Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI

2.Sınıf 1.Dönem 9.Hafta

DERSİN ADI

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTENİN ADI

OKUL HEYECANIM

KAZANIM

A.2.24. Özensiz iletişimin yaratacağı sorunları belirleyerek, öğretmeni ve arkadaşlarıyla iletişim kurarken nezaket ifadeleri kullanır.

A.2.25. Çevresindeki insanların mesleklerinin farklı özellikler gerektirdiğini açıklar

A.2.26. Okulu öğretmeni ve arkadaşlarıyla ilgili duygu ve düşüncelerinin zaman içinde

Nasıl değiştiğini görsel materyaller tasarlayarak açıklar.

A.2.27. Okuldaki kaynakları bilinçli tüketmenin önemini açıklar

ETKİNLİKLER

Sözcüklerin büyüsü      14.11.2016

Ne olabilirim?              15.11.2016

Duygularım değişiyor  17.11.2016

Bilinçli tüketici            18,21.11.2016

SÜRE

14,15,16,17,18 Kasım 2016

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

 2.ünite

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

ALT ÖĞRENME ALANI

Doğal Sayılar

KAZANIM

6. 100’den küçük iki doğal sayıyı karşılaştırarak aralarındaki ilişkiyi belirtir.

7. 100’den küçük en çok dört doğal sayıyı büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru söyler.

ETKİNLİKLER

E.Hangisi Büyük? D.Kit.S.45

E:1.Zenginleştirici Etkinlik Ö. Kılavuz Kit.S.64

E:Doğal Sayıları Karşılaştırma Çal.Kit.S.32

SÜRE

14,15,16,17,18 Kasım 2016

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

 ATATÜRK

YAPILACAK ÇALIŞMA

ANITKABİR (Dinleme Metni)

Büyük Gazi Ve Cumhuriyetin İlanı   (1. Serbest Okuma Metni)

Vatan Kurtarmaktan Dönen Mustafa Kemal  (2. Serbest Okuma Metni)

SÜRE

14,15,16,17,18 Kasım 2016

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIM

2.1.5.Görsel sanat  çalışmalarında ön ve arka planı kullanır.( G.İ.B)

ETKİNLİKLER

 “Etüt Çalışması”

Öğrencilerden, okul bahçesi ve yakın çevreden topladıkları doğal (bitki, ağaç kabuğu, ot, sap vb.) ve yapay (naylon parçaları, karton kutular, şişeler vb.) materyalleri sınıfa getirmeleri istenir. Getirilen materyallerin bir kısmı ya da tamamı, kâğıt üzerine kurşun kalemle ayrıntılı olarak betimlenir. Çalışmalarda ışıklı-gölgeli bölümler, sık ve seyrek çizgiler ve lekelerle hissettirilmeye çalışılır. Ayrıca benzer çalışmalar renkli olarak da yaptırılabilir.

 

Renkli çalışmalarda sıcak renkler ve tonları alanlarda; soğuk renkler ve tonları gölgeli alanlarda kullanılır. Sıcak renkler yakınlık, soğuk renkler uzaklık etkisi verir. Sanatçılar, renklerin bu özelliğinden faydalanarak resim yüzeyinde plan etkisi yaratır. Yakın plandaki renkler daha belirgin ve ışıklıdır; arka plana doğru soluklaşır, griye çalan tonlar elde edilir.

 

4. Sıcak Renkler: Güneşe yakın, güneşin renkleri: Sarı, kırmızı, turuncu. Soğuk Renkler: Mavi, yeşil, mor.

 

SÜRE

17 Kasım 2016

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ANA TEMA

 DOĞADAKİ GÜRLÜK ÖZELLİKLERİ VE RİTİM

KAZANIM

A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

A.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Burada “Vücut perküsyonu” üzerinde durulmalıdır.

 Hayat Bilgisi dersi, “Okul Heyecanım” Teması : “Vücudun bölümlerini tanıyarak, kendisinin ve arkadaşının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

 

A.4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

A.4. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Eşlik için, en küçük değer olarak dörtlük nota ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır.

X: A.2. → A.4.

 

B.1. Doğada duyduğu sesleri gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynaklarını kullanarak canlandırır.

B.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Bu kazanımda kullanılabilecek materyallerde (kâğıt, kaşık, pet şişe vb.) “kuvvetli-hafif ses” gürlük özellikleri üzerinde durulmalıdır.

 Türkçe Dersi, “Dinleme” Öğrenme Alanı: Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Türkçe Dersi, “Görsel Okume ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Doğayı izler ve doğadaki değişimleri fark eder.

 

C.l. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır.

C.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Öyküyü canlandırırken öğrencinin sesini ve çalgısını kullanabilmesini sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.

X : “Doğada duyduğu sesleri gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.” ve “Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.” kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

ETKİNLİKLER

Atatürk ile ilgili şarkı, türkü ve marşların olduğu CD, “Atatürk” ve “Ata’ya Özlem” şarkılarının notaları

SÜRE

 17,24  Kasım  2016   01,08,15,22 Aralık  Tarihlerinde

 

DERSİN ADI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIM

5. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri artan bir doğrulukla yapar.

ETKİNLİKLER

Alanında Top Bırakma: Öğrenciler iki grup halinde çizgi ile ayrılmış alanlara dağılırlar. Ortada çok sayıda top vardır. Başlama komutuyla her öğrenci topları kendi alanından karşı alana atarak topları alanından uzaklaştırmaya çalışır. Belirli bir süre sonunda oyun durdurularak her iki alandaki toplar sayılır. Hangi grubun alanında daha çok top varsa o grup oyunu tekrar başlatır.

 

Resmi Vur Sayıyı Al: Oyun oynanacak mekân içinde öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun önüne belirli mesafede meyve, sebze, hayvan, geometrik şekiller vb. çizilmiş resimler koyulur. Bu resimlere birden ona kadar rakamlar verilir. Resimler en çok on tane olur. Resimlerin çizildiği yerden belirli uzaklıkta öğrencilere düz bir çizgi çizilir ve bunun arkasında sıraya geçmeleri söylenir. Öğrenciler içi kum, nohut, fasulye vb. doldurulmuş keseleri sırayla bu meyvelerin üzerine atmaya çalışırlar. Gruptaki tüm öğrenciler atışlarını yaptıktan sonra oyun tekrar baştan başlar.

 

Uzağa Fırlat: Öğrencilerin her birine birer top verilir ve sırasıyla ellerindeki topu oyun mekânın en uzak noktasına fırlatmaları istenir. En uzağa iki kez fırlatan öğrenciler birleşir. Oyun sonunda en çok öğrenci oluşturan grup belirlendiğinde oyun tekrar başlar.

 

Üstünden Altından: Öğrenciler gruplara ayrılırlar. Belirli mesafede ellerinde karşılıklı ip tutan iki öğrenci olur. Öğretmenin “başla” komutuyla sıradaki öğrenciler ipi tutan kişilerin söyledikleri şekilde topu yuvarlarlar. İpi tutan “altından” derse topu, ipin altından; “üstünden” derse topu, ipin üstünden gönderirler. Atamayan öğrenci, ipi tutan öğrencilerden biriyle yer değiştirir.

 

Elden Ele Eşya Verme: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Gruplar arka arkaya aynı hizada otururlar. Başlama komutuyla ellerindeki ekipmanı baş üzerinden geriye elden ele verirler. Aynı şekilde ekipmanı arkadan öne doğru elden ele gönderirler. Önce tamamlayan grup alkışlanır.

 

Çocuktum, Büyüdüm, Öğretmen Oldum: Sınıf sayısına göre öğrenciler gruplara ayrılır. Her gruptan bir öğrenci öğretmen olur. Her grup için bir çizgi çizilir ve öğrenciler çizginin arkasında yan yana sıraya girerler. Öğretmen rolünde olan öğrenci arkadaşlarının karşısına geçer ve elindeki topu sırayla arkadaşlarına atar.(mesafe, öğrencilerin yaş ve gelişim özelliklerine göre öğretmen tarafından ayarlanır.) Öğrenci atılan topu tutabilirse yeni öğretmen o olur. Tutamazsa sıranın sonuna geçer.

SÜRE

 14,15,16,17,18  Kasım 2016

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

1. Ders: Okuma

Kazanım 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

               2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

2.  Ders:  Resim Anlatma

 Kazanım 1:Seviyelerine uygun resimler arasında ilişki kurarak gördüklerini anlatabilme

  DAVRANIŞLAR

1.Resimleri inceleme, aralarında ilişki kurma

2.Resimlerdeki olayları oluş sırasına göre sıralama

3.Resimlerde gördüklerini, anladıklarını anlatma

ETKİNLİKLER

*Okuma

* Resim Anlatma

SÜRE

 15,16  Kasım 2016


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi4
Bugün Toplam85
Toplam Ziyaret1646678
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası