcığını kullanarak ve konuşma kurallarına dikkat ederek anlatmaları istenir.

Anlatım

Soru – cevap

 

 

 

 

 

Harf Bulmacası

Hayat bilgisi dersinde işlenen ünite konuların yer aldığı bir bulmaca hazırlanır. Öğretmen tarafından örnek çözümler yapılarak öğrencilerin tamamlaması istenir.

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

Hayat bilgisi ders kitapları

 

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi

Bilmece Sorma

Bildikleri ve yeni öğrendikleri bilmeceleri arkadaşlarına sormaları istenir.

 

 

 

Soru – cevap

Gözlem

İnceleme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

ŞUBAT -  MART

29 ŞUBAT – 04 MART 2016

4

Şarkı Söyleme

Bildiği bir şarkıyı arkadaşlarına söyler.

(Grupça söylenecek şarkılar hep birlikte söylenir.)

Bilgisayar, CD çalar, mp3, projeksiyon makinesi vb.

Şarkıyı dramatize ederek söyleme.

Şarkıyı oyunlaştırarak söyleme

                     Oyun oynama

Öğrencilerin istekleri doğrultusunda sınıf içi oyunlardan biri oynanır.  İlk önce bir ebe seçilir. Oyun kurallarının önemi açıklanarak kurallar tekrar hatırlatılır. Oyun sonunda kazanan grubun veya kişinin tebrik edilmesi gerektiği anlatılır.

 

Anlatım, bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, soru-cevap, inceleme, uygulama

“Balon patlama” oyunu

1. Oyun kurallarına uyuyor mu?

2. Grup içindeki davranışları arkadaşlarıyla uyumlu mu?

 

Bulmaca Çözme

Özellikle çizgi bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazandırılır.

Araştırama yapma

Birlikte çalışma

Bulmacayı doğru çözenler alkışla ödüllendirilir.


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MART

07 – 11 MART 2016

4

Masal Okuma ve Anlatma

Seviyelerine uygun masal okunur. Okurken özellikle tonlama ve vurgulara dikkat edilir.

 

 

 

 

Dinleme

Masalda geçen kahramanlar sorulur.

Masalın adı sorulur.

Fıkra Anlatma

Seviyelerine uygun düşündürücü eğlendirici fıkralar anlatılır. (Öğrenci fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları, Temel fıkraları)

 

Uygulama

Bireysel etkinlikler

Fıkralar, soru-cevap

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.7

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

Tekerleme Söyleme

“Çık çıkalım çardağa. Yem verelim ördeğe. Ördek yemini yemeden, ciyak miyak demeden. Ak kıdı, mık kıdı. Çıktım, çıkardım” tekerlemesi söylenir

 

 

 

 

 

 

Gözlem inceleme

Bireysel etkinlik

Öğrencilerden başka oyun tekerlemeler söylemleri istenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MART

14 – 18 MART2016

4

Görsel Okuma

Özellikle seviyelerine uygun konulu resimler öğrencilere gösterilir ve resimler arasında ilişki kurmalarına yardımcı olunur. Resimlerde gördükleri anlattırılır.

Gözlem inceleme

Bireysel etkinlik

Resimde gördükleri sorulur.

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılması istenir.

Bireysel birlikte çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Gezi Gözlem Yapma

Hava şartlarının uygun olması durumunda çevredeki en yakın parka gidilir. Çevrede bulunan ağaçlardaki değişim incelenir. İlkbaharın geldiği vurgulanır.

Gezi gözlem İnceleme

Bireysel çalışmalar

Grup çalışmaları

Öğrencilere ağaçlarda gördükleri değişiklikler sorulur.

 


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MART

21 – 25 MART2016

4

Tekerleme

“Fış Fış Kayıkçı” tekerlemesi örnek olarak söylenir. Daha sonra önce tek tek istekli öğrencilere söyletilir. Sonra da grup olarak söyletilir.

 

 

 

 

 

Bireysel ve grup çalışması

Başka tekerleme söylemeleri istenir.

Türkçe dersi konuşma 1.2 numaralı kazanım

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Soru Sorma

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Sırayla veya seçtikleri grup sözcüsü ile karşı gruba sorular sorularak karşı taraftan da cevaplamaları beklenir.

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.3 numaralı kazanım

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MART -NİSAN

28 MART – 01 NİSAN 2016

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.).

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurlalar uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsü kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılmaları istenir.

Bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Film İzleme

Seviyelerine uygun eğlendirici çizgi filmler izletilir. Film izlenirken ilgili kurallara uyulmasına dikkat edilir.

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

İzlediklerini arkadaşlarına anlatması


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

04 – 08 NİSAN 2016

4

Gezi Gözlem yapma

Hava şartlarının uygun olması durumunda çevredeki en yakın parka veya okul bahçesine çıkılarak ağaçlardaki değişim incelenir. İlkbaharın geldiğine dikkat çekilir.

Gezi gözlem İnceleme

Bireysel çalışmalar

Grup çalışmaları

Öğrencilere ağaçlarda gördükleri değişiklikler sorulur.

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.).

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Şarkı Söyleme

 

 

 

 

 

Bildikleri şarkılardan seçilerek önce istekli öğrencilere daha sonra grup olarak söyletilir.

 

 

 

 

 

 

Gözlem

İnceleme

Bireysel çalışmalar

Doğru ve tam söyleyenler alkışla ödüllendirilir.

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

11 - 15 NİSAN 2016

4

Drama

İki öğrenciye aralarında bir telefon konuşması yaptırılır. Konuşmalarda nezaket kurallarına uymalarına ve uygun cümleler kurmalarına dikkat edilir.

 

 

 

 

 

Gözlem

İnceleme

Bireysel çalışma

Anlatım

Tartışma

Başarılı öğrenciler alkışla ödüllendirilir.

Harf Bulmacası

Hayat bilgisi dersinde işlenen konuların yer aldığı bir bulmaca hazırlanır. Öğretmen tarafından örnek çözümler yapılarak öğrencilerin tamamlaması istenir.

Anlatım, tartışma, soru– cevap, gözlem, bireysel çalışmalar, öyküleme, uygulama, dramatizasyon.

 

1.Arkadaşları ile yardımlaşıyor mu?

2.Onların düşüncelerini alıyor mu?

3.Grup içinde etkinliklere katılıyor mu?

4.Öğrencilerin grup içindeki davranışlarının gözlenmesi ve değerlendirilmesi.

Sınıf Süsleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için sınıf süslenir.

El işi kâğıdı

Yapılan çalışmalar sınıfın sergilenir.


 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

18 – 22 NİSAN 2016

4

Şarkı Söyleme

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili şarkılar söylenir.

 

 

Birlikte çalışma

Uygulama

23 Nisan gününün önemi fark ettirilir.

Fıkra Anlatma

Seviyelerine uygun düşündürücü eğlendirici fıkralar anlatılır. (Öğrenci fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları, Temel fıkraları)

 

Uygulama, bireysel etkinlikler fıkralar, soru-cevap

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.7

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

Görsel Okuma

Özellikle seviyelerine uygun konulu resimler öğrencilere gösterilir ve resimler arasında ilişki kurmalarına yardımcı olunur. Resimlerde gördükleri anlattırılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gözlem, inceleme

Bireysel etkinlik

Resimde gördükleri sorulur.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

NİSAN

25  - 29 NİSAN 2016

4

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.).

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurallara uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

           Kenar Süsü Yapma

Öğrencilerin el becerilerini geliştirmek için çalışma ile ilgili araç gereçler hazırlanır. Örneği verilen bir kenar süsünün kurala uygun olarak yapılması istenir. Yapılan kenar süslerinin gereken yerde kullanılması istenir.

Bireysel çalışmalar, birlikte çalışmalar, uygulama, yaparak-yaşarak öğrenme

Defter, resim kâğıdı, boya kalemleri, pastel boya

1.Araç gereci kullanma becerisi yeterli mi?

2.Çalışmada özgünlük, içtenlik ve duyarlılık var mı?

3.İşini zamanında bitiriyor mu?

4.Temiz ve düzenli mi?

5.Çalışanlara saygılı mı?

Sınıfça belirlenen çalışmaların panoya asılması.

Masal Okuma

Çocukların seviyesine uygun masal okunur. Okurken özellikle tonlama ve vurgulara dikkat edilir.

Dinleme

Masalda geçen kahramanlar sorulur.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

02 – 06 MAYIS 2016

4

Bulmaca Çözme

Çizgi bulmacaları yaparak araştırma ve düşünme alışkanlığı kazandırılır.

 

 

 

 

 

Araştırma yapma

Birlikte çalışma

Bulmacayı doğru çözenler alkışla ödüllendirilir.

                   Monolog

Monolog çalışması hakkında bilgi verilir. Topluluk karşısında konuşurken uymamız gereken bazı kurallar olduğu hatırlatılır. Konuşmamız sırasında insanlarda iyi izlenimler bırakmak için mimikler, el ve kol hareketleri yapmamız gerektiği vurgulanır. Sınıfta örnek  monolog çalışmaları yapılır.

 Yaparak yaşayarak öğrenme.

Ders kitabı, yardımcı kitaplar.

Monoloğu söylerken el kol hareketleri ve mimikler yapıyor mu?

Resim Yapma

Anneler Günü’nün önemi hakkında bilgi verilerek her öğrencinin annesine verilmek üzere renkli resim çalışmaları istenir.

 

 

 

 

 

Boya kalemi

Gösterip yaptırma

Anlatım

Resmi tamamlayan öğrenciler “Aferin” ile ödüllendirilir.

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

09 - 13 MAYIS 2016

4

Tekerleme

Bildikleri bir tekerleme söyletilir. “Sar Makarayı Sar” tekerlemesi söyletilir.

Anlatım

Soru - cevap

Değişik tekerlemeler söylemeleri istenir.

Masal Anlatma

Bildikleri masalları sınıf ortamında arkadaşlarına anlatmaları istenir.

 

 

 

 

 

 

Anlatım

Soru – cevap

Masalda geçen kahramanlar sorulur.

Film İzleme

 

Hayal gücünü geliştirici filmler izletilir.  Seviyelerine uygun eğlendirici çizgi filmler izletilir. Film izlenirken ilgili kurallara uyulmasına dikkat edilir.

 

VCD ve DVD player

Film sonunda 5N 1K soruları sorulur.

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

16 – 20 MAYIS 2016

4

Film İzleme

Öğrencilerin Seviyelerine uygun Atatürk’ün Kuruluş Savaşına ait filmleri izletilir.

VCD ve DVD player. Soru – yanıt

Anlatım Gözlem

Öyküleme

Atatürk’ün çocuklarla ilgili anılarını anlatır.

Fıkra Anlatma

Seviyelerine uygun düşündürücü eğlendirici fıkralar anlatılır. (Öğrenci fıkraları, Nasrettin Hoca fıkraları, Temel fıkraları)

 

Uygulama

Bireysel etkinlikler

Fıkralar, soru-cevap

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.7

1. Fıkra anlatılırken arkadaşını dinliyor mu?

2.En güzel fıkra anlatan kişi seçilir, alkışlanır.

 

Güzel Konuşma

(  Duygu ve düşüncelerini rahatça ifade etme.)

Tatilde yapacaklarımız konuşulur.

 

 

 

 

Anlatım, soru – yanıt, örnek olay, izleme.

1.Arkadaşımız konuşurken sözünü kesersek ne olur?

2. Öğrenci davranışlarının gözlenmesi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

MAYIS

23 – 27 MAYIS 2016

4

Tekerleme

“Fış Fış Kayıkçı” tekerlemesi örnek olarak söylenir. Daha sonra önce tek tek istekli öğrencilere söyletilir. Sonra da grup olarak söyletilir.

 

 

 

 

 

Bireysel ve grup çalışması

Başka tekerleme söylemeleri istenir.

Türkçe dersi konuşma 1.2 numaralı kazanım

Sorun Çözme

Sınıfta tartışan iki öğrencinin tartışma nedenleri ortaya konularak doğru çözüm yolu bulunur.

Soru – cevap

Uygulama

Hayat Bilgisi dersi

Okul Heyecanı teması

A.1.19 numaralı kazanım.

Soru Sorma

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Sırayla veya seçtikleri grup sözcüsü ile karşı gruba sorular sorularak karşı taraftan da cevaplamaları beklenir.

 

 

Türkçe dersi konuşma 1.3 numaralı kazanım

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

 MAYIS - HAZİRAN

30 MAYIS – 03 HAZİRAN2016

4

Duygu Düşüncelerini İfade Etme

Yaşadıkları bir olayı konuşma kurallarına dikkat ederek anlatmaları istenir.

 

 

Anlatım

Öyküleme

Türkçe dersi kazanım konuşma 1.6

Fotoğraf Yorumlama

      (Düzeye uygun bir resim üzerinde konuşabilmek.)

 

Her öğrenci kendisine ve ailesine ait fotoğrafları getirerek kendisini ve ailesini arkadaşlarına tanıtır.  Konuşmalarında kelimeleri yerli yerinde kullanmalarına dikkat edilir.

Soru- cevap

Anlatım - Gösterme

Gözlem

Hayat Bilgisi dersi Benim Eşsiz Yuvam temasında B.1.8 numaralı kazanım.

1.Resimler ile ilgili yorum yapabiliyor mu? 2. Bu resimler ne anlatıyor? 3. Sınıfta güçlük çekmeden konuşabiliyor mu? 4.Kelimeleri düzgün söyleyebiliyor

Atık Malzeme Kullanma

Evinde ve çevresinde kullanılmayan atık malzemeyi kullanması istenir.

Örnek: Düğmeyle 10’luk yapma

 

 

.

Uygulama

Yaşayarak öğrenme

Matematik kazanım doğal sayılar 5. kazanım

 

SÜRE

SERBEST ETKİNLİKLER

AY

HAFTA

DERS SAATİ

 

KONULAR

 

ETKİNLİKLER

ARAÇ VE GEREÇLER / YÖNTEM TEKNİKLER

DİĞER KAZANIMLARLA İLİŞKİLENDİRME

VE

DEĞERLENDİRME

HAZİRAN

06 – 17 HAZİRAN 2016

8

Masal Anlatma

Bildikleri bir masal kahramanının yerine kendilerine koyarak masalı yeniden kurgulamaları istenir.

Anlatım

Öyküleme

Soru – cevap

Türkçe dersi kazanım konuşma 3.5

Oyun Oynama

(Oynadığı oyunla ilgili duygularını ifade eder.)

Sınıf içi paylaşıma ve oyun kurallarına dikkat etmeye özen gösterilir.  Öğrencilerden oynadıkları oyunların isimlerini söylemeleri istenir. Bu oyunlar listelenir   (Deve – cüce, gece – gündüz, kulaktan kulağa vb.).

Buluş Yoluyla Öğrenme, Araştırma- İnceleme, Gösterip Yaptırma,  Beyin Fırtınası, Soru Cevap

Birlikte çalışma

Kurlalar uyma

Uygulama

Öz değerlendirme,

Akran değerlendirme,

Oyunda kazanı tebrik etme.

Kendini İfade Etme

“Sizi neler rahatsız etmektedir / mutlu etmektedir?” sorusu sorulur. Öğrencilerin duygularını konu dışına çıkmadan sade bir dille anlatmaları istenir.

 

 

Soru – cevap

Anlatım

Türkçe dersi konuşma kazanımı 1.11

 

 

                          1-A Sınıf Öğretmeni                         1-B Sınıf Öğretmeni                          1-C Sınıf Öğretmeni                            1-D Sınıf Öğretmeni                            1-E Sınıf Öğretmeni                                                                                                                   

 

Uygundur

28/09/2015

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Okul Müdürü


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam443
Toplam Ziyaret2081473
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası