Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI

2.Sınıf 1.Dönem 13.Hafta

DERSİN ADI

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTENİN ADI

OKUL HEYECANIM

KAZANIM

B.2.1. Her canlının bir yuvaya ihtiyacı olduğunu kavrar ve canlıların yuvalarını birbirinden ayırt eder.

B.2,2. Evinin ayırt edici bir özelliğini belirterek bu özelliğin evini nasıl ‘’eşsiz’’     kıldığını açıklar.

B.2,3. Güneş'in doğuşunu ve batışını gözlemleyerek doğu ve batı kavramlarını

Kavrar, evinin bölümlerini yönlere göre tarif eder.

B.2,4. Evinin yerini, konum ile ilgili temel kavramları (sağında, solunda, yanında, karşısında,   önünde, arkasında,  üstünde ve altında) kullanarak bildiği yere göre tarif eder.       

ETKİNLİKLER

Evim,Güzel evim  12,13.12.2016

Doğmak-doğu,  Batmak -  batı  15,16.12.2016

SÜRE

12,13,14,15,16  Aralık 2016

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

 2.ünite

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANI

Kesirler

Simetri

Örüntü ve Süslemeler

KAZANIM

1. Bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.

1. Bir şeklin iki eş parçaya ayrılıp ayrılamayacağını belirler uygun şekilleri iki eş parçaya ayırır.

ETKİNLİKLER

E:Yarım Ve Çeyreği Oluşturalım D.Kit S.62

E:Kesirler Ç.K.S.43

E:Zenginleştirici Etkinlik Ö.K.Kit.S.61

E:Eş Parçaları Bulalım D.K.S.64

E:Simetri.Ç.K.S45

E:Zenginleştirici Etkinlik Ö.Kılavuz.Kit.S.83

E:Yeni Örüntü Oluşturalım D.K 66

E:Örüntü Oluşturalım Ç.K.46

Zenginleştirici Etkinlik Ö.K.K S.84

SÜRE

12,13,14,15,16  Aralık 2016

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

SAĞLIK VE ÇEVRE

YAPILACAK ÇALIŞMA

Çevreci Çöp Bidonu Ve Tırmık

SÜRE

12,13,14,15,16  Aralık 2016

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIM

2.1.8.Günlük yaşamından esinlenerek görsel sanat çalışmasını oluşturur.

 ( G.İ.B)

ETKİNLİKLER

 Gökyüzündeki Uçurtmalar:

Öğrenciler, gökyüzünde gördükleri hakkında konuşturulur. Daha sonra onlardan bir “gökyüzü” resmi yapmaları ve gökyüzünü resim yüzeyinde diledikleri şekilde renklendirmeleri istenir. Öğrenciler, sarı, kırmızı ve mavi renkli kâğıtlardan büyüklü küçüklü parçalar yırtarlar ve bu parçaları uçurtma olarak gökyüzü üzerine serpiştirirler. Ellerine verilen atık ipleri yapıştırarak veya kalemlerle, boya malzemeleriyle çizerek uçurtmalara ip yapabilirler.

 

 Şehir Sembolleri

Her öğrenci şehir listesinden bir şehrin adını seçer. Seçtiği şehrin adının hikâyesini ve sembolünü araştırarak bulur. Şehir hikâyeleri sınıfta okunur. Buldukları şehir sembolleri sınıfça incelenir. Daha sonra bu sembollerle bir pano düzenlemesi yapılır.

SÜRE

15,22 Aralık 2016

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ANA TEMA

 DOĞADAKİ GÜRLÜK ÖZELLİKLERİ VE RİTİM

KAZANIM

A.2. Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.

A.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Burada “Vücut perküsyonu” üzerinde durulmalıdır.

 Hayat Bilgisi dersi, “Okul Heyecanım” Teması : “Vücudun bölümlerini tanıyarak, kendisinin ve arkadaşının vücudunun değerli olduğunu kabul eder.

 

A.4. Öğrendiği müziklere yarattığı basit ritim çalgılarıyla eşlik eder.

A.4. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Eşlik için, en küçük değer olarak dörtlük nota ve dörtlük sus değerleri kullanılmalıdır.

X: A.2. → A.4.

 

B.1. Doğada duyduğu sesleri gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynaklarını kullanarak canlandırır.

B.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Bu kazanımda kullanılabilecek materyallerde (kâğıt, kaşık, pet şişe vb.) “kuvvetli-hafif ses” gürlük özellikleri üzerinde durulmalıdır.

 Türkçe Dersi, “Dinleme” Öğrenme Alanı: Duyduğu sesleri ayırt eder.

 Türkçe Dersi, “Görsel Okume ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Doğayı izler ve doğadaki değişimleri fark eder.

 

C.l. Dinlediği öyküdeki olayları farklı materyaller kullanarak canlandırır.

C.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Öyküyü canlandırırken öğrencinin sesini ve çalgısını kullanabilmesini sağlayan etkinliklere yer verilmelidir.

X : “Doğada duyduğu sesleri gürlük özelliklerine göre farklı ses kaynakları kullanarak canlandırır.” ve “Vücudunu ritim çalgısı gibi kullanır.” kazanımlarıyla ilişkilendirilmelidir.

 

24 Kasım Öğretmenler Günü

ETKİNLİKLER

Atatürk ile ilgili şarkı, türkü ve marşların olduğu CD, “Atatürk” ve “Ata’ya Özlem” şarkılarının notaları

SÜRE

01,08,15,22 Aralık  Tarihlerinde

 

DERSİN ADI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIM

8. Verilen ritim ve müziğe uygun bireysel ve grupla nesneli/nesnesiz dans eder.

ETKİNLİKLER

Bayrak Verme Oyunu: Üzerinde hayvan bitki vb. resim ya da renk bulunan bayraklar hazırlanır. Birkaç ebe seçilir (grup sayısına göre on kişiye iki ebe gibi). Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar. Ebeler bayrağı taşıyan öğrenciyi kovalayıp ona dokunmaya çalışır. Bayraklı öğrenci ebeye yakalanmadan bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır. Ebeler bu kez bayrağı alan diğer öğrenciyi kovalamaya başlar. Ebeler bayraklı öğrenciye dokunabilirse ebelikten kurtulur. Dokunulan öğrenci ise ebe olur. Oyun çeşitlendirilerek devam ettirilebilir.

 

Köpek Balığı İle Karabatak: Öğrencilerden biri köpek balığı, diğerleri karabatak olmak üzere seçilir. Öğretmenin “köpek balığı” geliyor komutuyla köpek balığı karabatakları kovalamaya başlar. Yakalanacağını anlayan karabatak diğer bir karabatakla eşleşip sırt sırta durursa yakalanmaktan kurtulur. Bunu yapamadan tutulursa köpekbalığı olup oyuna devam eder. En son üç karabatak kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

 

Tünel Yarışı: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. En arkada kalan öğrenciler aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

 

Renk Oyunu: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır.

Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler alkışlanır.

 

Dev Misket Oyunu: Bu oyunu oynayabilmek için çorap topakları veya kâğıt toplar kullanılır.

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Misket oyunu gibi çorap topaçları yan yana bir alan içinde dizilir. Oyun öğrencilerin yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır. Alan dışına en çok çorap çıkaran grup oyunu kazanır.

SÜRE

 12,13,14,15,16  Aralık 2016

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

1. Ders: Güzel Konuşma ve Yazma

       Kazanım 1:Seviyelerine uygun masalları olayların sırasını bozmadan anlatabilme

     DAVRANIŞLAR

1.Masal anlatmaya istekli olma

2.Masalı anlatırken olayların sırasını bozmadan anlatma

3.Masalı doğal bir sesle anlatma

2. Ders:  Film izleme

      Kazanım 1.Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme 

                        2.Düzeylerine uygun zengin bir kelime dağarcığı kazanabilme   

ETKİNLİKLER

* Güzel Konuşma ve Yazma

* Film izleme

SÜRE

13,14 Aralık 2016


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam56
Toplam Ziyaret1647064
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası