Üyelik Girişi
KATEGORİLER

MATEMATİK ETKİNLİK SÜRE TABLOSU

MATEMATİK ETKİNLİK SÜRE TABLOSU 

                                                                                                                                                                      1.ÜNİTE

ÜNİTE SÜRESİ

DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI/KAZANIM

 

SÜRE

 

28.09.2015 -- 27.11.2015  

 

6 Ders Saati

 

GEOMETRİ

 

 

ÖRÜNTÜ VE SÜSLEMELER

2. Bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlar.

 

28.09.2015 -05.10.2015

25 Ders Saati

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

1. Rakamları okur ve yazar.

06.10.2015-10.11.2015

3 Ders Saati

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

2. Nesne sayısı 10’dan az olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı yazar.

11-13.10.2015

3 Ders Saati

SAYILAR

RİTMİK SAYMALAR

3. 100 içinde ileriye doğru birer ve onar ritmik sayar.

16-18.11.2015

5 Ders Saati

SAYILAR

GERİYE DOĞRU RİTMİK SAYMALAR

4. 20 içinde geriye birer sayar.

19-26.10.2015

1 Ders Saati

                                                       ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

27.11.2015

 

                                                                                         2.ÜNİTE      

ÜNİTE SÜRESİ

BÖLÜM VE DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI/KAZANIM

SÜRE

30.11.2015  -- 22.01.2016 

 

8 Ders Saati

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluklar

5.Miktarı 10 ile 20 arasında olan bir grup nesneyi, onluk ve birliklerine ayırarak gösterir, bu nesnelere karşılık gelen sayıyı rakamlarla yazar ve okur.

30.11.2015 -  09.12.2015

 

5 Ders Saati

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

Bir Sayıya Karşılık Gelen Çokluklar

6. 20’ye kadar olan bir sayıya karşılık gelen çokluğu belirler.

10.12.2015 -  16.12.2015

5 Ders Saati

SAYILAR

DOĞAL SAYILAR

Bir Çokluktan İstenilen Kadarını Ayırma

7. Bir çokluktan belirtilen sayı kadarını ayırır.

17.12.2015 - 23.12.2015

12 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

TOPLAMA İŞLEMİ

1. Toplamanın bir araya getirme, ekleme ve çoğaltma anlamlarını fark eder.

2. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayının toplananı bulur, matematik cümlesini yazar ve modelle gösterir.

24.12.2015 -   11.01.2016

4 Ders Saati

                        SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

TOPLAMA İŞLEMİNDE SIFIRIN ETKİSİ

3. Toplama işleminde sıfırın etkisini nedenleriyle açıklar.

 

12.01.2016   -    15.01.2016

 

4 Ders Saati

ÖLÇME

Tartma

TARTMA

1. Nesneleri ağırlıkları yönünden karşılaştırır.

2. En çok üç nesneyi ağırlıklarına göre sıralar.

 

18.01.2016   -   21.01.2016

1 Ders Saati

ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

22.12.2015

 

 

                                                                                                                                                       3.ÜNİTE

 

ÜNİTE SÜRESİ

BÖLÜM VE DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI/KAZANIM

SÜRE

08.02.2016   -- 25.03.2016

 

8 Ders Saati

 

GEOMETRİ

 

GEOMETRİK CİSİMLER

1. Geometrik cisimlerden küp, prizma, silindir, koni ve küreye benzeyen nesneleri belirtir.

2. Küp, prizma, silindir, koni ve küre modellerini kullanarak farklı yapılar oluşturur.

 

 

08.02.2016 - 17.02.2016

5 Ders Saati

 

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

NESNE GRUPLARINDA AZLIK VE ÇOKLUK

8. Nesne gruplarını azlık ve çokluklarına göre karşılaştırır.

9. Miktarları 20’den az olan nesnelerden oluşan iki gruptaki nesneleri bire bir eşler, grupların nesne sayılarını karşılaştırır.

 

18.02.2016 - 24.02.2016

5 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA İŞLEMİ

VERİLMEYEN TOPLANANI BULMA

4. Toplamları 20’yi geçmeyen iki doğal sayının toplandığı bir işlemde, toplam ile toplananlardan biri verildiğinde verilmeyen toplananı bulur.

25.02.2016  -  02.03.2016

2 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

TOPLANANLARIN YER DEĞİŞTİRMESİ

5. Toplama işleminde, toplananların yerleri değiştirildiğinde toplamın değişmediğini gösterir.

 

03.03.2016  -  04.03.2016

 

 

3 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

 

TOPLAMLARI 10 VEYA 20 OLAN SAYILAR

6. Toplamları 10 veya 20 olan sayı ikililerini belirler.

07.03.2016 - 09.03.2016

2 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

DOĞAL SAYILARI İKİ DOĞAL SAYININ TOPLAMI BİÇİMİNDE YAZMA

7. 20’ye kadar olan doğal sayıları, iki doğal sayının toplamı biçiminde yazar.

10.03.2016 - 11.03.2016

3 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

ZİHİNDEN TOPLAMA İŞLEMİ

8. Toplamları 20’ye kadar olan iki doğal sayıyı zihinden toplar.

14.03.2016  -  16.03.2016

 

6 Ders Saati

SAYILAR

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

 

ÇIKARMA İŞLEMİ

1. Çıkarmanın ayırma, azaltma ve eksiltme anlamlarını fark eder.

2. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını bulur, matematik cümlesini yazar ve modellerle gösterir.

AYNI SAYILARIN FARKI

3. Bir doğal sayıdan aynı doğal sayı çıkarıldığında “sıfır” elde edildiğini gösterir.

 

17.03.2016 - 24.03.2016

1 Ders Saati

               ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

25.03.2016

 

                                                                                                                                            4.ÜNİTE

ÜNİTE SÜRESİ

BÖLÜM VE DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI

SÜRE

28.03.2016  -- 10.04.2016

 

4 Ders Saati

GEOMETRİ

 

Eşlik

1. Eş nesnelere örnekler verir.

28.03.2016-  31.03.2016

6 Ders Saati

GEOMETRİ

 

Uzamsal (Durum – Yer, Doğrultu – Yön, Belirten) İlişkiler

1. Uzamsal ilişkileri ifade etmek için uygun terimleri kullanır.

2. Bir model üzerindeki ögelerin birbirine göre durumlarını uzamsal ilişkilerin uygun terimlerini kullanarak açıklar.

01.04.2016 -  08.04.2016

6 Ders Saati

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Problem Çözme

9. Doğal sayılarla toplama işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

 

11.04.2016 - 18.04.2016

5 Ders Saati

SAYILAR

 

Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Verilmeyen Eksilen veya Çıkanı Bulma

4. Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.

 

19.04.2016 -  25.04.2016

4 Ders Saati

SAYILAR

 

Zihinden Çıkarma İşlemi

5. 20’ye kadar olan iki doğal sayının farkını zihinden bulur.

 

26.04.2016 - 29.04.2016

 

3 Ders Saati

ÖLÇME

 

Uzunlukları Ölçme

1. Nesneleri uzunlukları yönünden karşılaştırarak ilişkilerini belirtir.

2. Bir nesnenin uzunluklarına göre sıralanmış nesne topluluğu içindeki yerini belirler.

02.05.2016 - 04.05.2016

 

 

3 Ders Saati

 

 

ÖLÇME

 

Uzunlukları Tahmin Etme ve Ölçme

3. Standart olmayan birimlerle uzunlukları ölçer.

4. Standart olmayan uzunluk ölçme birimleri ile ilgili problemleri çözer ve kurar.

 

 

05.05.2016 - 09.05.2016

 

1 Ders Saati

               ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

11.03.2016

 

 

                                                                                                                                            5.ÜNİTE

ÜNİTE SÜRESİ

BÖLÜM VE DERS SAATİ

ÖĞRENME ALANI

ALT ÖĞRENME ALANI

 

 

11.05.2016  -- 17.06.2016

 

3 Ders Saati

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

Sıra Bildiren Sayılar

10. Sıra bildiren ilk yirmi sayıyı kullanır.

 

11.05.2016 - 13.05.2016

 

8 Ders Saati

SAYILAR

 

DOĞAL SAYILAR

Problem Çözme

6. Doğal sayılarla çıkarma işlemini gerektiren problemleri çözer ve kurar.

16.05.2016 - 26.05.2016

4 Ders Saati

SAYILAR

 

Kesirler

1. Uygun şekil veya nesneleri iki eş parçaya böler ve yarımı belirtir.

2. Yarım ve bütün arasındaki ilişkiyi açıklar.          

27.06.2016 - 01.06.2016

4 Ders Saati

 

ÖLÇME

 

Paralarımız

1. Paralarımızı tanır.

 

02.05.2016-07.06.2016

4 Ders Saati

 

VERİ

 

Tablo

1. Tabloları okur.

 

08.06.2016- 13.06.2016

3 Ders Saati

 

ÖLÇME

 

Zamanı Ölçme

1. Takvim üzerinde günü ve ayı belirtir.

2. Saat modeli oluşturularak saat başlarını okur.

 

14.06.2016- 16.06.2016

 

1 Ders Saati

                           ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME

 

17.06.2016

 

Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam505
Toplam Ziyaret2081535
Duyurular
Takvim
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.122732.2514
Euro34.784634.9240
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE

Site Haritası