Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI

2.Sınıf 1.Dönem 17.Hafta

DERSİN ADI

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTENİN ADI

BENİM EŞSİZ YUVAM

KAZANIM

B.2.12. Yakın çevresindeki kişilerin iş ve meslekleriyle ilgili gözlemler yaparak bu kişilerin hayatımızı kolaylaştırmak için neler yaptıklarını açıklar.

B.2.13. Her iş ve mesleğin gerekli ve saygın olduğunu takdir ederek herhangi

Bir mesleğin insanların hangi ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu araştırır.

 B.2.14. Topluma örnek olan kişilerin çocukluğunu araştırır.

B.2.15. Aile bireyleri arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemler ve gözlem sonuçlarını çeşitli yollarla ifade eder.    

ETKİNLİKLER

Mesleklerin yarışı  09,10,12.01.2017

Kime benziyorum? 13.01.2017

SÜRE

09,10,12,13  Ocak  2017

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

 3.ünite

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

Doğal Sayılar

Çıkarma İşlemi

ALT ÖĞRENME ALANI

Çıkarma İşlemi

Çarpma İşlemi

KAZANIM

5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

3. 10’a kadar olan doğal sayıları 2, 3, 4 ve 5 sayılarıyla çarpar.

4. Çarpma işleminde 1 ve 0'ın etkisini açıklar.

ETKİNLİKLER

E:Verilmeyeni Bulalım Dk85

Zenginleştirici Etkinlik Ökk109

E:Çıkarma işleminde Verilmeyeni Bulma Çk60

E:Doğal Sayılarla ‚Çarpma İşlemi Dk.88

Zenginleştirici Etkinlik111

E:Doğal Sayılarla‚ Çarpma İşlemi Ck61

SÜRE

09,10,11,12,13  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

ÜRETİM, TÜKETİM VE VERİMLİLİK

YAPILACAK ÇALIŞMA

MUTSUZLUĞUN ÇARESİ metni

SÜRE

09,10,11,12,13  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIM

2.1.10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.( G.İ.B)

ETKİNLİKLER

 Renkli Kağıtlarla Oyun: Çeşitli renkli kâğıtları geometrik şekiller hâlinde kâğıt makasıyla (ucu küt makas) büyüklü küçüklü keserek, bir yüzey üzerinde diledikleri biçimde düzenleyebilirler. İstedikleri yerlere geometrik biçimler kazandırdıkları nesneleri boyayıp karton baskı, sebze baskısı vb. yaparak çalışmayı tamamlayabilirler.

 

 

 “Kukla Tiyatrosu” Öğrenciler yaptıkları çeşitli kuklaları oynatırlar. Ellerine geçirdikleri eski ama temiz açık renkte bir çoraba düğmeler, minik kumaş parçaları, ipleri yapıştırarak ya da boyayarak yüz unsurları yaparlar. Yün ipleri yapıştırarak saçları oluştururlar. Ayrıca kese kâğıdı ile de aynı yöntemle veya yüz unsurlarını kesip çıkararak el kuklaları oluşturabilirler. Her kukla için değişik sesler uydurarak kuklaları diledikleri gibi konuşturabilirler.

SÜRE

12,19  Ocak  2017

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ANA TEMA

 MÜZİKLERİ UYGUN HIZ VE GÜRLÜKTE SESLENDİRME

KAZANIM

A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

A.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Ses Çalışmaları ‘’re-la aralığında ve atlamalı değil, yanaşık seslerle olmalıdır.

 

B.2. Dağarcığımdaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.

B.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerden şarkıları söylerken esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir. Örneğin; bir ninniyi yavaş ve hafif sesle, marşı ise daha dinamik ve coşkulu söylemeleri gibi.

B.1. → B.2.

A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

A.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerin, şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmaları sağlanır.

X:  “Ses ve nefes çalışmaları yapar.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

 Türkçe Dersi, “Konuşma” Öğrenme Alanı: Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

 Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

: Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

È: Özel eğitim Alanı: 15.  İş birliğine yönelik tutum geliştirir.

A.1. → A.3.

D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]: Yüksek sesin rahatsızlık verici olduğu vurgulanmalıdır.

 : Türkçe Dersi, ‘’Dinleme’’ Öğrenme Alanı: Görgü kurallarına uygun dinler.

È: Rehberlik ve Psikolojik Danışma: 3.uygun dinleme ve konuşma becerileri geliştirir.

ETKİNLİKLER

Etkinliklerde kullanılan şarkı ve türkülerin olduğu CD

SÜRE

05,12,19 Ocak 2017

 

DERSİN ADI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIM

9. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini içeren eşli ve küçük gruplarda basit kurallı oyunlar oynar.

ETKİNLİKLER

Bayrak Verme Oyunu: Üzerinde hayvan bitki vb. resim ya da renk bulunan bayraklar hazırlanır. Birkaç ebe seçilir (grup sayısına göre on kişiye iki ebe gibi). Öğrencilerden biri bayrağı alıp kaçar. Ebeler bayrağı taşıyan öğrenciyi kovalayıp ona dokunmaya çalışır. Bayraklı öğrenci ebeye yakalanmadan bayrağı bir arkadaşına vermeye çalışır. Ebeler bu kez bayrağı alan diğer öğrenciyi kovalamaya başlar. Ebeler bayraklı öğrenciye dokunabilirse ebelikten kurtulur. Dokunulan öğrenci ise ebe olur. Oyun çeşitlendirilerek devam ettirilebilir.

 

Köpek Balığı İle Karabatak: Öğrencilerden biri köpek balığı, diğerleri karabatak olmak üzere seçilir. Öğretmenin “köpek balığı” geliyor komutuyla köpek balığı karabatakları kovalamaya başlar. Yakalanacağını anlayan karabatak diğer bir karabatakla eşleşip sırt sırta durursa yakalanmaktan kurtulur. Bunu yapamadan tutulursa köpekbalığı olup oyuna devam eder. En son üç karabatak kalıncaya kadar oyuna devam edilir.

 

Tünel Yarışı: Öğrenciler gruplara ayrılır. Her grubun öğrencileri, arka arkaya derin kolda yerleşerek bacaklarını açıp tünel oluştururlar. En arkadaki öğrenci verilen başla komutuyla veya düdük sesiyle bacaklar arasından arkadan öne doğru sürünerek geçer ve en öne yerleşir. En arkada kalan öğrenciler aynı şekilde bacaklar arasından geçerek öne ilerler. Bütün öğrencilerin tünelden geçmeleri ile oyun sonuçlanır. Tüneli ilk bitiren grup kazanır.

 

Renk Oyunu: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır.

Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler alkışlanır.

 

Dev Misket Oyunu: Bu oyunu oynayabilmek için çorap topakları veya kâğıt toplar kullanılır.

Öğrenciler iki gruba ayrılır. Misket oyunu gibi çorap topaçları yan yana bir alan içinde dizilir. Oyun öğrencilerin yan yana dizili olan çorapları belirli bir mesafeden başka bir çorapla vurmalarıyla oynanır. Alan dışına en çok çorap çıkaran grup oyunu kazanır.

SÜRE

 09,10,11,12,13  Ocak  2017

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

1. Ders: Okuma

Kazanım 1. Sesli ve sessiz okuyabilme;

 2. Dinlediklerini, izlediklerini, okuduklarını doğru anlayabilme ve yorumlayabilme;

2.  Ders: Kenar Süsü Yapma

 Kazanım1:Birlikte çalışabilme, el becerilerini geliştirebilmek

ETKİNLİKLER

***Serbest okuma

***Örneği verilen kenar süslerinin kuralına uygun olarak yapılması sağlanır. Öğrencilerin yaptıkları kenar süslerini gereken yerde kullanmaları sağlanır.

SÜRE

10,11 Ocak  2017


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi5
Bugün Toplam137
Toplam Ziyaret1646878
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası