Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI

2.Sınıf 1.Dönem 16.Hafta

DERSİN ADI

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTENİN ADI

BENİM EŞSİZ YUVAM

KAZANIM

B.2.10. Zaman ifadelerini doğru kullanarak günlük ve haftalık plan yapar ve plana uyar.

B.2.11. Aile bireylerinin çocukluğunu araştırır.     

ETKİNLİKLER

Planlı yaşıyorum 02,03,05.01.2017

Nasıl bir çocuktu? 06.01.2017

SÜRE

02,03,05,06  Ocak  2017

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

 3.ünite

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

Doğal Sayılar

ALT ÖĞRENME ALANI

Sıra Bildiren Sayılar

Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

KAZANIM

8. Sıra bildiren sayıları sözlü ve yazılı olarak kullanır.

3. İki doğal sayının toplandığı işlemde verilmeyen toplananı belirler.

ETKİNLİKLER

E:Sıramızı Bulalım Dk81

Zenginleştirici Etkinlik Ö.K.K.104

Sıra Bildiren Sayılar Çk58

E:Toplananı Bulalım Dk83

Zenginleştirici Etkinlik Ökk 106

E:Toplama İşleminde Verilmeyen Toplananı Bulma Çk59

SÜRE

02,03,04,05,06  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

YAPILACAK ÇALIŞMA

EKMEK

SÜRE

02,03,04,05,06  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIM

2.1.9.Farklı materyalleri kullanarak üç boyutlu çalışmalar yapar. ( G.İ.B)

ETKİNLİKLER

 Krigami Yapıyorum: Kağıt dörde katlanarak değişik biçimlerde kesilir.Açıldığında ortaya çıkan simetrik şekiller köşelerinden yapıştırılır. Belli sayıda hazırlanan şekiller en üsttekinden bağlanarak sınıf süslemeleri yapılır. 

 

Bu çalışmalar oluşturulurken elle şekillendirme tekniği kullanılabilir. Bu kapsamda basit şekilde hayvan, meyve ve mutfak eşyaları gibi şekillendirmeler yapılabilir.

SÜRE

05  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ANA TEMA

 MÜZİKLERİ UYGUN HIZ VE GÜRLÜKTE SESLENDİRME

KAZANIM

A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

A.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Ses Çalışmaları ‘’re-la aralığında ve atlamalı değil, yanaşık seslerle olmalıdır.

 

B.2. Dağarcığımdaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.

B.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerden şarkıları söylerken esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir. Örneğin; bir ninniyi yavaş ve hafif sesle, marşı ise daha dinamik ve coşkulu söylemeleri gibi.

B.1. → B.2.

A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

A.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerin, şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmaları sağlanır.

X:  “Ses ve nefes çalışmaları yapar.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

 Türkçe Dersi, “Konuşma” Öğrenme Alanı: Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

 Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

: Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

È: Özel eğitim Alanı: 15.  İş birliğine yönelik tutum geliştirir.

A.1. → A.3.

D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]: Yüksek sesin rahatsızlık verici olduğu vurgulanmalıdır.

 : Türkçe Dersi, ‘’Dinleme’’ Öğrenme Alanı: Görgü kurallarına uygun dinler.

È: Rehberlik ve Psikolojik Danışma: 3.uygun dinleme ve konuşma becerileri geliştirir.

ETKİNLİKLER

Etkinliklerde kullanılan şarkı ve türkülerin olduğu CD

SÜRE

05,12,19 Ocak 2017

 

DERSİN ADI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIM

12. Efor kavramına göre vücudunun nasıl hareket edeceğini açıklar.

ETKİNLİKLER

Aç Kuşlar: Oyun oynanacak mekâna büyük bir dikdörtgen çizilir. Öğrenciler dört eşit gruba ayrılır ve dikdörtgenin her köşesine bir grup yerleştirilir. Bu gruplar aç kuşlardır. Dikdörtgenin orta kısmına ise ekipmanın yerleştirileceği bir daire çizilir. Bu alana değişik ekipmanlar koyulur. Öğretmenin komutuyla köşelerinde duran kuşlar belirlenen kurallara göre orta alanda bulunan ekipmanlardan alarak köşelere getirmeye çalışırlar. En fazla ekipman getiren grup alkışlanır.

 

Dünya Ve Uzay: Öğrenciler arasından bir ebe seçilir. Ebe olan kişi diğer öğrencileri yakalamaya çalışır. Yakalanan öğrenciler, ellerini duvara yaslarlar. Bu şekilde köprü yaparlar. Yakalanmayan öğrenciler, köprünün altından geçip yakalanan arkadaşlarını kurtarmaya çalışırlar. Kurtulan öğrenciler tekrar kaçmaya başlarlar. Ebe olan öğrenci, bütün öğrencileri yakalayınca başka bir öğrenci ebe olur.

 

Boncuk Toplayalım: Öğrenciler oyun oynanacak mekânda ikişerli eş olurlar ve ellerine birer plastik bardak verilir. Boncuklar yere serpiştirilir. Öğrenciler boncukları toplayıp, bardağa koyarlar. Bardağını boncukla ilk dolduran öğrenci alkışlanır.

SÜRE

 02,03,04,05,06  Ocak  2017

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

11.  Ders: Şarkılı Oyunlar oynama

Kazanım1:Basit hareketleri içeren oyunlar oynayabilme

    DAVRANIŞLAR

1.Oyun oynamaya istekli olma ve oyun kurallarına uyma

2.Öğrendiği soyunu sırasıyla anlatma

 

2.-Ders:  Gözleme Dayalı Çalışmalar

    Kazanım 1: Yakın çevresi ile ilgili gözlemlerine düşüncelerini katarak iki boyutlu çalışmaları aktarabilme.

     DAVRANIŞLAR:

1. Çevresi ile gözlemlerine düşüncelerini katarak gerece aktarma.

2. Düşündüğü çalışma için istediği renkleri seçme.

3. Düşüncelerini serbestçe kâğıda aktarma.

ETKİNLİKLER

*****Dokunma Oyunu

Bu oyun kolaydan zora doğru üç aşamada oynanacak. Çocuklar, her üç aşamada da, yere yâda iskemlelere, yarım ay biçiminde oturtulurlar. Öğretmen, elini kendi başına koyar, çocuklara "başına dokun" der, çocuklar, öğretmene öykünürler, ellerini kendi başlarına dokundururlar. Aynı oyun "eline dokun", "dizine dokun", "kulağına dokun"…vb. sözlerle sürdürülür. Dokunma oyunu bu kez, öğretmenin söylediği yerlere kendisi dokunmadan oynanır.

 

****Yaşadığı bir olayı sınıfa kim anlatmak ister?

…… anlattığın bu olayın resmini çizebilir misin?

Evet. Konumuzu belirledik. Şimdi herkes araç-gerecini hazırlasın.

Yapacağınız çalışmada istediğiniz boyama tekniğini kullanabilirsiniz.

Yaşadığı çevre ile ilgili gözlemlerini yâda yaşadığı olaylar ile ilgili duygu ve düşüncelerini resim yoluyla anlatmaları istenecek.

Çalışma sırasında dilediği boyama tekniğini ve dilediği renkleri seçmesi, resmi kâğıdın büyüklüğüne uygun olarak yapması istenecek.

SÜRE

03,04  Ocak 2017


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam53
Toplam Ziyaret1647061
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası