Üyelik Girişi
2017-2018 3.SINIF SAYFALARI
2016-2017 2.SINIF SAYFALARI
2015-2016 1.SINIF SAYFALARI

2.Sınıf 2.Dönem 19.Hafta

DERSİN ADI

HAYAT BİLGİSİ

ÜNİTENİN ADI

BENİM EŞSİZ YUVAM

KAZANIM

B.2.16. Aileyi ilgilendiren konularda karar alınırken görüş bildirir ve bunun insan hak ve hürriyetleriyle ilişkisini kurar.

B.2.17. Evde uyulması gereken kuralların belirlenmesine katkıda bulunur.

B.2.18. Ailesindeki yardımlaşmayı gözlemleyerek, aile içinde üstlenebileceği görevlerle ilgili yeni fikirler üretir.

B.2.19. Aile içinde görev paylaşımına katılmaya istekli olur ve üzerine düşen görevi yapmaktan mutluluk duyar.   

ETKİNLİKLER

Benim de sözüm var 06,07.02.2017

Benim de görevim var  08,09,10.02.2017

SÜRE

06,07, 09,10  Şubat  2017

 

DERSİN ADI

MATEMATİK

ÜNİTENİN ADI

 3.ünite

ÖĞRENME ALANI

SAYILAR

GEOMETRİ

ALT ÖĞRENME ALANI

Bölme İşlemi

Geometrik Cisimler ve Şekiller

KAZANIM

5. Doğal sayılarla yapılan bir çıkarma işleminde verilmeyen eksileni veya çıkanı belirler.

1. Kalansız olarak gruplandırılabilen en çok 20 nesneyi, birerli, ikişerli, Üçerli, dörderli ve beşerli gruplandırarak grup sayısını belirtir.

1. Küp ve prizma modellerinde yüzleri, köşeleri ve ayrıtları gösterir.

ETKİNLİKLER

E:Grup Sayısını Bulalım Dk95

Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Çk64

Zenginleştirici Etkinlik119

E:Ayrıt Yüz ve Köşeleri Bulalım Dk97

SÜRE

06,07,08,09,10  Şubat  2017

 

 

DERSİN ADI

TÜRKÇE

TEMA ADI

DÜNYA’MIZ VE UZAY

YAPILACAK ÇALIŞMA

GÜNEŞ’İN AYNASI AY metni

SÜRE

06,07,08,09,10  Şubat  2017

 

 

DERSİN ADI

GÖRSEL SANATLAR

KAZANIM

2.1.10.Görsel sanat çalışmasını oluştururken sanat elemanlarını ve tasarım ilkelerini kullanır.( G.İ.B)

ETKİNLİKLER

 “Çiçekli Renkli Dallar”

Görsel sanat çalışmalarında sanat elemanları (renk, çizgi, biçim, form, doku, mekân/uzam) ve tasarım ilkelerini (ritim, denge, oran-orantı, vurgu, birlik, çeşitlilik, hareket, zıtlık) kullanmaları  sağlanır.

 

Renk: Ara renk        

Form: Üç boyut (küp, silindir, piramit, koni, küre)

Çizgi: Dikey, yatay, diyagonal   Biçim/Şekil: İki boyutlu geometrik ve organik

SÜRE

09  Şubat  2017

 

 

DERSİN ADI

MÜZİK

ANA TEMA

 MÜZİKLERİ UYGUN HIZ VE GÜRLÜKTE SESLENDİRME

KAZANIM

A.1. Ses ve nefes çalışmaları yapar.

A.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]  Ses Çalışmaları ‘’re-la aralığında ve atlamalı değil, yanaşık seslerle olmalıdır.

 

B.2. Dağarcığımdaki müzikleri anlamlarına uygun hız ve gürlükte söyler.

B.2. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerden şarkıları söylerken esere anlam katacak uygun hız ve gürlüğe dikkat edilmelidir. Örneğin; bir ninniyi yavaş ve hafif sesle, marşı ise daha dinamik ve coşkulu söylemeleri gibi.

B.1. → B.2.

A.3. Öğrendiği müzikleri birlikte seslendirir.

A.3. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!] Öğrencilerin, şarkıları söylerken fazla bağırmamaları ve diğer arkadaşlarının seslerini de dinlemeleri gerektiğine dikkat çekilerek uyum içinde olmaları sağlanır.

  “Ses ve nefes çalışmaları yapar.” kazanımı ile ilişkilendirilmelidir.

 Türkçe Dersi, “Konuşma” Öğrenme Alanı: Grup çalışmalarında duygu ve düşüncelerini paylaşır.

 Türkçe Dersi, “Görsel Okuma ve Görsel Sunu” Öğrenme Alanı: Duygu düşünce ve izlenimlerini drama, tiyatro, müzikli oyun, kukla vb. yollarla sunar.

: Hayat Bilgisi Dersi, “Okul Heyecanım” Teması: Grup çalışmaları sırasında başka gruplarla dayanışma içine girerek kendi grubuna destek sağlar.

È: Özel eğitim Alanı: 15.  İş birliğine yönelik tutum geliştirir.

A.1. → A.3.

D.1. Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını uygular.

D.1. Kazanımı ile İlgili Açıklamalar:

[!]: Yüksek sesin rahatsızlık verici olduğu vurgulanmalıdır.

 : Türkçe Dersi, ‘’Dinleme’’ Öğrenme Alanı: Görgü kurallarına uygun dinler.

È: Rehberlik ve Psikolojik Danışma: 3.uygun dinleme ve konuşma becerileri geliştirir.

ETKİNLİKLER

Etkinliklerde kullanılan şarkı ve türkülerin olduğu CD

SÜRE

09,16,23 Şubat  2017

 

DERSİN ADI

OYUN VE FİZİKİ ETKİNLİKLER

KAZANIM

15. Fiziksel uygunluğu oluşturan kavramları açıklar.

ETKİNLİKLER

Hızlıyım Yavaşım: Öğrenciler iki gruba ayrılırlar. Her grubun birer gazete kâğıdı olur. Öğrenciler çizginin arkasında sıraya geçerler. Sıranın başındaki kişi gazete kâğıdını göğsüne koyar ve belirlenmiş mesafeden koşarak döner ve tekrar sırasına gelir. Öğrencinin hızına göre gazete kâğıdı göğsünün üzerinde kalmalıdır. Gazete kâğıdı yere düşerse öğrenci yavaş koştuğunu anlar. Hızlı koşunca gazete kâğıdının düşmediğini fark eder. Her grubun hızlı ve yavaş etkinlik kâğıtları olur. Gazete kâğıdını düşürenler etkinlik kâğıdında yavaşa çarpı işareti koyar. Gazete kâğıdını düşürmeyenler ise etkinlik kâğıdında hızlı olan yere çarpı işareti koyar. Tüm öğrenciler koştuktan sonra grupların kâğıtları değerlendirilir. En çok gazete kâğıdını düşürmeden yani hızlı koşan grup belirlenir.

İpin Altından Geç: Karşılıklı iki öğrenci ipi tutarlar. Oyuna başlarken ip 40-50 cm. yukarıdan tutulur. Daha sonra yavaş yavaş indirilir. Yere en yakın ipe değmeden geçen öğrenci başarılı olur.

Renk Oyunu: Oyun oynanacak alan ikiye bölünür. Bu alanlardan biri sarı diğeri mavi alandır.

Öğrencilerin hepsi sarı alanın içinde bulunurlar ve her öğrenciye bir renk seçmesi söylenir. Öğretmen bu renk isimlerinden birinin adını söyler. Rengi söylenen öğrenci mavi alana doğru koşmaya çalışırken diğer öğrenciler de o öğrenciyi mavi alana geçmeden yakalamaya çalışır. Oyuncu yakalanırsa tekrar oyun alanına döner. Yakalanmadan geçerse mavi alanda kalır. Mavi alana en çok geçebilen öğrenciler alkışlanır.

SÜRE

 06,07,08,09,10  Şubat  2017

 

DERSİN ADI

SERBEST ETKİNLİKLER

KAZANIM

1.Ders: Masal dinleme, anlatma

Kazanım 1:Kısa bir masalı, bir öyküyü anlatabilmek

 

2.  Ders: Film izleme

Kazanım 1. Düzeylerine uygun konuşmaları dinleme, olay, film vb. izleyebilme,

2. Düzeylerine uygun olarak kelime dağarcığının zenginleştirebilme; 

ETKİNLİKLER

*** Önce masalın resimlerini göstereyim sizlere.

Resimlere bakalım ve düşünelim. Bu resimler bizlere neler anlatıyor acaba?

Masalımızın adı ............”

Masalın bulunduğu sayfalar öğrencilere açtırılır

“Şimdi arkanıza yaslanın, okuyacaklarımın hepsi çok hoşunuza gidecek.”

•Masala ait resim üzerinde konuşulması,

•Masalın okunması

•Öğrenciler tarafından anlatılması

•Öğrencilerin; konuşmacı arkadaşlarının sözünü kesmeden dinlemeleri,

Masala ait olay kahramanlarının belirlenmesi

 

***•İzlenen bir filmin, bir oyunun, okunan bir öykünün düzgün ve doğru cümlelerle öğrenciler tarafından anlatılması,

•Olayların,  bu olayların sırasının, neden ve sonuçlarının, olayın belli başlı kişilerinin fiziksel ve karakter niteliklerinin,  olayın geçtiği yerin, zamanın niteliklerinin açıklanması,

SÜRE

07,08 Şubat  2017


Yorumlar - Yorum Yaz
Saat
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi7
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret1646676
Takvim
kitap oku

 YATMADAN ÖNCE KİTAP 

       OKUYANA ALKIŞ

        

EKMEK

EĞİTİMHANE
Site Haritası